Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Zaproszenie na XVII Toruńską Pedagogiczną Konferencję Studencką (PKS)

Serdecznie zapraszamy na XVII Toruńską Pedagogiczną Konferencję Studencką (PKS) pt. „Nowe technologie – edukacja - kariera – emocje w obliczu zachodzących zmian”, która odbędzie się 28 maja 2024 r. w godz. 10.00 - 15.30 w Instytucie Nauk Pedagogicznych ul. Lwowska 1. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie www.pks.umk.pl

zdjęcie

Warsztaty "ASD jako spektrum możliwości, a nie tylko zaburzeń"

18.05. 2024 roku odbyły się warsztaty "ASD jako spektrum możliwości, a nie tylko zaburzeń". Warsztaty poprowadziła mgr Aleksandra Sadowska-Krajewska, psycholożka kliniczna, logopedka, oligofrenopodegożka z wieloletnim stażem. Uczestnicy warsztatów mieli okazję dowiedzieć się jak osoby w spektrum autyzmu mogą doświadczać świat , poznać metody terapii dedykowane dla tej grupy oraz wykonać ćwiczenia rozwijające obie półkule mózgu, przydatne do wykorzystania w praktyce. Dziękujemy prowadzącej za ogromną dawkę wiedzy przekazanej podczas spotkania.
Warsztaty zostały zrealizowane ze środków zdobytych w konkursie “Grants4NCUStudents” VI edycja, organizowanego przez IDUB UMK.

zdjęcie

Studentka V roku pedagogiki specjalnej Pani Agata Markowska przedstawiła poster z wynikami projektu badawczego "FORMY DZIAŁALNOŚCI SAMORZECZNICZEJ  STUDIUJĄCYCH OSÓB AUTYSTYCZNYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH W POLSCE. RAPORT Z BADAŃ" na IV Ogólnopolskiej Psychologicznej Konferencji Studencko-Doktoranckiej "PsychoNova". Konferencja odbyła się 18 i 19 maja 2024 roku w Instytucie Psychologii WFiNS UMK.

zdjęcie

Szkolenie na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu

Grupa asystentów miała wyjątkową okazję do pogłębienia swojej wiedzy podczas szkolenia prowadzonego przez Martę Wągiel i Agatę Markowską na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Studentki, które nie tylko praktycznie znajdą  ten obszar, ale także aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych, z zainteresowaniem przekazywały wiedzę. Szkolenie okazało się okazją do zdobycia nowych umiejętności, ale także momentem, który umożliwił jeszcze głębsze zrozumienie i lepsze wsparcie osób z ASD.

zdjęcie

Z historią wśród przedszkolaków

W dniu 17 maja 2024 r. odbył się pierwszy z cyklu projektów edukacyjnych przygotowanych przez studentki II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK. Projekt został przygotowany w ramach zaliczenia zajęć z przedmiotu Edukacja historyczno-regionalna prowadzonego przez dr hab. Agnieszkę Wałęgę.

więcej informacji

zdjęcie

Goście z Czech

W ramach programu ERASMUS staff mobility w dniach 14-16 maja gościmy w naszym Instytucie delegację z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Nasi goście to pracownicy Wydziału Polityk Publicznych: Dr Petr Slovacek, Dr Vladimira Kocourkova oraz Pani Eva Sladka.

zdjęcie

Lauretaci Ogólnouniwersyteckiego Konkursu „MISTRZ JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO”

Lauretami Ogólnouniwersyteckiego Konkursu „MISTRZ JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO” w naukach pedagogicznych 2024 na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych zostali:

