Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Publikacje

Długowieczność w zdrowiu. Radość – sport – seks.

Piotr Błajet

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 

 

 


Przywracając pamięć miejscom. O badaniu i uczeniu się w działaniu w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kinga Majchrzak-Ptak

Wydawnictwo Naukowe UMK

 

 

 

 

 


Wielkie zatrzymanie. Co stało się z ludźmi?

Aleksander Nalaskowski

 

Nakładem Wydawnictwa Biały kruk ukazała się książka prof. Aleksandra Nalaskowskiego.
 Jak piszą recenzenci
“Książka ta jest fascynującą analizą ludzkiego ducha nadszarpniętego przez wydarzenia pierwszego półrocza 2020 r., aczkolwiek wygląda na to, że upadek owego ducha zaczął się już wcześniej. Co stało się z ludźmi? Co stało się z nami, że nasze wiano na przyszłość jest takie marne? Człowiekowi wydaje się, że dziś na wszystko można znaleźć odpowiedź. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie – tylko garstka osób rozumie to, czego nie rozumieją pozostałe miliardy ludzi. Jeden gram wiedzy generuje paradoksalnie tony niewiedzy.”. (z recenzji Adama Sosnowskiego, Opoka)
 
“Rzeczony tom to zbiór konsekwentnie uzasadnianych, humanistycznych hipotez (co Autor akcentuje, by wykazać ich podatność na racjonalną dyskusję), każdorazowo popieranych adekwatnymi, acz czasami ironicznymi egzemplifikacjami, hipotez niekiedy wymagających nowych formuł językowych (jak np. „kompakty poznawcze” czy „światokształt”), które też są w niej proponowane.
Dla przykładu przywołajmy hipotezę uwzniaślania ludzkich słabości, które perswaduje nam dzisiejszy świat na styku kultury i polityki. Celne to spostrzeżenie ujawnia fakt współczesnego manipulowania indywidualnymi wrażliwościami, dokonywanego przy pomocy erystycznego argumentu ad misericordiam. Tak, „braniem na litość” posługuje się obecna (pop)kultura w stopniu wręcz olbrzymim.” (z recenzji dra hab. Marka Budajczaka, prof.  UAM)

 


 

Teorie kształcenia w świecie cyfrowym

Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki

Wydawnictwo Impuls

 

 

 

 

 


Rozwijanie zespołowości i kreatywności u uczniów szkół podstawowych na przykładzie nauki programowania metodą projektu

Elżbieta Wieczór, Małgorzata Kutyła

 

 

 

 

 

 


Pedagogika. Podręcznik akademicki

Współtwórcami podręcznika są trzy osoby związane z Instytutem Nauk Pedagogicznych: Zbigniew Kwieciński, Mariola Chomczyńska-Rubacha i Krzysztof Rubacha.

 

 

 

 

 

 


Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej

red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Burzy

Wydawnictwo Engram, Toruń 2019

 

 

 

 

 


Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej

red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Burzy

Wydawnictwo Engram, Toruń 2019

 

 

 

 

 

 


Mozaikowy wizerunek uczących się w uniwersyteckim kształceniu on-line

Wioletta Kwiatkowska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018


Wielowymiarowość oddziaływań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji

Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Małgorzata H. Kowalczyk, Renata Deka, Julia Drzewiecka, Agnieszka Karpińska, Anita Kotlenga, Danuta Mackojć

Seria: „Za Kurtyną Resocjalizacji”
Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, Toruń 2018


O względności czasu w modelach rozwoju dziecka

Wykład akademicki

Aleksander Nalaskowski

Oficyna wydawnicza “Impuls”, Kraków 2018


Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego

Hanna Solarczyk-Szwec, Violetta Kopińska (red. nauk.)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018


Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej

Józef Binnebesel

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018


Paedagogia Christiana 2/40(2017)

Artykuły można pobrać z Akademickiej Platformy Czasopism lub ze strony czasopisma.


PEDAGOGIA XXXIV/2 – Acta Universitatis Nicolai Copernici

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska (red.)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017


Przegląd Badań Edukacyjnych 24 (1/2017)


Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej

Małgorzata H. Kowalczyk (red.)

Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, Toruń 2017


Szkoła Laboratorium od działań autorskich do pedagogii źródeł

Aleksander Nalaskowski

Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2017
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017


Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych

Przemysław Frąckowiak, Michał Szykut (red. nauk.)

Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, Toruń 2017


Nauczyciele i ich edukacja. W kręgu idei lwowskiej pedeutologii

Władysława Szulakiewicz

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017


The Sociopathology of education

Zbigniew Kwieciński

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2017


Od indywidualizmu do indywidualności? Teoretyczna analiza zjawiska

Tomasz Leszniewski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017


Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie i śmierci. Opowiadania i bajki

Małgorzata Fopka-Kowalczyk

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017


Edukacja. Korzenie-źródła-narracje

Aleksander Nalaskowski

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017


Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Małgorzata H. Kowalczyk, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Krzysztof Rubacha

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017


Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej

Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura (red. nauk.)

Wydawnictwo Naukowe Akapit, Toruń 2017


Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych

Violetta Kopińska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017


Konstrukcje tozsamości gimnazjalistów

Magdalena Cuprjak

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016


Rodzina w pracy socjalnej – pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski (red.)

Wydawnictwo Naukowe Akapit, Toruń 2017


Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i mozliwości

Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut (red.)

Wydawnictwo Naukowe Akapit, Toruń 2017


Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjnej

Izabela Symonowicz-Jabłońska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016