Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Uroczysta wydziałowa inauguracja roku!

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na uroczystą wydziałową inaugurację roku akademickiego 2020/21, która odbędzie się w Auli uniwersyteckiej (ul. Gagarina 11) 2 października. 

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną inauguracja została podzielona na kilka spotkań: 

  • o godz. 13.00 dla kierunków: Socjologia, Medioznawstwo, Studia nad Nauką i Technologią oraz Psychologia
  • o godz. 14.30 dla kierunków: Architektura informacji, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kognitywistyka oraz Filozofia i MISH-S
  • o godz. 16.00 dla kierunków: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Praca socjalna, Wychowanie fizyczne i sport

Prosimy o przybycie w maseczkach, z dokumentem tożsamości i własnym długopisem. Po każdym ze spotkań studenci będą podpisywać dokument ślubowania i odbierać legitymacje studenckie.

zdjęcie

XVI Międzynarodowa Konferencja „Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej"

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Międzynarodowej Konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej", która odbędzie się w dniu 18.09.2020 r. w formie online.

Program konferencji

zdjęcie

Komunikat Dziekana

Drodzy Studenci, 

 Zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów i pracowników Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK informuje o warunkach i organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

  1. ZAJĘCIA ZDALNE

W związku z sytuacją epidemiczną Władze Uniwersytetu podjęły decyzję o zdalnej realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dla wszystkich lat i stopni studiów, z wyjątkiem tych zajęć, których charakter uniemożliwia realizację w formie kształcenia na odległość.

Po dokonaniu analizy oferty dydaktycznej na semestr zimowy 2020/21 realizowanej przez Instytuty  na naszym Wydziale, Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych  zdecydował o realizacji zajęć wyłącznie w formie zdalnej.

więcej informacji

zdjęcie

VII Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

Dnia 11 września 2020 roku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań” organizowana przez Sekcję Resocjalizacji. W tym roku Konferencja miała odmienną od poprzednich lat formułę, odbyła się ona online za pośrednictwem programu Microsoft Teams. Stanowiła okazję do wymiany doświadczeń praktyków i naukowców, którzy na co dzień zajmują się działalnością resocjalizacyjną.

więcej informacji

zdjęcie

Uczeni/one z INP UMK w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Po ukonstytuowaniu się nowego KNP PAN nasz instytut jest reprezentowany przez następujące osoby.

 

Członkowie KNP z wyboru na kadencję 2020-2024:

Prof. Krzysztof Rubacha

Prof. Władysława Szulakiewicz

 

Wybrane przez zgromadzenie KNP PAN członkinie sekcji:

Dr Magdalena Cuprjak – Sekcja Metodologii Badań Pedagogicznych

Dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK – Sekcja Historii Pedagogiki

Prof. Beata Przyborowska – Sekcja Pedagogiki Szkolnej

Dr hab. Dorota Siemieniecka – Sekcja Pedagogiki Medialnej, prof. UMK

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec – Sekcja Andragogiki

 

Wybrani przez zgromadzenie KNP PAN przewodniczący i sekretarze sekcji:

Dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK – sekretarz Sekcji Historii Pedagogiki

Prof. Krzysztof Rubacha - przewodniczący Sekcji Metodologii Badań Pedagogicznych

Prof. Władysława Szulakiewicz – przewodnicząca Sekcji Historii Pedagogiki

 

Wybrani przewodniczący komisji KNP PAN

Prof. Krzysztof Rubacha – przewodniczący Komisji ds. Czasopism i Wydawnictw

Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz - członkini Komisji ds. Wspierania Doktorantów i Habilitantów

więcej informacji

zdjęcie

Artykuł prof. Jarosława Horowskiego

Artykuł dra hab. Jarosława Horowskiego, prof. UMK pt. Education for Self-Forgiveness as a Part of Education for Forgiveness ukazał się w czasopiśmie "Journal of Philosophy of Education", wydawanym przez Philosophy of Education Society of Great Britain. Zgodnie z wykazem MNiSW publikacja w tym czasopiśmie oceniana jest na 100 punktów.

Gratulujemy!

 

Link do artykułu.

zdjęcie

Terminy rejestracji na zajęcia

Pedagogika - seminaria dyplomowe

13:00 23.09.2020 - 23:59 11.10.2020

Pedagogika -  wykłady i projekty

14:00 23.09.2020 - 23:59 11.10.2020

Pedagogika -  zajęcia (specjalnościowe) - niestacjonarne 

14:30 23.09.2020 - 23:59 18.10.2020

zdjęcie

Semestr zimowy z kształceniem zdalnym

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja "Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną"

9 września 2020 r. w Warszawie w Senacie RP odbyła się konferencja "Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną" poświęcona najbardziej aktualnym problemom z życia osób z tym rodzajem niepełnosprawności. Jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia była mgr Celina Kamecka-Antczak - doktorantka naszego instytutu, która naukowo zajmuje się tożsamością osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich obywatelskimi prawami. Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem poświęconym konferencji i codzienności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona doktorska mgr Eweliny Wesołek

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamiają, że dnia 23 września 2020 roku o godzinie 11.00 w Auli Darwina w budynku przy ul. Lwowskiej 1 (sala nr 173, parter) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Wesołek nt.: "Znaczenie przekonań magicznych w międzypokoleniowym przekazie dziedzictwa kulturowego"

więcej informacji

zdjęcie

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Toruniu

W dniu 19 sierpnia 2020 roku, za pośrednictwem platformy BigBlueButton, administrowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członkiń i członków Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Toruniu. Celem zebrania było przyjęcie sprawozdania z działania Oddziału, wybranie nowego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walny Zjazd PTP.

więcej informacji

Archiwum