Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Zajecia dotyczące niepełnosprawności

15 i 16 października studentka 3 roku pedagogiki specjalnej -  Marta Wągiel w ramach działalności Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych przeprowadziła zajecia dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 w Tuliszkowie.
Tematyka zajęć dotyczyła niepełnosprawności. Uczennice i uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tą problematyką w teorii i praktyce, a także doświadczyć, z jakimi wyzwaniami spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.

logo zamiast zdjęcia

Zasady pracy dziekanatu od 19 października

W związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu szczególnych ograniczeń w działalności szkół wyższych zlokalizowanych w tzw. strefach czerwonych informujemy o nowych zasadach funkcjonowania dziekanatu od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Praca pracowników dziekanatu odbywać się będzie w systemie rotacyjnym z załączonym harmonogramem. 

więcej informacji

zdjęcie

TEKSTY DRUGIE poświęcone studiom o niepełnosprawności

Ukazał się drugi numer czasopisma TEKSTY DRUGIE poświęcony studiom o niepełnosprawności. Do tego prestiżowego przedsięwzięcia zostały zaproszone dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i mgr Celina Kamecka-Antczak (doktorantka INP) z artykułem "Aktywność obywatelska młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Społeczno-kulturowe bariery inkluzji" (100 pkt.).

Gratulujemy!

zdjęcie

Składanie wniosków stypendialnych - procedura

Szczegóły

zdjęcie

Studentki I roku Pedagogiki na studiach   II stop. o specjalności Wczesna edukacja ze wsparciem dzieci o specjalnych potrzebach, w ramach przedmiotu Wspomaganie rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się prowadzonego przez mgr Małgorzatę Zaleską przygotowały plakaty z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2020.

więcej informacji

zdjęcie

UNI-KOM-PAS 2 - II edycja

W bieżącym roku akademickim realizowana będzie druga edycja projektu Uni-Komp-As 2 dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych. Projekt ma na celu rozwój kompetencji potrzebnych na rynku pracy i oferuje studentom udział w warsztatach miękkich oraz w zawodowych kursach certyfikowanych.

Więcej informacji

Serdecznie zapraszamy!

zdjęcie

Szanowni Studenci I roku!
zapraszamy do zapoznania się z prezentacją zawierającą instrukcje oraz podstawowe informacje na temat naszej Uczelni.
Krótko mówiąc co musisz zrobić na początku studiów!

Powodzenia!

PREZENTACJA

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Stodolnej

Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego zawiadamieją, że w dniu 5 listopada 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Stodolnej

Szczegóły

Archiwum