Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Plany zajęć

Terminarz zjazdów – studia niestacjonarne INP WFiNS 2021/22

Plany zajęć – studia niestacjonarne

Plany zajęć – studia stacjonarne

Plan zajęć – pedagogika medialna