Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Konferencje, seminaria i konkursy

Zaproszenie na III Warsztaty Metodologiczne


Konkurs literacki Fundacji Amicus


KONKURS „MISTRZ JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO” 2019

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK serdecznie zaprasza studentów II roku do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Mistrz Języka Specjalistycznego”, który odbędzie się w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 13:00 w SPNJO (sale 11 oraz 17).

Wszyscy laureaci otrzymają dyplom oraz wpis do suplementu dyplomu ukończenia studiów. Zwycięzca Konkursu (I miejsce) będzie miał podniesioną ocenę końcową z lektoratu (semestr letni) o jedną ocenę.  Przewidywane są nagrody rzeczowe.

Wszyscy studenci biorący udział w Konkursie otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz do dnia 26 kwietnia 2019 złożyć u wykładowcy prowadzącego Państwa lektorat wypełniony formularz zgłoszeniowy. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie SPNJO w zakładce STUDENT.


Międzynarodowa konferencja 1st International Scientific Conference of Research on Family Services

Międzynarodowa konferencja 1st International Scientific Conference of Research on Family Services, organizowana przez nasze Centrum Badań nad Rodziną odbędzie się już wkrótce, w dniach 11-13.03.2019 r. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w otwartej sesji naukowej prosimy przesyłać swoje zgłoszenie mailowo na adres: family.conf@umk.pl do dnia 09.03.2019 r. Potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji będzie mail zwrotny od organizatorów.

Pierwszego dnia (11.03.19) o godz. 9:30 w Sali posiedzeń Rady Wydziału na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania UMK odbędzie się sesja inaugurująca trzy dni obrad i wymiany myśli. W czasie sesji plenarnej usłyszymy prof. Briana Tayolora z Ulster Iniversity w Belfaście, prof. Stevena Sek Yum Ngai z Chińskiego Uniwersytetu w Hong Kongu oraz kierownika Centrum Badań nad Rodziną WNP UMK – dr. Jarosława Przeperskiego.

Głównym celem konferencji jest naukowa refleksja nad badaniami systemów wsparcia rodzin i dzieci, będącymi podstawą tworzenia polityk i rozwiązań opartych na wiedzy i dowodach naukowych. Istotnym celem jest powołanie sieci współpracy znaczących ośrodków naukowych podejmujących badania w obszarze familiologicznym.

Uczestnikami konferencji są przede wszystkim naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich. Z zaproszonych 60 uczestników, 40 osób to przedstawiciele 22 krajów reprezentujących 5 kontynentów. Wśród prelegentów będziemy gościć między innymi badaczy z King’s College London (Wielka Brytania), Osaka University (Japonia), Prinston Univeristy (USA), Chinese University of Hong Kong (Chiny), University of Auckalnd (Nowa Zelandia), Univeristy of Kenia, Ulster University (Irlandia Północna), Birgham Young University (USA), Lomonosov University (Rosja), Doha International Family Institute Qatar (Katar), Durres University (Albania), VIA University College (Dania), University of Zagreb (Chorwacja), Saint Petersburg University (Rosja), Democritus University of Thrace (Cypr), Ecole Universitaire Internationale (Włochy), University of Pablo de Olavide (Hiszpania), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Salford (Wielka Brytania), Utrecht University (Holandia), The Maria Kopp Institute (Węgry), Ankara Yildirim University (Turcja).

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Konferencja „Wyzwania resocjalizacji. Działalność penitencjarna wprowadzeniem do probacji”

W dniu 07.03.2019 roku W Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbędzie się konferencja upamiętniająca 100-lecie Służby Więziennej w Polsce. Głównym obszarem zainteresowania podczas niniejszej konferencji stały się „Wyzwania resocjalizacji. Działalność penitencjarna wprowadzeniem do probacji”, podkreślające w sposób szczególny zakres działania Służby Więziennej wchodzącej w poza izolacyjne formy pomocy skazanym. Dodatkowo konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotografii obejmująca 100 lat funkcjonowania toruńskiej jednostki penitencjarnej. Konferencja organizowana jest przez Oddział Zewnętrzny w Toruniu – Zakład Karny w Inowrocławiu we współpracy z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


 8. Konferencja Logopedyczna

Fenomen jąkania – TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL,

która odbędzie się 2 marca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy ma ósmą edycję konferencji pod wspólnym tytułem TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL, która tradycyjnie organizowana jest z okazji Dnia Logopedy, czyli pierwszą sobotę marca. Pragniemy tym przedsięwzięciem uświetnić ten dzień, uszanować wszystkich logopedów i terapeutów mowy oraz osoby zainteresowane pracą w zakresie wspomagania i kształtowania mowy.