Pani Natalia Błaszak  I miejsca - praca socjalna

Pani Agata Seweryńska II miejsca - pedagogika specjalna

Pani Sylwia Lipińska  III miejsca - pedagogika

Celem konkursu było promowanie nauczania języka obcego specjalistycznego oraz zachęcenie studentów do poszerzania swojej wiedzy w tej dziedzinie. 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

zdjęcie

Dostępność cyfrowa usług płatniczych dla osób z niepełnosprawnością

Informujemy, że w dniach 7-8 maja 2024 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. IV Copernican Digital Forum, zorganizowana przez Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych oraz Studenckie Koło Naukowe – e-Biznesu. Konferencja ma na celu szerzenie wiedzy o rozwoju gospodarki i finansów cyfrowych, FinTech, e-commerce, nowoczesnych usługach płatniczych oraz sztucznej inteligencji w sektorze finansów. W panelu eksperckim, bloku 3., pierwszego dnia obrad pt. „Czas na dostępność cyfrową” -  dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK wraz z czterema kolegami z sektora finansów publicznych i prywatnych, reprezentowała problematykę dotyczącą niepełnosprawności i dostępności cyfrowej. Problematyka podjęta w bloku 3. wpisuje się w szerokie spektrum inkluzji finansowej osób z niepełnosprawnością.

Gratulujemy!

zdjęcie

Konferencja naukowa "Neuroróżnorodność - rzadkie zespoły genetyczne"

W czwartek 9 maja 2024r. w INP odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Neuroróżnorodność - rzadkie zespoły genetyczne".

Konferencja dedykowana była naukowcom, specjalistom pracującym z dziećmi i młodzieżą z rzadkimi zespołami genetycznymi, lekarzom, psycholożkom, pedagożkom specjalnym, studentkom i studentom, osobom pracującym w organizacjach pozarządowych.

Organizatorem konferencji był Instytut Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu a współorganizatorami Zespół Szkół nr 19 w Toruniu - "Szkoła Ćwiczeń UMK", Fundacja "Spokojne Jutro" w Toruniu oraz Nasz Lekarz Medicover.

zdjęcie

Szlakami Polski Niepodległej

Zakończył się projekt toruńskich historyczek wychowania w Zespole grantowym, który uzyskał finansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Szlakami Polski Niepodległej”.
Projekt pt.„Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej nowoczesności i niepodległości w latach 1905-1918” realizowany był od 2018 roku.

więcej informacji

zdjęcie

I Logoriada - konferencja logopedyczna

Instytut Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK wraz z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM zaprasza na I Logoriadę - konferencję logopedyczną, która odbędzie się 24-25 maja br. w Toruniu.
Tematem przewodnim I Logoriady jest - Jedzenie-Karmienie-Dysfagia.

Strona konferencji

Zarówno w logopedii ogólnoświatowej, jak i w logopedii polskiej, temat JEDZENIA, a co za tym idzie: KARMIENIA, POŁYKANIA, DYSFAGII jest wszechobecny. Logopedzi często prowadząc indywidualną praktykę oraz będąc członkami interdyscyplinarnych zespołów – starają się nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Z naszej perspektywy temat JEDZENIA wiąże się nie tylko z czynnością fizjologiczną, ale również psychiczną oraz społeczną. Niewyobrażalnie trudnym jest stan NIEMOCY JEDZENIA.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wysłuchania ciekawych wystąpień, które wygłoszą naukowcy i praktycy z całej Polski reprezentujący różne ośrodki naukowe. W ramach konferencji można wziąć udział w warsztatach, które poprowadzą wybitni specjaliści.

Spotkajmy się „przy wspólnym stole pełnym wiedzy i doświadczenia”.
Organizatorki:
dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK oraz Prezeski AiM Aleksandra Fajga i Magdalena Wysińska

zdjęcie

Kategoria A

Dyscyplina uprawiana w Instytucie Nauk Pedagogicznych uzyskała kategorię A. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracowniczkom i pracownikom za zaangażowanie w pracę naukową. Miło jest "płynąć z taką Załogą".

 

Dyrekcja INP

zdjęcie

Pedagogiczne SOS

Rusza projekt Pedagogiczne SOS.

Jest on formą wsparcia osób studiujących i pracujących w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

Pedagogiczne SOS powstało, aby wspierać przede wszystkim studentki i studentów z INP w sytuacjach dla nich trudnych. Sytuacje takie mogą być związane z chorobą, życiem osobistym, stratą osoby bliskiej, zmianą w życiu zawodowym czy problemami podczas studiowania.

Zapraszamy na stronę projektu!

Archiwum