Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Uroczystość wręczenia dyplomów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia oryginałów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, która odbędzie się 14 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00 w Auli UMK (ul. Gagarina 11).

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Bezpłatne szkolenia z Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń z Ochrony Danych Osobowych kierowanych do studentek i studentów UMK (części toruńskiej).

więcej informacji

zdjęcie

Dr Kamila Majewska ze stypendium dla wybitnie zdolnych młodych naukowców!

Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującymi dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

W gronie wyróżnionych znalazła się dr Kamila Majewska z Katedry Dydaktyki i Mediów Instytutu Nauk Pedagogicznych. 

Więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Start pierwszej edycji projektu Uni-Komp-As 2

61 studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych rozpoczyna 18. listopada udział w projekcie Uni-Komp-As 2. Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych i zawodowych studentek i studentów ze względu na potrzeby rynku pracy.

więcej informacji

zdjęcie

Warsztaty literackie w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Studentki pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej studiów II stopnia w ramach przedmiotu "Literatura dla dzieci" realizowanego pod kierunkiem dr Elżbiety Wieczór zostały zaproszone na warsztaty literackie. Spotkanie łączy się realizacją projektów literackich w toruńskich przedszkolach.

zdjęcie

Nagroda Towarzystwa Patriotycznego „Żeby Polska była Polską” dla prof. A. Nalaskowskiego

Profesor Aleksander Nalaskowski został wyróżniony doroczną nagrodą Towarzystwa Patriotycznego „Żeby Polska była Polską” za rok 2019.

więcej informacji

zdjęcie

Seminarium naukowe w projekcie "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"

29.10.2019 roku w Instytucie Nauk Pedagogicznych WFiNS odbyło się seminarium naukowe z wykładem pana prof. Piotra Błajeta nt.,,Ekologia edukacji, czyli o  środowiskowych uwarunkowaniach uczenia się" dla nauczycieli szkoły ćwiczeń i szkół współpracujących w projekcie "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego".

więcej informacji

zdjęcie

Wizyta grupy pedagogicznej z Lejdy (Holandia) w ramach współpracy z Towarzystwem Miast Partnerskich

24 października br. gościliśmy w Instytucie Nauk Pedagogicznych grupę pedagogiczną z Holandii.

więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie naukowe z akademikami z Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem na Ukrainie

W dniu 24.10.2019 w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK, w sali Rady Dyscypliny odbyło się z spotkanie naukowe toruńskiego środowiska akademickiego pedagogów z 14 akademikami z Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem na Ukrainie.

więcej informacji

zdjęcie

Podsumowanie projektu "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki".

17 października br. w Instytucie Nauk Pedagogicznych WFiNS odbyło się  seminarium naukowe (z częścią wykładową i prezentacją projektów uczniowskich) podsumowujące dwuletni projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki".

więcej informacji

zdjęcie

Wystawa pt. „Zrozumieć FAS – o Płodowym Zespole Alkoholowym”

Katedry Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej (Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu) oraz studentki i studenci z Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu zapraszają do odwiedzenia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i zapoznania się z wystawą pt. „Zrozumieć FAS – o Płodowym Zespole Alkoholowym”.

więcej informacji

Archiwum