Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Artykuł w czasopiśmie "British Journal of Religious Education"

Z radością informujemy, że artykuł doktorantki Magdaleny Maciejewskiej, dr Joanny Cukras-Stelągowskiej oraz dr Anety Rayzacher-Majewskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) został opublikowany w czasopiśmie "British Journal of Religious Education" (140 pkt wg listy MEiN). Podstawą wspomnianego tekstu były zogniskowane wywiady grupowe skoncentrowane wokół tematu kobiecych wzorów osobowych w szkolnej edukacji religijnej i ich percepcja przez uczennice ostatnich klas szkół średnich.

Zapraszamy do lektury! 

zdjęcie

Książka autorstwa dr Doroty Grabowskiej-Pieńkosz

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka autorstwa dr Doroty Grabowskiej-Pieńkosz pt. Towarzystwo Pedagogiczne (1868–1921). Założenia ideowe – przemiany organizacyjne i programowe – główne kierunki prac oświatowych. Publikacja przedstawia początki zawodowego ruchu nauczycielskiego na ziemiach polskich.

więcej informacji

zdjęcie

Projekt literacki w edukacji wczesnoszkolnej - Czytanie uskrzydla. Dzięki magii skrzydeł możesz wznieść się wysoko i być tym, kim tylko chcesz...

Studentki II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zrealizowały projekt literacki z udziałem uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu. Zaprojektowały sytuacje edukacyjne, angażujące uczniów wokół magii czytania, słuchania i twórczego działania. Inspiracją była współczesna literatura dla dzieci. Opiekun projektu dr Elżbieta Wieczór

logo zamiast zdjęcia

Prof. dr hab. Beata Przyborowska i Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha zostali wybrani do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2028.

Gratulujemy!

 

Dziękujemy za poparcie jakie uzyskaliśmy w tych wyborach. Zrobimy wiele by dobrze reprezentować krajowe i toruńskie środowisko naukowe naszej dyscypliny.
Beata Przyborowska i Krzysztof Rubacha

zdjęcie

Student neuroróżnorodny w procesie studiowania

Ukazał się "Student neuroróżnorodny w procesie studiowania". Raport podsumowujący cały projekt ("Asystent studenta z ASD") i określający rekomendacje dla każdej z grup należących do środowiska akademickiego. Projekt "Asystent studenta z ASD" był prowadzony na UMK przez Koło Naukowe Młodych Pedgożek i Pedagogów Specjalnych (pod opieką prof. Ditty Baczały). Liderkami projektu w tym czasie były: Celina Kamecka-Antczak, Agata Markowska i Marta Wągiel, które jako pierwsze wprowadzały projekt w życie społeczności UMK. Zachęcamy do lektury Raportu.

zdjęcie

Nagroda w konkursie PRELUDIUM 22 dla mgr Natalii Stek-Łopatki

W konkursie PRELUDIUM 22 Narodowe Centrum Nauki przyznało środki finansowe w wysokości 141 642 zł na realizację projektu badawczego pt. "Power-sharing w dyskursie wczesnoszkolnym". Kierowniczką projektu jest Pani mgr Natalia Stek-Łopatka, a opiekę naukową nad projektem sprawuje dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 2153 wnioski, z czego do finansowania zakwalifikowano 231. Wskaźnik sukcesu wyniósł 10,7%. Wniosek złożony przez mgr Natalię Stek-Łopatkę jest jednym z czterech zakwalifikowanych do finansowania w UMK.


Gratulujemy!

zdjęcie

Projekt naukowo-edukacyjny "Mikołaj Kopernik wiele talentów ma..."

W Roku obchodów święta Mikołaja Kopernika, studentki Sekcji Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej SKNP przygotowały i zrealizowały projekt skierowany do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Projekt był wcześniej zgłoszony i zaprezentowany w konkursie kół naukowych i przeszedł do etapu finałowego.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Agnieszka Hamerlińska z Miniaturą

W ramach 7. edycji konkursu Miniatura - Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie projektu pt. "Opracowanie modelu terapii zaburzeń węchu z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia do stymulacji powonienia Olfactor" złożonego przez dr hab. Agnieszkę Hamerlińską, prof. UMK z Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Złożony wniosek znalazł się na 79. miejscu listy rankingowej spośród 238 projektów zakwalifikowanych do finansowania. Kwota finansowania wynosi 49 445 zł.

 

Gratulujemy!

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona doktorska mgr Barbary Michałek-Piernik

Przewodnicząca i Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawiadamiają, że dnia 7. grudnia 2023r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Michałek-Piernik.

więcej informacji

zdjęcie

Kategoria A

Dyscyplina uprawiana w Instytucie Nauk Pedagogicznych uzyskała kategorię A. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracowniczkom i pracownikom za zaangażowanie w pracę naukową. Miło jest "płynąć z taką Załogą".

 

Dyrekcja INP

zdjęcie

Wsparcie dla Ukrainy

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W tych tragicznych i trudnych chwilach jesteśmy myślą z wszystkim ofiarami bezprawnej i niesprowokowanej wojny toczonej przez Rosję przeciw Ukrainie. Mamy poczucie, że odwaga i determinacja ukraińskich obrońców w nierównej walce, jak nigdy realizuje tak bliskie Polakom ideały walki „za wolność Waszą i naszą”. Dziękujemy!
Dziękuję też wszystkim za rozmaite inicjatywy pomocowe i zapewniam o ich wsparciu. Proszę jednocześnie o ich koordynację z ogólnopolskimi organizacjami pomocowymi i charytatywnymi, tak, aby możliwie najefektywniej wesprzeć potrzebujących.

więcej informacji

zdjęcie

Pedagogiczne SOS

Rusza projekt Pedagogiczne SOS.

Jest on formą wsparcia osób studiujących i pracujących w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

Pedagogiczne SOS powstało, aby wspierać przede wszystkim studentki i studentów z INP w sytuacjach dla nich trudnych. Sytuacje takie mogą być związane z chorobą, życiem osobistym, stratą osoby bliskiej, zmianą w życiu zawodowym czy problemami podczas studiowania.

Zapraszamy na stronę projektu!

zdjęcie

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy!

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy psychiatrycznej lub wsparcia psychologicznego pamiętaj, że: 

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK.  Jego celem jest wykorzystanie zasobów i możliwości uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia odnalazł właściwą pomoc.

Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferowana jest również pomoc psychiatryczna, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Więcej informacji

Archiwum