Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracowniczki i pracownicy

prof. dr hab. Józef Binnebesel
profesor
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 350, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 31 35
e-mail: job@fizyka.umk.pl
www: https://www.pedagogika.umk.pl/instytut/pracownicy/?id=730550
ORCID: 0000-0003-2533-6013

Zainteresowania:
Główne zainteresowania naukowe związane są z percepcją lęku przed śmiercią, psycho-pedagogicznymi aspektami terapii, opieką i terapią dzieci przewlekle i terminalnie chorych, godnością i podmiotowością osób z szeroko rozumianą niepełnosprawnością oraz funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w systemie opieki medycznej. Zainteresowania te w głównej mierze oscylują w obrębie tworzonej Tanatopedagogiki oraz Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej, pedagogiki specjalnej i opiekuńczej.

Terminy konsultacji:
Dyżur w okresie wakacyjnym:
04-09-2023 h: 9:00-10:00
11-09-2023 h: 9:00-10:00
18-09-2023 h: 8:00-9:00
25-09-2023 h: 09:00-10:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy