Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Seminarium "Działania profilaktyczne i rehabilitacyjne w obszarze uzależnień. Kierunki pożądanych zmian"

W dniu 10 października 2019 r. studenci I oraz III roku "Pracy socjalnej" wraz z dr. Janem A. Malinowskim z Katedry Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej uczestniczyli w seminarium pt. "Działania profilaktyczne i rehabilitacyjne w obszarze uzależnień. Kierunki pożądanych zmian". 

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Zebranie Zespołu Metodologii Badań Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK zaprasza zainteresowanych zagadnieniem „krytyki naukowej” pracowników, doktorantów i studentów na otwartą część zebrania Zespołu Metodologii Badań Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, które odbędzie się 15 października w godzinach 12:00 – 16:00 w INP (Lwowska 1) w sali 394.

więcej informacji

zdjęcie

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutem UMK z dnia 16 kwietnia 2019 roku z dniem 30 września 2019 roku Wydział Nauk Pedagogicznych UMK zostaje przekształcony w Instytut Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.

więcej informacji

zdjęcie

Nowe struktury UMK

Z dniem 1 października 2019 roku, w myśl nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nowym Statutem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Wydział Nauk Pedagogicznych przekształcony zostanie w Instytut Nauk Pedagogicznych, który wejdzie w skład nowego Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. O tym, co się zmieni, a co pozostanie - więcej na stronie: NOWY WYDZIAŁ FILOZOFII I NAUK SPOŁECZNYCH

zdjęcie

Medale dla prof. Kwiecińskiego i prof. Petrykowskiego

Podczas uroczystości jubileuszu pięćdziesięciolecia "Olsztyńskiej Pedagogiki" prof. Zbigniew Kwieciński i prof. Piotr Petrykowski uhonorowani zostali medalem wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za działalność na rzecz olsztyńskiej pedagogiki.

zdjęcie

Prof. Beata Borowska-Beszta w redakcji Disability & Society

Od 1. sierpnia 2019 roku dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK została członkiem redakcji zagranicznego czasopisma pt. Disability & Society, najważniejszego czasopisma poświęconego studiom nad niepełnosprawnością zagranicą. Disability & Society jest wydawane w Londynie, UK przez Taylor & Francis i w roku 2018 uzyskało Impact Factor równy 1,613. Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało D&S 100pkt 31.lipca 2019 roku.

więcej informacji

zdjęcie

Agresja realna i wirtualna

Projekt edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

 Agresja realna i wirtualna

zjawisko, skutki, zapobieganie - kurs e-learning

W Katedrze Dydaktyki i Mediów w Edukacji WNP UMK realizowany jest projekt edukacyjny pt. „Agresja realna i wirtualna – zjawisko, skutki, zapobieganie – kurs e-learning” w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”.

więcej informacji

zdjęcie

Dzień Edukacji Dorosłych

Katedra Pedagogiki Szkolnej wraz z zespołem EPALE (Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie) zorganizowała 10.06. 2019r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK DZIEŃ EDUKACJI DOROSŁYCH.

więcej informacji

zdjęcie

XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)

Dnia 30 maja 2019 r. odbyła się XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Wielowymiarowość edukacji”. Organizatorem konferencji była Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów oraz studenci WNP, uczestnicy przedmiotu „Projektowanie ofert edukacyjnych”. Koordynatorem konferencji była dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk.

więcej informacji

zdjęcie

New media - interactivity - creativity - education

W dniu 30 maja 2019 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowa on-line pt.: „New media - interactivity - creativity - education”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem naukowym objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia, JM Rektor UMK, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych.

więcej informacji

Archiwum