Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Artykuł prof. Jarosława Horowskiego w czasopiśmie Studies in Philosophy and Education

Artykuł dra hab. Jarosława Horowskiego, prof. UMK pt.: "Education for Loneliness as a Consequence of Moral Decision-Making: An Issue of Moral Virtues" został opublikowany w czasopiśmie Studies in Philosophy and Education. Zgodnie z oceną MNiSW za publikację artykułu w tym czasopiśmie autor otrzymuje 140 punktów.

Artykuł można pobrać ze strony - teksty pracowników instytucji naukowych w Polsce w 2020 roku w czasopismach umieszczonych na platformie wydawnictwa Springer publikowane są w otwartym dostępie.

zdjęcie

INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA

Dr hab. Ditta Baczała prof. UMK jest w konsultantem zespole, który został laureatem w konkursie INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA w naszej uczelni badawczej. Zespól pod kierunkiem dr hab. Ariadny Strugielskiej, prof. UMK zgłosił grant naukowy "DISCOWER (discipline-oriented construction of written English as a lingua franca)". GRATULUJEMY!

zdjęcie

Grant Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK oraz dr Magdalena Cuprjak są członkiniami kilkuosobowego zespołu, którego projekt badawczy uzyskał finansowanie w wysokości 1 124 280 zł w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki. Kierowniczką zespołu jest dr hab. Helena Ostrowicka z UKW w Bydgoszczy.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Nowe katedry w INP

Od 15 lipca 2020 r. w naszym instytucie rozpoczynają swoją działalność dwie nowe katedry: Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej (dr Patrycja Brudzińska, dr Magdalena Cuprjak, dr hab. Maciej Kołodziejski prof. UMK,
dr hab. Violetta Kopińska prof. UMK, dr Jacek Szmalec, mgr Lucyna Śmieszek, dr Elżbieta Wieczór) oraz Katedra Historii Nauk Pedagogicznych (dr hab. Joanna Falkowska prof. UMK, dr Dorota Grabowska-Pieńkosz, dr Artur Mikiewicz, prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz).

zdjęcie

Dr Anna Kola z Instytutu Nauk Pedagogicznych prodziekanem ds. organizacji kształcenia WFiNS

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.

Na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych prodziekanami zostali:

dr Anna Kola – prodziekan ds. organizacji kształcenia

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr Adrian Wójcik – prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia.

zdjęcie

Gra Planszowa

W  ramach zajęć z przedmiotu „pedagogika zabawy” studentki pod opieką Pani mgr  Lucyny Śmieszek, wykonały gry planszowe. Każda z gier jest wyjątkowa, o jasnych regułach, a kreatywność w ich  wykonaniu zachęca do zabawy nie tylko  dzieci.
Gry mają na celu wszechstronny rozwój dziecka  w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym, m.in. rozwój motoryki małej i dużej, pobudzanie  zmysłów, a także poszerzanie wiadomości o różnych ekosystemach i zwierzętach, czy przybliżanie postaw proekologicznych. Poprzez  stawiane zadania, dzieci  kształtują  umiejętność  liczenia, rozwijają  mowę, a przede wszystkim stosują się do ustalonych zasad. Dzięki nim  uczą się współzawodnictwa, gdzie najważniejsza jest dobra i wspólna  zabawa. Gry są  znakomitym środkiem dydaktycznych, który z pewnością  posłuży Studentkom w przyszłej pracy w przedszkolu lub szkole.

zdjęcie

Wyróżnienie dla Przewodniczącego Dyscypliny Pedagogika

3 lipca 2020 r. prof. dr hab. Krzysztof Rubacha otrzymał specjalne wyróżnienie od JM Rektora UMK za zaangażowanie i innowacyjność w  pracy PRZEWODNICZĄCEGO DYSCYPLINY PEDAGOGIKA.

Gratulujemy!

zdjęcie

Wyróżnione w Konkursie „Inter disciplinas excellentia”

Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska wraz z dr hab. Beatą Borowską-Besztą, prof. UMK i dr Anną Kolą otrzymały grant naukowy UMK w konkursie na zespół badawczy pt. „Inter disciplinas excellentia”. W ramach tego grantu powstał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Interdyscyplinarny Zespół ds. Badań nad Bezdomnością (IZBB). Kierownikiem projektu badawczego i grantu jest dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska.

zdjęcie

Praca socjalna

Serdecznie zapraszamy do studiowania pracy socjalnej!

 

Więcej informacji na temat kierunku praca socjalna

zdjęcie

Konkurs o tytuł najlepszego studenta i absolwenta

Procedura postępowania przy składaniu wniosków o przyznanie wyróżnień oraz  tytułów najlepszego studenta i absolwenta WFiNS w r. akad. 2019/2020

więcej informacji

Archiwum