Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Młodzież z problemem uzależnień : w poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych : na przykładzie Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu.

Tytuł równoległy: The young addicts : searching for institutional solutions : on the example of the 24-hour Youth Addiction Treatment Center in Toruń.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 5-6 (272-273)

Opis fizyczny: S. 41-45, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Młodzień i narkotyki : podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, czyli przesłanki do pracy w zakresie zmiany ryzykownych zachowań.

Tytuł całości: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: S. 143-153

Seria: (Biblioteka "Wychowania Na Co Dzień")

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


3/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach : w poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 325 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 301-314.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Od prawdy i pewności do wielości perspektyw i wątpliwości : postmodernizm w resocjalizacji młodzieży uzależnionej.

Tytuł całości: Współczesne problemy resocjalizacji, w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: S. 225-240

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


5/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Niewłaściwe zachowania młodzieży - konstruktywne rozwiązania instytucjonalne z perspektywy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 5 (254)

Opis fizyczny: S. 36-43, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


6/58


Autorzy: Felczak Joanna, Majdzińska Karolina, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Integracja cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, więźniów i osób uzależnionych.

Czasopismo: Polityka Społeczna

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 41 nr 3

Opis fizyczny: S. 27-33

Uwagi: Toż w j. ang.: Integration of refugees, prisoners and addicts. - Polityka Społeczna, R. 41 nr tematyczny 4 2014 S. 27-34.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


7/58


Autorzy: Sobierajski Paweł, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Szkoła jako środowisko zachowań zdrowotnych młodzieży dużego miasta.

Tytuł całości: Edukacja a włączenie społeczne, konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: S. 91-112, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


8/58


Autorzy: Lewiński Artur, Szczepkowski Jacek, Świtek Tomasz.

Tytuł oryginału: Upside down : solution focused paradigms - revolutions and evolutions / ed. by Artur Lewiński, Jacek Szczepkowski, Tomasz Świtek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2012

Opis fizyczny: 182 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Terapia uzależnień skoncentrowana na rozwiązaniach.

Czasopismo: Świat Problemów

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 20 nr 9

Opis fizyczny: S. 13-17


10/58


Autorzy: Sobierajski Paweł, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Profilaktyka szkolna : refleksje na podstawie opinii młodzieży.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 10-11 (229-230)

Opis fizyczny: S. 20-24, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


11/58


Autorzy: Sobierajski Paweł, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Postawy zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2011

Opis fizyczny: 208 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 194-196

Punktacja MNiSW: 20.000


12/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Świat rozwiązań, czyli Terapia Skoncetrowana na Rozwiązaniach w pracy z uzależnionymi.

Czasopismo: Świat Problemów

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 19 nr 9

Opis fizyczny: S. 21-25

Uwagi: Bibliogr.


13/58


Autorzy: Sobierajski Paweł, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Alkohol i narkotyki : doświadczenia młodzieży szkolnej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 10-11 (217-218)

Opis fizyczny: S. 19-27, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu współpracy z rodziną.

Tytuł całości: Budowanie systemu wsparcia dla rodziny, możliwości i ograniczenia : zbiór rozpraw / pod red. Marzeny Sobczak-Michałowskiej i Alicji Kozubskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2010

Opis fizyczny: S. 38-47

Uwagi: Bibliogr.


15/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Terapia młodzieży z problemem narkotykowym : podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2010

Opis fizyczny: 159 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 157-159.


16/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Praca socjalna - podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2010

Opis fizyczny: 169 s., il.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr. s. 164-169


17/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Praca socjalna - podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2010

Opis fizyczny: 169 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 164-169.

Punktacja MNiSW: 12.000


18/58


Autorzy: Labuda Krystian, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: "FreD goes net" : wczesna interwencja wobec młodych osób używających narkotyków.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 10-11 (205-206)

Opis fizyczny: S. 35-38, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


19/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Młodzież i narkotyki : podejście skoncentrowane na rozwiązanich, czyli jak zachęcać klientów do zmiany zachowań.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 10-11 (205-206)

Opis fizyczny: S. 3-6

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


20/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Praca na wyjątkach na podstawie modelu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Tytuł całości: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2: Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2009

Opis fizyczny: S. 53-76

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


21/58


Autorzy: Jarzębiński Kornel, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Zajęcia sportowe a terapia młodzieży z problemem uzależnienia.