VIII Konferencja jest adresowana do logopedów, terapeutów, nauczycieli. Jej cel to poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z postępowaniem z osobą jąkającą się, z niepłynnością mowy. Problem ten dotyka nie tylko dzieci, ale i osoby dorosłe, natomiast nieświadomość społeczna może wzmagać objawy tego zaburzenia mowy. Na konferencję zostali zaproszeni czołowi przedstawiciele nauki zajmujący się balbutologopedią. Osoby zainteresowane pracą opiekuńczo – wychowawczą i terapeutyczną z dzieckiem w wieku przedszkolnym, szkolnym i osobami dorosłymi będą miały możliwość zapoznania się z organizacją wsparcia udzielanego osobom jąkającym się oraz z praktycznym warsztatem. Zależy nam, jako organizatorom, aby umożliwić dyskurs pomiędzy teoretykami i praktykami zajmującymi się wspomaganiem osób jąkających się.

Celem konferencji jest przedstawienie współczesnych, interdyscyplinarnych poszukiwań badawczych oraz ich praktycznych zastosowań dla poprawy jakości życia osób z diagnozą jąkania i z niepłynnością mowy. Po cyklu konferencji poświęconych współpracy z lekarzami, zastosowaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej, osobom z zaburzeniami w rozwoju, chcemy nagłośnić problemy osób jąkających się. Planujemy zorganizować konferencję jednodniową podzieloną na trzy bloki: wykładowy, prezentacji i warsztatowy. To przedsięwzięcie ma swoje osadzenie w środowisku, o czym świadczy liczny udział logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy i terapeutów, którzy są stałymi uczestnikami tej konferencji.

Więcej informacji na stronie: www.jakanie.umk.pl


 

Debata “Profesjonalizacja akademickiego kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”

Serdecznie zapraszamy na debatę nt. Profesjonalizacja akademickiego kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – model oparty na współpracy środowisk edukacyjnych (w obszarze dydaktyki, praktyk oraz wspólnych badań i projektów).

Spotkanie zaplanowano w dniu 21 lutego (czwartek) br. od godz 12.00 w sali Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Na spotkaniu przedstawimy wypracowany w Katedrze Edukacji Dziecka program kształcenia nauczycieli oraz efekty, a następnie zaprosimy do szerokiej dyskusji.

Organizatorem debaty jest Katedra Edukacji Dziecka przy współpracy PTP oddział Toruń.


Module “SOCIAL MEDIA”


V edycja konkursu o nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Szczegóły konkursu


III edycja Konkursu PTP na wybitną monografię

O konkursie

Wniosek konkursowy


Spotkanie z cyklu: „Dzieje pedagogiki toruńskiej” z prof. dr hab. Aleksandrem Nalaskowskim


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Play and Lifelong Learning”

 


Międzynarodowe seminarium naukowe pn. „Rodzina jako zasób społeczny w Polsce i Hiszpanii”

Centrum Badań nad Rodziną Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma przyjemność zaprosić na międzynarodowe seminarium naukowe pn. „Rodzina jako zasób społeczny w Polsce i Hiszpanii”, które odbędzie się 26 listopada 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.  Seminarium jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości 2018, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 


Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa “Współczesne problemy pracy socjalnej”

Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów zapraszają na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową zatytułowaną: “Współczesne problemy pracy socjalnej”. Konferencja odbędzie się w dniu 20.11.2018 r. w Auli Darwina (s. 173) i adresowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pracowników socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych oraz innych osób zainteresowanych tą problematyką.

Chcielibyśmy, aby spotkanie to było okazją do wymiany poglądów i dyskusji wokół problemów związanych z pracą socjalną. Tym wydarzeniem pragniemy także uświetnić Dzień Pracownika Socjalnego, który przypada na 21 listopada.

Program konferencji


Wykład otwarty p.t.: „Compassion as the basis of care for people in difficult situations”

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK i Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK w Bydgoszczy mają przyjemność zaprosić na otwarty wykład Profesora Philipa Larkina, prezydenta Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.

Wykład otwarty p.t.: „Compassion as the basis of care for people in difficult situations” odbędzie się 6.12.2018 roku w Sali Darwina (s. 173) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu przy ul. Lwowskiej 1.

Będzie to wydarzenie, na które chcielibyśmy zaprosić chętnych i zainteresowanych, zwłaszcza tych, którzy na co dzień zajmują się pomaganiem i wspieraniem osób w sytuacjach trudnych oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy.

dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk

WNP UMK