Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Artykuł prof. Jarosława Horowskiego

W czasopiśmie "Journal of Religion and Health" ukazał się artykuł pt. "Human Health and Christianity in the Context of the Dilemma of Forgiveness", przygotowany przez dra hab. Jarosław Horowskiego, prof. UMK oraz dra hab. Mirosława Kowalskiego, prof. UZ. Na liście MEiN czasopismu przyznano 200 punktów.

 

Gratulujemy!

Link do artykułu

zdjęcie

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Ukazała się nowa książka Macieja Kołodziejskiego i Katarzyny Moskal-Kozak, "Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym", Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2021.

Książka jest adresowana do nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej, rodziców i nauczycieli rytmiki. Zawiera autorskie piosenki skomponowane przez Macieja Kołodziejskiego do słów Katarzyny Moskal-Kozak oraz motywy rytmiczne i tonalne (zgodnie z teorią uczenia się muzyki Edwina E. Gordona) wraz z zabawami muzyczno-ruchowymi dla dzieci. Książka służy budowaniu słownika muzycznego dziecka, a poprzez to pozwala na rozwijanie jego audiacji, zdolności muzycznych tonalnych i rytmicznych oraz umiejętności wokalnych.

Propozycje zawarte w książce są nie tylko praktyczną  egzemplifikacją podejścia autorów do umuzykalniania dzieci, ale także swoistym odwołaniem do teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, koncepcji edukacyjno-muzycznych C. Orffa, E. Jaques-Dalcroze’a, Z. Kodály’a oraz teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

zdjęcie

Monografia naukowa dr hab. Małgorzaty H. Kowalczyk prof. UMK

Ukazała się monografia naukowa dr hab. Małgorzaty H. Kowalczyk prof. UMK pt. "Zabójcy seryjni i wielokrotni. Studium kryminologiczno-wiktymologiczne". Monografię wydało Wydawnictwo Naukowe UMK. "Zasadniczy cel opracowania sprowadza się jednak nie tylko do wielopłaszczyznowej diagnozy zachowań zbrodniczych, ale także do wskazania działań resocjalizacyjno-terapeutycznych, które pomogą zrozumieć, a także powstrzymać zbrodniczy cykl."

Gratulujemy!

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona doktorska mgr Sylwii Antonowicz

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
zawiadamiają, że dnia 20 września 2021 roku o godzinie 14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Antonowicz.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Zmarł profesor Józef Półturzycki

W dniu 25.08.2021 r. zmarł prof. dr hab. Józef Półturzycki – wieloletni pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni dziekan Wydziału Pedagogicznego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W latach 1992-2002 wykładowca w Instytucie Pedagogiki UMK oraz kierownik Zakładu Dydaktyki, organizator Toruńskich Konferencji Dydaktycznych, inicjator powołania do życia Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego oraz jego pierwszy prezes.

Autor wielu książek i podręczników akademickich oraz artykułów naukowych, ceniony nauczyciel wielu pokoleń pedagogów.

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec i oddany dydaktyk!

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona doktorska mgr Marii Kuzin

Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zawiadamia, że w dniu 28 września 2021 r. o godz 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Kuzin.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Konkurs im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

Szanowni Państwo,

Katedra Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych

Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu

zaprasza do udziału w Konkursie dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych

(w tym doktorantek i doktorantów).

Tematem II edycji konkursu jest

„Człowiek współczesny wobec bezładnych procesów przyrodniczo-społecznych”.

Termin zgłaszania artykułów do Konkursu upływa 31.01.2022 roku.

Więcej informacji

 

Archiwum