Tytuł całości: Zdrowie dzieci i młodzieży a zagrożenia cywilizacyjne / pod red. Beaty Haor i Leokadii Rezmerskiej.

Adres wydawniczy: Włocławek, Oficyna Wydawnicza "Lega" Włocławskiego Towarzystwa Naukowego : 2008

Opis fizyczny: S. 205-223

Punktacja MNiSW: 3.000


22/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Teoria i praktyka terapii młodzieży z problemem narkotykowym.

Tytuł całości: Zdrowie dzieci i młodzieży a zagrożenia cywilizacyjne / pod red. Beaty Haor i Leokadii Rezmerskiej.

Adres wydawniczy: Włocławek, Oficyna Wydawnicza "Lega" Włocławskiego Towarzystwa Naukowego : 2008

Opis fizyczny: S. 96-112

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


23/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Młodzież a narkotyki : charakterystyka osób podejmujących terapię.

Tytuł całości: Środowisko - młodzież - zdrowie, pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2007

Opis fizyczny: S. 159-177, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 3.000


24/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Terapia młodzieży z problemem narkotykowym : podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2007

Opis fizyczny: 162 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


25/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek, Grodzki Lech, Augustyńska Beata.

Tytuł oryginału: Leczenie osób z problemem alkoholowym.

Tytuł całości: Uzależnienie od alkoholu - diagnoza i terapia (wybrane zagadnienia) / pod red. Beaty Augustyńskiej i Lecha Grodzkiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera : 2007

Opis fizyczny: S. 17-29

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


26/58


Autorzy: Grodzki Lech, Szczepkowski Jacek, Porzych Marcin.

Tytuł oryginału: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach : w pracy z osobami uzależnionymi.

Tytuł całości: Uzależnienie od alkoholu - diagnoza i terapia (wybrane zagadnienia) / pod red. Beaty Augustyńskiej i Lecha Grodzkiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera : 2007

Opis fizyczny: S. 31-40

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


27/58


Autorzy: Augustyńska Beata, Grodzki Lech, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Zespół zależności alkoholowej.

Tytuł całości: Uzależnienie od alkoholu - diagnoza i terapia (wybrane zagadnienia) / pod red. Beaty Augustyńskiej i Lecha Grodzkiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera : 2007

Opis fizyczny: S. 7-16

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


28/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Terapia młodzieży nadużywającej alkoholu i narkotyków - ale jaka?

Czasopismo: Świat Problemów

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 14 nr 4

Opis fizyczny: S. 32-35


29/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Umiejętności pomocne w pracy z młodzieżą.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 10-11 (157-158)

Opis fizyczny: S. I-VIII

Uwagi: Wkładka metodyczna.

Punktacja MNiSW: 1.000


30/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Children's solution work / Insoo Kim Berg, Therese Steiner. New York, London 2003.

Czasopismo: Auxilium Sociale

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 2 (34)

Opis fizyczny: S. 364-368

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


31/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Informacja o Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

Czasopismo: Auxilium Sociale

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 3-4 (35-36)

Opis fizyczny: S. 373-374


32/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Wybrane wskazówki do pracy terapeutyczno-wychowawczej z młodzieżą (w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach).

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 10-11 (145-146)

Opis fizyczny: S. 21-24

Punktacja MNiSW: 1.000


33/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek, Sobierajski Paweł.

Tytuł oryginału: Przemoc wobec dzieci w opinii profesjonalistów : analiza wybranych zagadnień (komunikat z badań).

Tytuł całości: Policja a przemoc, przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci / pod red. Agaty Tyburskiej, Janusza Fiebiga, Grażyny Kędzierskiej.

Adres wydawniczy: Szczytno, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji : 2004

Opis fizyczny: S. 184-190, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


34/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: "Współuzależnienie" ośrodków pomocy społecznej : analiza krytyczna działań realizowanych wobec osób uzależnionych od substancji chemicznych.

Tytuł całości: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, dylematy teorii i praktyki społecznej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2004

Opis fizyczny: S. 325-336

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.


