Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Efekty uczenia się

Pedgogika – studia pierwszego stopnia

Pedagogika – studia drugiego stopnia

Pedagogika medialna – studia pierwszego stopnia

Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie

Praca socjalna – studia pierwszego stopnia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

Wychowanie fizyczne i sport – studia drugiego stopnia