Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr Dagna Dejna
adiunkt
Katedra Pedagogiki Funkcjonalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 343
tel.: 56 611 46 77
e-mail: dagnadejna@umk.pl
www: http://www.accept.umk.pl
ORCID: 0000-0003-0722-1992

Zainteresowania:
Opisy tradycji kultury ubogiej
Nisze edukacyjne
Nadzieja i beznadzieja - jako kategoria pedagogiczna
Ochrona własności intelektualnej
Metodologia badań społecznych
Badania nad stopniem identyfikacji z państwem i społeczeństwem młodzieży z Rosji, Gruzji, Turcji, Rumunii i Polski

Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Stypendium dla Wybitnych Młodych NaukowcówTerminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:

Poniedziałek: 10:00 - 11:00
Wtorek: 10:00 - 11:00
Zapraszam do kontaktu w wyznaczonych godzinach:
FaceTime i telefonicznie: po numerem telefonu 505-435-345

Zapraszam również do kontaktu mailowego (dagnadejna@umk.pl).

Bibliografia