Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
logo zamiast zdjęcia

Spotkanie on-line z dr hab. Dorotą Siemieniecką, prof. UMK pt. "Bariery i możliwości zdalnej edukacji - stan i wskazania dla praktyki edukacyjnej w sytuacji pandemii COVID-19"

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego zaprasza na spotkanie on-line z dr hab. Dorotą Siemieniecką, prof. UMK pt. "Bariery i możliwości zdalnej edukacji - stan i wskazania dla praktyki edukacyjnej w sytuacji pandemii COVID-19", które odbędzie się 9 czerwca o godz. 16.00.

Link, który pozwoli wszystkim zainteresowanym osobom na dołączenie do spotkania
https://moodle.umk.pl/VC/course/view.php?id=183

Anna Kola, Violetta Kopińska, Magdalena Cuprjak, Toruński Oddział PTP

 

Notka o wykładowczyni

zdjęcie

List Rektorów UMK do społeczności akademickiej

więcej informacji

zdjęcie

Informacje dotyczące zajęć i zaliczeń

Informacje dotyczące kształcenia i dydaktyki w bieżącym roku akademickim wynikające z zarządzeń Rektora UMK* i rekomendacji Władz Rektorskich UMK:

  • Zajęcia realizowane do tej pory w formie zdalnej mogą być realizowane w tej formie do zakończenia zajęć, a ustalone przez prowadzących warunki zaliczenia nie muszą być zmieniane.
  • Egzaminy i zaliczenia przeprowadzane w tradycyjny sposób będą przeprowadzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
  • W uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu przez prowadzącego, student może wnioskować do Dziekana o umożliwienie zdawania egzaminu w formie zdalnej.
  • Zajęcia, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, będą realizowane od 1 czerwca 2020 r. według harmonogramu określonego przez Dziekana z Prorektorem ds. Kształcenia.
  • Zaliczenia ze wszystkich zajęć zrealizowanych w bieżącym roku akademickim należy uzyskać do 20 września 2020 r.
  • Zajęcia, których nie można zrealizować w bieżącym roku akademickim, mogą - na wniosek Dziekana po uzgodnieniu z Rektorem - zostać przeniesione na kolejny rok akademicki.
  • Zajęcia wychowania fizycznego do końca roku akademickiego 2019/2020 będą realizowane w formie zdalnej.
  • Od 4 maja 2020 r. do odwołania dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej.
  • Od 11 maja 2020 r. działa wypożyczalnia książek w Bibliotece Głównej UMK.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o przesyłanie wiadomości z konta uczelnianego do pracowników dziekanatu zajmujących się kierunkami studiów lub do p. prodziekan prof. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej. 

Zachęcamy również do korzystania z Wirtualnego dziekanatu.


*1. Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej;

2. Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

3. Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej;

4. Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

zdjęcie

Wyniki konkursów CRUSH

W ramach Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza został rozstrzygnięty kolejny konkurs - CRUSH - badania nad pandemią COVID-19 realizowane na UMK przez przedstawicieli Nauk Społecznych i Humanistycznych (nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów UMK). W wyniku przeprowadzenia ocen indywidualnych 34 wniosków wyłoniono laureatów. Jednym z nich został prof. dr hab. Jacek Błeszyński. Gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Kolejna kadencja rektorska Profesor Beaty Przyborowskiej

Nasza Koleżanka, profesor Beata Przyborowska ma przed sobą kolejną kadencję rektorską. Otrzymała jednoznacznie pozytywną rekomendację studentów i studentek do pełnienia funkcji prorektor do ich właśnie spraw. W ślad za tym otrzymała nominację. To dla nas zaszczyt mieć w swoim gronie koleżankę, która z powodzeniem od kilku lat współkieruje uniwersytetem: dotychczas na stanowisku prorektor ds. spraw kształcenia. Cieszymy się, gratulujemy, jesteśmy dumni.

zdjęcie

Dyżury administracji WFINS

Zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza nr 17 w sprawie zasad funkcjonowania administracji UMK z dnia 29.04.2020 r.  w okresie od 4 do 31 maja 2020 r. pracownicy administracji WFINS pracują w 2 stałych zespołach, które zamiennie wykonują pracę w budynkach Wydziały i zdalnie. 

Centrum
Zespół 1 Zespół 2
Mielczarek-Taica Anna Krawczyk Anna
Godlewska Renata Kusz Barbara
Salamończyk Joanna Dąbrowska Anna
Uzarska Anna Młodziejewska Wioleta
Nurkiewicz Sylwia Mikołajczak Michał
Budzyńska Agnieszka  
Leśniewicz Iwona  

więcej informacji

zdjęcie

Uruchamiamy Wirtualny Dziekanat

Wychodząc naprzeciw potrzebom wywołanym przez pandemię COVID-19, uruchamiamy dla Państwa Wirtualny Dziekanat. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania dotyczące pomocy materialnej, toku studiów, warunków, repet, opłat i innych trudnych spraw studenckich. 

Wirtualny Dziekanat funkcjonuje w aplikacji Microsoft Teams. Aby móc z niej korzystać, wymagane jest posiadanie konta w Office 365. Aktywacja konta odbywa się poprzez stronę https://office365.umk.pl.  Następnie trzeba się zalogować przy pomocy wygenerowanego konta bezpośrednio w portalu Microsoft https://portal.office.com/ , a potem należy wybrać aplikację TEAMS i wyszukać nas z listy publicznych Zespołów.  

Do zobaczenia w TEAMS! 

 

więcej informacji

zdjęcie

Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu Polskich Dni Montessori 2020

Uprzejmie informujemy, że z powodu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, organizatorzy Polskich Dni Montessori 2020 podjęli decyzję o zmianie terminu konferencji na 18-20 września 2020 r.

Archiwum