Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Dr Anna Kola z Instytutu Nauk Pedagogicznych prodziekanem ds. organizacji kształcenia WFiNS

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.

Na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych prodziekanami zostali:

dr Anna Kola – prodziekan ds. organizacji kształcenia

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr Adrian Wójcik – prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia.

zdjęcie

Gra Planszowa

W  ramach zajęć z przedmiotu „pedagogika zabawy” studentki pod opieką Pani mgr  Lucyny Śmieszek, wykonały gry planszowe. Każda z gier jest wyjątkowa, o jasnych regułach, a kreatywność w ich  wykonaniu zachęca do zabawy nie tylko  dzieci.
Gry mają na celu wszechstronny rozwój dziecka  w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym, m.in. rozwój motoryki małej i dużej, pobudzanie  zmysłów, a także poszerzanie wiadomości o różnych ekosystemach i zwierzętach, czy przybliżanie postaw proekologicznych. Poprzez  stawiane zadania, dzieci  kształtują  umiejętność  liczenia, rozwijają  mowę, a przede wszystkim stosują się do ustalonych zasad. Dzięki nim  uczą się współzawodnictwa, gdzie najważniejsza jest dobra i wspólna  zabawa. Gry są  znakomitym środkiem dydaktycznych, który z pewnością  posłuży Studentkom w przyszłej pracy w przedszkolu lub szkole.

zdjęcie

Wyróżnienie dla Przewodniczącego Dyscypliny Pedagogika

3 lipca 2020 r. prof. dr hab. Krzysztof Rubacha otrzymał specjalne wyróżnienie od JM Rektora UMK za zaangażowanie i innowacyjność w  pracy PRZEWODNICZĄCEGO DYSCYPLINY PEDAGOGIKA.

Gratulujemy!

zdjęcie

Wyróżnione w Konkursie „Inter disciplinas excellentia”

Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska wraz z dr hab. Beatą Borowską-Besztą, prof. UMK i dr Anną Kolą otrzymały grant naukowy UMK w konkursie na zespół badawczy pt. „Inter disciplinas excellentia”. W ramach tego grantu powstał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Interdyscyplinarny Zespół ds. Badań nad Bezdomnością (IZBB). Kierownikiem projektu badawczego i grantu jest dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska.

zdjęcie

Dr Kinga Majchrzak-Ptak laureatką konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Debiuty 2"

Dr Kinga Majchrzak-Ptak z Katedry Pedagogiki Szkolnej uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Debiuty 2", na realizację projektu pt. "Sites of Memory in the Spaces of Vilnius University. The etnographic study". Projekt ten poświęcony jest poszukiwaniom dotyczącym semioforów związanych z przeszłością Uniwersytetu Wileńskiego oraz znaczenia tego typu nośników pamięci w przestrzeni architektonicznej, społecznej, kulturowej i dydaktycznej uczelni.

 

Gratulujemy!


Pełna lista laureatów konkursu

zdjęcie

Nagrody Rektora dla pracowników naukowych

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie.

Wyróżnienia zostały wręczone 24 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK. Rektor wyróżnił 348 pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (wyróżnionych indywidualnie i zespołowo). Nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia pracownikom dydaktycznym i badawczym przyznano jak co roku za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i artystyczną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody Rektora dla pracowników administracji

23 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

więcej informacji

zdjęcie

Praca socjalna

Serdecznie zapraszamy do studiowania pracy socjalnej!

 

Więcej informacji na temat kierunku praca socjalna

zdjęcie

Konkurs o tytuł najlepszego studenta i absolwenta

Procedura postępowania przy składaniu wniosków o przyznanie wyróżnień oraz  tytułów najlepszego studenta i absolwenta WFiNS w r. akad. 2019/2020

więcej informacji

Archiwum