Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Obrony prac licencjackich i magisterskich

W naszym instytucie kończą się obrony prac licencjackich i magisterskich. Podczas ich opracowywania nasze studentki i nasi studenci zaprezentowali swoją kreatywność i zaangażowanie, przygotowując ciekawe i potrzebne poradniki, przewodniki. Prezentujemy dwa efekty badań w działaniu opracowane przez nasze studentki pod opieką naukową dr Dagny Dejny.
Oba cieszą się powodzeniem wśród uczennic i uczniów, rodziców, nauczycielek i nauczycieli ze szkół i przedszkoli.

zdjęcie

Podsumowanie XIV Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS) pt. Pedagogiczne konsekwencje pandemii

Dnia 9 lipca 2021 roku w formie zdalnej odbyła się XIV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) "Pedagogiczne konsekwencje pandemii". Organizatorem konferencji była Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, działająca przy Katedrze Teorii Wychowania Instytutu Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK w Toruniu, której opiekunem jest dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk. W konferencji czynny udział wzięło 25 prelegentów z 13 ośrodków akademickich z całej Polski oraz przedstawicielka Aresztu Śledczego w Lublinie. Obradom przysłuchiwali się, ale także brali udział w dyskusji wykładowcy, studenci, absolwenci, ale także praktycy z całego kraju, a także z zagranicy.

więcej informacji

zdjęcie

Dr Agata Wołowska nową dyrektorką Domu Pomocy Społecznej im. dr. Leona Szumana w Toruniu.

Pani dr Agata Wołowska, pracowniczka Katedry Dydaktyki i Mediów INP WFiNS została nową dyrektorką Domu Pomocy Społecznej im. dr. Leona Szumana w Toruniu.

 

Gratulujemy!

zdjęcie

Nagrody rektora dla pracowników naukowych

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody rektora dla pracowników administracji

22 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

więcej informacji

zdjęcie

Dr Dorota Grabowska-Pieńkosz stypendystką Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności przyznała po raz drugi Pani Dr Dorocie Grabowskiej-Pieńkosz stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań we Lwowie w 2022 roku.
Celem działania Fundacji Lanckorońskich jest inicjowanie badań i pomoc indywidualnym uczonym oraz instytucjom naukowym w prowadzeniu studiów w ramach szeroko pojętych nauk humanistycznych, a szczególnie nad historią i historią sztuki Polski oraz krajów sąsiadujących z ziemiami dawnej Rzeczpospolitej.

Gratulujemy!

zdjęcie

Studiuj z INP UMK!

Zapraszamy do studiowania w Instytucie Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2021/2022!

#studiujzinpumk

logo zamiast zdjęcia

Konkurs im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

Szanowni Państwo,

Katedra Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych

Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu

zaprasza do udziału w Konkursie dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych

(w tym doktorantek i doktorantów).

Tematem II edycji konkursu jest

„Człowiek współczesny wobec bezładnych procesów przyrodniczo-społecznych”.

Termin zgłaszania artykułów do Konkursu upływa 31.01.2022 roku.

Więcej informacji

 

Archiwum