Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Klaudia Wos stypendystką Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”

Klaudia Wos, doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (promotorka jest dr hab. Ditta Baczała prof. UMK) otrzymała stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. W tym roku akademickim stypendium otrzymało tylko dwóch doktorantów z całej Polski, którym doceniono dotychczasowe osiągnięcie naukowe. Fundacja zachęca wybitnych doktorantów do rozwoju naukowego, a tym samym wspiera młode pokolenie naukowców w Polsce. Stypendium jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe.

Gratulujemy!

zdjęcie

Ekspertyza "Efekt asesora i minimalizowanie efektu asesora w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji"

Na zlecenie Instytut Badań Edukacyjnych dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK, współpracując z mgr Katarzyną Machałowską, przygotowała ekspertyzę "Efekt asesora i minimalizowanie efektu asesora w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji".

Streszczenie ekspertyzy

zdjęcie

Zmarł mgr Marek Reddigk

11 listopada 2020 roku zmarł mgr Marek Reddigk, artysta, absolwent wychowania plastycznego z UMK. W latach 1.10.1991 – 30.09.2007 pracował w Instytucie Pedagogiki UMK, prowadząc zajęcia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jego obecność była zawsze widoczna w wielu przestrzeniach instytutu w postaci plakatów, wystaw i artystycznych happeningów, które często organizował. Był ulubionym nauczycielem akademickim studentów i studentek tamtych czasów. Żegnamy naszego kolegę.

Krzysztof Rubacha

zdjęcie

Artykuł dr Katarzyny Wasilewskiej-Ostrowskiej

Artykuł dr Katarzyny Wasilewskiej-Ostrowskiej pt. „Social work with a person in the crisis of homelessness in the context of the COVID-19 pandemic in Poland: Problems and challenges” został opublikowany w czasopiśmie: International Social Work wydawanym przez wydawnictwo SAGE. Za publikację artykułu w tym czasopiśmie autor otrzymuje 70 punktów.

Gratulujemy!

zdjęcie

Zmarł prof. zw. dr hab. Zdzisław Dąbrowski (1930-2020)

Właśnie dotarła do mnie smutna i spóźniona wiadomość, że w dniu 25 października 2020 roku w Toruniu zmarł prof. zw. dr hab. Zdzisław Dąbrowski (1930-2020). Profesor pracował w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UMK w latach 1974 – 1991, będąc jego dyrektorem (1984-1991) oraz kierownikiem Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej. Od roku akademickiego 1991/1992  do momentu przejścia na emeryturę, w 2000 roku, pracował w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 Profesor Zdzisław Dąbrowski był twórcą teorii opieki i wychowania przez opiekę. Opiekę definiował jako świadomą działalność skierowaną na zaspokajanie ponadpodmiotowych potrzeb człowieka. Wokół tak rozumianej praktyki opieki zbudował system teoretyczny oraz metodyczny. Był człowiekiem mądrym, ascetycznym, silnie zaangażowanym w to, co robił,  i całym sercem oddanym pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz badaniom nad nią.  

Pogrzeb  odbył się 29 października 2020 roku na cmentarzu między ulicami Wybickiego oraz  Żwirki i Wigury w Toruniu.

Żegnamy Profesora

Krzysztof Rubacha

więcej informacji

Archiwum