Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracowniczki i pracownicy

dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 359, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 46 73
e-mail: jfal@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6895-3014

Zainteresowania:
- biografistyka edukacyjna,
- historia polskiej myśli pedagogicznej XIX i XX wieku,
- pedeutologia historyczna,
- czasopiśmiennictwo pedagogiczne,
- historia polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023, p. 359 INP:

Konsultacje w czerwcu:

06.06 (wtorek) 11:30-13:00
13.06 (wtorek) 11:30-13:00
19.06 (poniedziałek)11:30-13:00
30.06 (piątek) 10:30-12:00

Możliwość konsultacji w innych terminach, po wcześniejszym umówieniu, w aplikacji TEAMS
Zobacz profil w Bazie Wiedzy