Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Wyróżnione w Konkursie „Inter disciplinas excellentia”

Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska wraz z dr hab. Beatą Borowską-Besztą, prof. UMK i dr Anną Kolą otrzymały grant naukowy UMK w konkursie na zespół badawczy pt. „Inter disciplinas excellentia”. W ramach tego grantu powstał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Interdyscyplinarny Zespół ds. Badań nad Bezdomnością (IZBB). Kierownikiem projektu badawczego i grantu jest dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska.

zdjęcie

Dr Kinga Majchrzak-Ptak laureatką konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Debiuty 2"

Dr Kinga Majchrzak-Ptak z Katedry Pedagogiki Szkolnej uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Debiuty 2", na realizacje projektu pt. "Sites of Memory in the Spaces of Vilnius University. The etnographic study". Projekt ten poświęcony jest poszukiwaniom dotyczącym semioforów związanych z przeszłością Uniwersytetu Wileńskiego oraz znaczenia tego typu nośników pamięci w przestrzeni architektonicznej, społecznej, kulturowej i dydaktycznej uczelni.

 

Gratulujemy!


Pełna lista laureatów konkursu

zdjęcie

Nagrody Rektora dla pracowników naukowych

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie.

Wyróżnienia zostały wręczone 24 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK. Rektor wyróżnił 348 pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (wyróżnionych indywidualnie i zespołowo). Nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia pracownikom dydaktycznym i badawczym przyznano jak co roku za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i artystyczną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody Rektora dla pracowników administracji

23 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

więcej informacji

zdjęcie

Artykuły dr. Jarosława Przeperskiego

Dr Jarosław Przeperski jest współautorem dwóch artykułów naukowych (70 i 40 pkt.): Using risk factor statistics in decision-making: prospects and challenges w "European Journal of Social Work" i Cooperation in Child Welfare Decision Making: Qualitative Vignette Study w "Child Care in Practice". Nasz Kolega opublikował artykuły razem z Brianem Taylorem, czego serdecznie gratulujemy!

zdjęcie

Pani Magdalena Zając finalistką Konkursu Studencki Nobel 2020

Pani Magdalena Zając studentka 2 roku Pedagogiki drugiego stopnia została finalistką Konkursu Studencki Nobel 2020 w kategorii Nauki Społeczne.

Gratulujemy!

zdjęcie

Praca socjalna

Serdecznie zapraszamy do studiowania pracy socjalnej!

 

Więcej informacji na temat kierunku praca socjalna

zdjęcie

Konkurs o tytuł najlepszego studenta i absolwenta

Procedura postępowania przy składaniu wniosków o przyznanie wyróżnień oraz  tytułów najlepszego studenta i absolwenta WFiNS w r. akad. 2019/2020

więcej informacji

zdjęcie

Egzaminy w sesji letniej

Zgodnie ze znowelizowaną organizacją roku akademickiego zajęcia zdalne i sesja zdalna odbywa się w terminach przewidzianych wcześniej dla zwykłych zajęć. Zdalna sesja egzaminacyjna rozpoczyna się zatem 23 czerwca i trwa do 6 lipca

 

więcej informacji

Archiwum