Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Artykuł dr Małgorzaty Fopki-Kowalczyk

Dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk jest współautorem artykułu p.t. "The Spiritual Supporter Scale as a New Tool for Assessing Spiritual Care Competencies in Professionals: Design, Validation, and Psychometric Evaluation", który ukazał się właśnie online w czasopiśmie Journal of Religion and Health. Zgodnie z wytycznymi czasopismo ma 200 pkt.

 

Gratulujemy!

zdjęcie

Kategoria A

Dyscyplina uprawiana w Instytucie Nauk Pedagogicznych uzyskała kategorię A. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracowniczkom i pracownikom za zaangażowanie w pracę naukową. Miło jest "płynąć z taką Załogą".

 

Dyrekcja INP

zdjęcie

Dr Kinga Majchrzak-Ptak zdobywczynią stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Dr Kinga Majchrzak-Ptak znalazła się wśród tegorocznych laureatów stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

 

11 badaczy i badaczek z UMK znalazło się wśród tegorocznych laureatów.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazł się tym samym w czołówce uczelni z największą liczbą stypendystów (11). Więcej stypendiów przypadło tylko młodym naukowcom z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (19) i z Uniwersytetu Warszawskiego (14).

więcej informacji

zdjęcie

Artykuł dr hab. Agnieszki Hamerlińskiej, prof. UMK

Dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK jest współautorką artykułu pt. „The experience of the COVID-19 pandemic by persons with ASD: Social aspects”, który ukazał się w czerwcu br. w czasopiśmie PlosONE. Zgodnie z wytycznymi MNiSW czasopismo ma 100 pkt.

 

Gratulujemy!

zdjęcie

Nagrody i wyróżnienia Rektora UMK

W dniu 24.06.2022 JM Rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył nagrody i wyróżnienia pracownikom za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

 

Gratulujemy wszystkim laureatom Instytutu Nauk Pedagogicznych WFiNS!

więcej informacji

zdjęcie

Wsparcie dla Ukrainy

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W tych tragicznych i trudnych chwilach jesteśmy myślą z wszystkim ofiarami bezprawnej i niesprowokowanej wojny toczonej przez Rosję przeciw Ukrainie. Mamy poczucie, że odwaga i determinacja ukraińskich obrońców w nierównej walce, jak nigdy realizuje tak bliskie Polakom ideały walki „za wolność Waszą i naszą”. Dziękujemy!
Dziękuję też wszystkim za rozmaite inicjatywy pomocowe i zapewniam o ich wsparciu. Proszę jednocześnie o ich koordynację z ogólnopolskimi organizacjami pomocowymi i charytatywnymi, tak, aby możliwie najefektywniej wesprzeć potrzebujących.

więcej informacji

zdjęcie

Pedagogiczne SOS

Rusza projekt Pedagogiczne SOS.

Jest on formą wsparcia osób studiujących i pracujących w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

Pedagogiczne SOS powstało, aby wspierać przede wszystkim studentki i studentów z INP w sytuacjach dla nich trudnych. Sytuacje takie mogą być związane z chorobą, życiem osobistym, stratą osoby bliskiej, zmianą w życiu zawodowym czy problemami podczas studiowania.

Zapraszamy na stronę projektu!

zdjęcie

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy!

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy psychiatrycznej lub wsparcia psychologicznego pamiętaj, że: 

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK.  Jego celem jest wykorzystanie zasobów i możliwości uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia odnalazł właściwą pomoc.

Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferowana jest również pomoc psychiatryczna, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Więcej informacji

Archiwum