Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr Agata Wołowska
adiunkt
Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 13
tel.: +48-56-611-4681
e-mail: ataw@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1864-3920

Zainteresowania:
przywiązanie do organizacji, zaangażowanie w pracę, satysfakcja z pracy, kontrakt psychologiczny, wypalenie zawodowe, otępienie

Terminy konsultacji:
Konsultacje online w pokoju konferencyjnym na Platformie Moodle poprzez BigBlueButton w semestrze letnim 2020/2021: czwartki 17.30-18.30


Bibliografia