Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Mikołajki z promocją zdrowego stylu życia

W dniu 6 grudnia 2019 r. studentki I roku pracy socjalnej: Katarzyna Pulczyńska, Katarzyna Ratajewska, Julia Rutkowska i Weronika Seklecka w ramach projektu socjalnego przygotowały dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Stowarzyszenia Przyjaciół SP nr 6 i Świetlicy Środowiskowej, mieszczącej się przy ul. Łąkowej w Toruniu, Mikołajki.

więcej informacji

zdjęcie

Uroczystość wręczenia dyplomów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia oryginałów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, która odbędzie się 14 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00 w Auli UMK (ul. Gagarina 11).

więcej informacji

zdjęcie

Wspólne kolędowanie

Szanowni Państwo,
w imieniu studentek i studentów z Sekcji Edukacji Przedszkolnej i  Wczesnoszkolnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów oraz Koła  Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych zapraszam na wspólne  kolędowanie.

więcej informacji

zdjęcie

Mikołajki w przedszkolu

Studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zorganizowali dzieciom Przedszkola "Bajkowy Dworek" spotkanie mikołajkowe: były wspólne zabawy, zajęcia artystyczne i upominki.

zdjęcie

Wizyta prof. dr. hab. Józefa Półturzyckiego

Prof. dr hab. Józef Półturzycki gościł 02.12.2019 r. w  Instytucie Nauk Pedagogicznych na zaproszenie Katedry Pedagogiki Szkolnej. W czasie wizyty Profesor zaprezentował m.in. swoją ostatnią książkę napisaną wspólnie ze swoimi współpracowniczkami: dr hab. Anną Frąckowiak i dr Moniką Gromadzką pt.: „Samokształcenie w edukacji całożyciowej”, którą obdarował zebranych na seminarium uczestników.

więcej informacji

zdjęcie

Zajęcia pt. „Mój Przyjaciel Miś”

Dnia 27.11.2019r. studentki III roku Pracy socjalnej w składzie: Natalia Spica, Kamila Wasiniewska, Beata Staśkiewicz, Agnieszka Truszczyńska, Michalina Żebrowska przeprowadziły zajęcia pt. „Mój Przyjaciel Miś” pod kierunkiem mgr Eweliny Romianowskiej, w ramach prowadzonych przez Panią Magister ćwiczeń - Projekt socjalny. Projekt skierowany był do uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia i warsztaty do Fundacji Ważna Edukacja – Świetlica Ściśle Fajne, mieszczącej się na ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13/5 w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Warsztaty literackie dla uczniów na temat: tworzenie ilustracji do książki obrazowej "picturebook"

Studentki pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej II stopnia pod kierunkiem dr Elżbiety Wieczór w ramach zajęć Literatura dla dzieci przygotowały i przeprowadziły 3 warsztaty dla uczniów i uczennic klas 2 i 3 SP nr 7 w Toruniu nt. książka obrazkowa.

więcej informacji

zdjęcie

Studencka Konferencja Metodyczna: matematyczne stacje badawcze

W dniu 22. 11 w Instytucie Nauk Pedagogicznych odbyła się „Studencka Konferencja Metodyczna: matematyczne stacje badawcze”. Organizatorami wydarzenia byli Studenci III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz dr Patrycja Brudzińska. Gościem specjalnym została Kujawsko- Pomorska Kurator Oświaty- p. Maria Mazurkiewicz. Celem konferencji było zaprezentowanie Studentom ciekawych rozwiązań metodycznych z obszaru wczesnej edukacji.

zdjęcie

Warsztaty Teresy Thiem

W dniu 21. 11 Studentki pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej studiów II stopnia w ramach przedmiotu „Innowacje w obszarze wczesnej edukacji” wraz z dr Patrycją Brudzińską uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez doradcę metodycznego edukacji wczesnej- p. Teresę Thiem. Warsztaty odbywały się w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

zdjęcie

Spotkanie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych

W środę 27 listopada na spotkaniu Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych przyszli goście wyjątkowi: Basia, Helenka i Antoś razem ze swoimi rodzicami. Miło spędziliśmy czas do późnego wieczora, a Basia zadeklarowała chęć uczestnictwa w wykładach na INP. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

logo zamiast zdjęcia

Bezpłatne szkolenia z Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń z Ochrony Danych Osobowych kierowanych do studentek i studentów UMK (części toruńskiej).

więcej informacji

Archiwum