Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Disability & Society

Z satysfakcją informujemy to tym, że nasza Koleżanka dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK po dwóch kadencjach (4 latach) pracy w redakcji czasopisma Disability & Society na stanowisku redaktora okazjonalnego została zaproszona w lipcu 2023, na kolejne lata, do zaszczytnego grona redaktorów o pełnym statusie przez redaktor naczelną prof. Michele Moore. Czasopismo Disability & Society Q1, jest światowym liderem czasopism poświęconych problematyce studiów nad niepełnosprawnością oraz niepełnosprawności w naukach społecznych, wydawanym przez Taylor & Francis Group w Wielkiej Brytanii.

Gratulujemy!

zdjęcie

Nagroda dla najlepszej studentki

Z radością informujemy, ze tytuł Najlepszej Studentki Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych otrzymała Pani Agata Markowska, studentka IV roku na kierunku pedagogika specjalna. Jednocześnie Pani Agata Markowska otrzymała wyróżnienie Dziekana WFiNS za działalność na rzecz środowiska społeczno-gospodarczego.

 

Gratulujemy!

zdjęcie

Nagroda dla najlepszej absolwentki

Z radością informujemy, że tytuł Najlepszej Absolwentki Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych otrzymała Pani Karolina Piekarska, absolwentka kierunku pedagogika (studia drugiego stopnia).

 

Gratulujemy!

zdjęcie

Artykuł prof. Jarosława Horowskiego

Artykuł dr. hab. Jarosława Horowskiego "Forgiveness and decision-making by victims of harm: Education for forgiveness as a dimension of moral education" został opublikowany w Journal of Moral Education (MEiN- 100 pkt, IF 2022 - 1,7, SCOPUS - 99%).

 

Gratulujemy!

 

Link do tekstu

zdjęcie

Nagroda JM Rektora dla Pani Marty Wągiel

Marta Wągiel, studentka pedagogiki specjalnej, została uhonorowana Nagrodą JM Rektora za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

zdjęcie

Nagroda JM Rektora dla Pani Karoliny Piekarskiej

Pani Karolina Piekarska - absolwentka kierunku pedagogika s2, otrzymała nagrodę JM Rektora za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

zdjęcie

Kategoria A

Dyscyplina uprawiana w Instytucie Nauk Pedagogicznych uzyskała kategorię A. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracowniczkom i pracownikom za zaangażowanie w pracę naukową. Miło jest "płynąć z taką Załogą".

 

Dyrekcja INP

zdjęcie

Wsparcie dla Ukrainy

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W tych tragicznych i trudnych chwilach jesteśmy myślą z wszystkim ofiarami bezprawnej i niesprowokowanej wojny toczonej przez Rosję przeciw Ukrainie. Mamy poczucie, że odwaga i determinacja ukraińskich obrońców w nierównej walce, jak nigdy realizuje tak bliskie Polakom ideały walki „za wolność Waszą i naszą”. Dziękujemy!
Dziękuję też wszystkim za rozmaite inicjatywy pomocowe i zapewniam o ich wsparciu. Proszę jednocześnie o ich koordynację z ogólnopolskimi organizacjami pomocowymi i charytatywnymi, tak, aby możliwie najefektywniej wesprzeć potrzebujących.

więcej informacji

zdjęcie

Pedagogiczne SOS

Rusza projekt Pedagogiczne SOS.

Jest on formą wsparcia osób studiujących i pracujących w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

Pedagogiczne SOS powstało, aby wspierać przede wszystkim studentki i studentów z INP w sytuacjach dla nich trudnych. Sytuacje takie mogą być związane z chorobą, życiem osobistym, stratą osoby bliskiej, zmianą w życiu zawodowym czy problemami podczas studiowania.

Zapraszamy na stronę projektu!

zdjęcie

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy!

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy psychiatrycznej lub wsparcia psychologicznego pamiętaj, że: 

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK.  Jego celem jest wykorzystanie zasobów i możliwości uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia odnalazł właściwą pomoc.

Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferowana jest również pomoc psychiatryczna, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Więcej informacji

Archiwum