Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

prof. dr hab. Józef Binnebesel
profesor
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 350
tel.: 56 611 31 35
e-mail: job@fizyka.umk.pl

Zainteresowania:
Główne zainteresowania naukowe związane są z percepcją lęku przed śmiercią, psycho-pedagogicznymi aspektami terapii, opieką i terapią dzieci przewlekle i terminalnie chorych, godnością i podmiotowością osób z szeroko rozumianą niepełnosprawnością oraz funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w systemie opieki medycznej. Zainteresowania te w głównej mierze oscylują w obrębie tworzonej Tanatopedagogiki oraz Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej, pedagogiki specjalnej i opiekuńczej.

Terminy konsultacji:
DYŻURY:
11-10-2021 h.8:00-9:40
25-10-2021 h.8:00-9:40
08-11-2021 h.8:00-9:40
22-11-2021 h.8:00-9:40
06-12-2021 h.8:00-9:40
20-12-2021 h.8:00-9:40
03-01-2022 h.8:00-9:40
17-01-2022 h.8:00-9:40
31-01-2022 h.8:00-9:40
Bibliografia