Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Podziękowanie od Lwowskiego  Państwowego Uniwersytetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy

Prof. dr hab. Józef Binnebesel otrzymał podziękowanie od Lwowskiego  Państwowego Uniwersytetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy za  naukową współpracę w obszarze psychoterapii dzieci i młodzieży.

Gratulujemy!

zdjęcie

Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich

Ukazała się nowa publikacja "Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich" pod reakcją prof. Violetty Kopińskiej, prof. Beaty Przyborowskiej i prof. Hanny Solarczyk-Szwec.

 

Publikacja zawiera analizę aktualnie obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich etapów kształcenia.

więcej informacji

zdjęcie

Współpraca dotycząca wsparcia pedagogicznego dzieci i młodzieży w toruńskich placówkach oświatowych

Współpracę dotyczącą wsparcia pedagogicznego dzieci i młodzieży w toruńskich placówkach oświatowych zakłada porozumienia zawarte przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Urząd Miasta Torunia.

 

więcej informacji

zdjęcie

Wyróżnieni za osiągnięcia dydaktyczne

Po analizie ankiet studenckich za rok akademicki 2020/2021 dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych postanowił wyróżnić dr Kingę Majchrzak-Ptak i dra hab. Macieja Kołodziejskiego prof. UMK. Oboje wyróżnieni za osiągnięcia dydaktyczne mieli wysokie noty, wysoką zwrotność ankiet oraz same pozytywne, nagradzające komentarze. Gratulujemy!

zdjęcie

WFINS na zajęciach zdalnych

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 4 Rektora UMK w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego z dnia 9 stycznia 2022 r. dziekan WFINS dr hab. Radosław Sojak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć ze stacjonarnej na zdalną w okresie od 11 do 30 stycznia 2022 r.

więcej informacji

zdjęcie

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy!

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy psychiatrycznej lub wsparcia psychologicznego pamiętaj, że: 

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK.  Jego celem jest wykorzystanie zasobów i możliwości uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia odnalazł właściwą pomoc.

Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferowana jest również pomoc psychiatryczna, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Konkurs im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

Szanowni Państwo,

Katedra Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych

Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu

zaprasza do udziału w Konkursie dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych

(w tym doktorantek i doktorantów).

Tematem II edycji konkursu jest

„Człowiek współczesny wobec bezładnych procesów przyrodniczo-społecznych”.

Termin zgłaszania artykułów do Konkursu upływa 31.01.2022 roku.

Więcej informacji

 

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona doktorska mgr Julii Szapiaczan

Przewodnicząca i Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego zawiadamiają, że w dniu 28. stycznia 2022 roku o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Szapiaczan.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona doktorska mgr Agaty Osmólskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia o publicznej obronie mgr Agaty Osmólskiej.

Obrona odbędzie się 1. marca 2022r. o godz. 13.30 w trybie zdalnym.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Nowickiego

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 2. lutego 2022 roku o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Nowickiego.

więcej informacji

Archiwum