Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Spotkanie z prof. Lechem Witkowskim

W dniu 23 stycznia 2023r. odbyło się spotkanie spotkanie z prof. Lechem Witkowskim. pretekstem do spotkania była debata naukowa wokół najnowszego dzieła Profesora: "Uroszczenia i transaktualność w humanistyce. Florian Znaniecki: dziedzictwo idei i jego pęknięcia". Spotkanie zostało zarejestrowane i można się zapoznać w z tym materiałem w tym miejscu.

zdjęcie

Wykład dr hab. Beaty Borowskiej-Beszty, prof. UMK w Graduate School of Sustainable Systems, Osaka Metropolitan University

Miło nam poinformować, że dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK została zaproszona i wygłosi wykład w Graduate School of Sustainable Systems, Osaka Metropolitan University, na zdalnym seminarium naukowym pt. 1. Seminar on Disability and Qualitative Inquiry. Tytuł wykładu brzmi: 'Disability and health issues in homeless people in Poland: Qualitative research report in three voivodeships.' Wykład jest autorskim raportem z badań jakościowych realizowanych w latach 2021-2022 w INP UMK w zespole projektu IDUB.

zdjęcie

Nagroda JM Rektora dla Pani Agaty Markowskiej

Pani Agata Markowska, studentka IV roku na kierunku pedagogika specjalna, aktywna działaczka Koła Naukowego Młodych Pedagożek i Pedagogów Specjalnych oraz liderka projektu STUDENT z ASD, otrzymała nagrodę JM Rektora UMK za działalność na rzecz społeczności naszego uniwersytetu.

 

Gratulujemy!

zdjęcie

Referat mgr Danuty Mackojć na konferencji w Inowrocławiu

We wtorek, 22 listopada mgr Danuta Mackojć wzięła udział w Konferencji "System Dozoru Elektronicznego w ujęciu interdyscyplinarnym jako najnowocześniejszy, nieizolacyjny sposób wykonywania kary pozbawienia wolności" organizowanej przez Zakład Karny w Inowrocławiu. Pani Magister wygłosiła referat "Funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego w Hiszpanii". 

więcej informacji

zdjęcie

Kategoria A

Dyscyplina uprawiana w Instytucie Nauk Pedagogicznych uzyskała kategorię A. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracowniczkom i pracownikom za zaangażowanie w pracę naukową. Miło jest "płynąć z taką Załogą".

 

Dyrekcja INP

zdjęcie

Wsparcie dla Ukrainy

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W tych tragicznych i trudnych chwilach jesteśmy myślą z wszystkim ofiarami bezprawnej i niesprowokowanej wojny toczonej przez Rosję przeciw Ukrainie. Mamy poczucie, że odwaga i determinacja ukraińskich obrońców w nierównej walce, jak nigdy realizuje tak bliskie Polakom ideały walki „za wolność Waszą i naszą”. Dziękujemy!
Dziękuję też wszystkim za rozmaite inicjatywy pomocowe i zapewniam o ich wsparciu. Proszę jednocześnie o ich koordynację z ogólnopolskimi organizacjami pomocowymi i charytatywnymi, tak, aby możliwie najefektywniej wesprzeć potrzebujących.

więcej informacji

zdjęcie

Pedagogiczne SOS

Rusza projekt Pedagogiczne SOS.

Jest on formą wsparcia osób studiujących i pracujących w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

Pedagogiczne SOS powstało, aby wspierać przede wszystkim studentki i studentów z INP w sytuacjach dla nich trudnych. Sytuacje takie mogą być związane z chorobą, życiem osobistym, stratą osoby bliskiej, zmianą w życiu zawodowym czy problemami podczas studiowania.

Zapraszamy na stronę projektu!

zdjęcie

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy!

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy psychiatrycznej lub wsparcia psychologicznego pamiętaj, że: 

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK.  Jego celem jest wykorzystanie zasobów i możliwości uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia odnalazł właściwą pomoc.

Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferowana jest również pomoc psychiatryczna, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Więcej informacji

Archiwum