Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Praktyki pedagogiczne dla innych kierunków studiów

Opiekunka praktyk pedagogicznych jest dr Kamila Majewska

Regulamin praktyki pedagogicznej

Załącznik nr 1 – Instrukcja

Załącznik nr 2 – Karta przebiegu praktyki

Załącznik nr 3 – Opinia opiekuna praktyki

Załącznik nr 4 – RPP

Wytyczne praktyki zdalne