35/58


Autorzy: Sobierajski Paweł, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Dzieci o problemach w domu i szkole : na podstawie raportu z badań toruńskich szóstoklasistów.

Adres wydawniczy: Toruń, ARTPRESS : 2004

Opis fizyczny: 145, [9] s.

Uwagi: Bibliogr. s. 143-146


36/58


Autorzy: Sobierajski Paweł, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Dostępność używek dla dzieci i młodzieży.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 10-11 (133-134)

Opis fizyczny: S. 12-17, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


37/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Trudności w kształtowaniu męskiej tożsamości w obliczu powszechnej nieobecności ojca.

Tytuł całości: Co robić ze sprawcami przemocy?, karać?, leczyć?, edukować? : materiały z konferencji naukowej, Sucha, 3-4 kwietnia 2003 / pod red. nauk. Violetty Kwiatkowskiej-Darul i Haliny Lewandowskiej-Opala.

Adres wydawniczy: Toruń, Areszt Śledczy : 2003

Opis fizyczny: S. 23-29

Punktacja MNiSW: 2.000


38/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Barth Paul (1859-1922).

Tytuł całości: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1: A - F.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2003

Opis fizyczny: S. 313-314


39/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: "Nowa" perspektywa pracy z rodziną.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 12 (123)

Opis fizyczny: S. 11-14

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


40/58


Autorzy: Grodzki Lech, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień : charakterystyka programu wychowawczo-resocjalizacyjnego.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 7-8 (118-119)

Opis fizyczny: S. 17-21

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


41/58


Autorzy: Cudny Jacek, Krajewski Radosław, Szczepkowski Jacek, Szymański Sylwester.

Tytuł oryginału: Komentarz do ustawy o pomocy społecznej.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wydawnictwo Prawnicze Leges : 2002

Opis fizyczny: 269 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 161-164

Punktacja MNiSW: 16.000


42/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Pedagogiczny wymiar pracy socjalnej.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 109-121, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


43/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Pracownicy socjalni wobec problemu alkoholizmu : (na podstawie opinii klientów - osób uzależnionych).

Czasopismo: Auxilium Sociale

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 3-4 (19-20)

Opis fizyczny: S. 107-116, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


44/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Rodzina z problemem uzależnień.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 10-11 (97-98)

Opis fizyczny: S. 20-23

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


45/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 7-8 (94-95)

Opis fizyczny: S. 16-17

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


46/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Przeciw przemocy domowej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 1-2 (76-77)

Opis fizyczny: S. 38-40


47/58


Autorzy: Kłosowska Elżbieta, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 10-11 (85-86)

Opis fizyczny: S. 37-39, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


48/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Uzależnienia chemiczne w świetle współczesnych poglądów.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 10-11 (85-86)

Opis fizyczny: S. 12-15

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


49/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Pomagamy ofiarom przemocy domowej i rodzinie z problemem alkoholowym.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 9 (84)

Opis fizyczny: S. 23-25


50/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Turystyka, która leczy.

Czasopismo: Świat Problemów

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 7 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 34-35


51/58


Autorzy: Borawska Agnieszka, Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Dokąd po pomoc?

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 10-11 (73-74)

Opis fizyczny: S. 22-24

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


52/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Jak leczy się narkoman?

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 4-5 (67-68)

Opis fizyczny: S. 33-35

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


53/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Alkoholizm i narkomania a praca socjalna.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe WSHE / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 3 Nauki Pedagog.

Opis fizyczny: S. 175-188

Uwagi: a


54/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Narkomania - choroba ciała, emocji i ducha.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1-2 (40-41)

Opis fizyczny: S. 24-26

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


55/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Gdy moje dziecko sięga po narkotyki...

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 12 (51)

Opis fizyczny: S. 25-26

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


56/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Jak rozwija się uzależnienie od narkotyków, czyli objawy i fazy narkomanii.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3 (42)

Opis fizyczny: S. 19-20

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


57/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Narkomania i narkotyki.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 4-5 (43-44)

Opis fizyczny: S. 18-20

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


58/58


Autorzy: Szczepkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Oznaki zażywania narkotyków.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 9 (48)

Opis fizyczny: S. 27-28

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a