Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Artykuł w czasopiśmie "British Journal of Religious Education"

Z radością informujemy, że artykuł doktorantki Magdaleny Maciejewskiej, dr Joanny Cukras-Stelągowskiej oraz dr Anety Rayzacher-Majewskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) został opublikowany w czasopiśmie "British Journal of Religious Education" (140 pkt wg listy MEiN). Podstawą wspomnianego tekstu były zogniskowane wywiady grupowe skoncentrowane wokół tematu kobiecych wzorów osobowych w szkolnej edukacji religijnej i ich percepcja przez uczennice ostatnich klas szkół średnich.

Zapraszamy do lektury! 

zdjęcie

Książka autorstwa dr Doroty Grabowskiej-Pieńkosz

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka autorstwa dr Doroty Grabowskiej-Pieńkosz pt. Towarzystwo Pedagogiczne (1868–1921). Założenia ideowe – przemiany organizacyjne i programowe – główne kierunki prac oświatowych. Publikacja przedstawia początki zawodowego ruchu nauczycielskiego na ziemiach polskich.

więcej informacji

zdjęcie

Projekt literacki w edukacji wczesnoszkolnej - Czytanie uskrzydla. Dzięki magii skrzydeł możesz wznieść się wysoko i być tym, kim tylko chcesz...

Studentki II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zrealizowały projekt literacki z udziałem uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu. Zaprojektowały sytuacje edukacyjne, angażujące uczniów wokół magii czytania, słuchania i twórczego działania. Inspiracją była współczesna literatura dla dzieci. Opiekun projektu dr Elżbieta Wieczór

logo zamiast zdjęcia

Prof. dr hab. Beata Przyborowska i Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha zostali wybrani do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2028.

Gratulujemy!

 

Dziękujemy za poparcie jakie uzyskaliśmy w tych wyborach. Zrobimy wiele by dobrze reprezentować krajowe i toruńskie środowisko naukowe naszej dyscypliny.
Beata Przyborowska i Krzysztof Rubacha

zdjęcie

Student neuroróżnorodny w procesie studiowania

Ukazał się "Student neuroróżnorodny w procesie studiowania". Raport podsumowujący cały projekt ("Asystent studenta z ASD") i określający rekomendacje dla każdej z grup należących do środowiska akademickiego. Projekt "Asystent studenta z ASD" był prowadzony na UMK przez Koło Naukowe Młodych Pedgożek i Pedagogów Specjalnych (pod opieką prof. Ditty Baczały). Liderkami projektu w tym czasie były: Celina Kamecka-Antczak, Agata Markowska i Marta Wągiel, które jako pierwsze wprowadzały projekt w życie społeczności UMK. Zachęcamy do lektury Raportu.

zdjęcie

Nagroda w konkursie PRELUDIUM 22 dla mgr Natalii Stek-Łopatki

W konkursie PRELUDIUM 22 Narodowe Centrum Nauki przyznało środki finansowe w wysokości 141 642 zł na realizację projektu badawczego pt. "Power-sharing w dyskursie wczesnoszkolnym". Kierowniczką projektu jest Pani mgr Natalia Stek-Łopatka, a opiekę naukową nad projektem sprawuje dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 2153 wnioski, z czego do finansowania zakwalifikowano 231. Wskaźnik sukcesu wyniósł 10,7%. Wniosek złożony przez mgr Natalię Stek-Łopatkę jest jednym z czterech zakwalifikowanych do finansowania w UMK.


Gratulujemy!

zdjęcie

Projekt naukowo-edukacyjny "Mikołaj Kopernik wiele talentów ma..."

W Roku obchodów święta Mikołaja Kopernika, studentki Sekcji Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej SKNP przygotowały i zrealizowały projekt skierowany do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Projekt był wcześniej zgłoszony i zaprezentowany w konkursie kół naukowych i przeszedł do etapu finałowego.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona doktorska mgr Barbary Michałek-Piernik

Przewodnicząca i Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawiadamiają, że dnia 7. grudnia 2023r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Michałek-Piernik.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Nowatorskiej

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Jagielońskiego informuje, że w środę 13 grudnia 2023r. odbędzie się publiczna obrona mgr Pauliny Nowatorskiej

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona doktorska mgr Mileny Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że w dniu 20. grudnia 2023r. odbędzie się publiczna obrona mgr Mileny Kaczmarczyk

więcej informacji

zdjęcie

Kategoria A

Dyscyplina uprawiana w Instytucie Nauk Pedagogicznych uzyskała kategorię A. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracowniczkom i pracownikom za zaangażowanie w pracę naukową. Miło jest "płynąć z taką Załogą".

 

Dyrekcja INP

zdjęcie

Wsparcie dla Ukrainy

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W tych tragicznych i trudnych chwilach jesteśmy myślą z wszystkim ofiarami bezprawnej i niesprowokowanej wojny toczonej przez Rosję przeciw Ukrainie. Mamy poczucie, że odwaga i determinacja ukraińskich obrońców w nierównej walce, jak nigdy realizuje tak bliskie Polakom ideały walki „za wolność Waszą i naszą”. Dziękujemy!
Dziękuję też wszystkim za rozmaite inicjatywy pomocowe i zapewniam o ich wsparciu. Proszę jednocześnie o ich koordynację z ogólnopolskimi organizacjami pomocowymi i charytatywnymi, tak, aby możliwie najefektywniej wesprzeć potrzebujących.

więcej informacji

zdjęcie

Pedagogiczne SOS

Rusza projekt Pedagogiczne SOS.

Jest on formą wsparcia osób studiujących i pracujących w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

Pedagogiczne SOS powstało, aby wspierać przede wszystkim studentki i studentów z INP w sytuacjach dla nich trudnych. Sytuacje takie mogą być związane z chorobą, życiem osobistym, stratą osoby bliskiej, zmianą w życiu zawodowym czy problemami podczas studiowania.

Zapraszamy na stronę projektu!

zdjęcie

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy!

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy psychiatrycznej lub wsparcia psychologicznego pamiętaj, że: 

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK.  Jego celem jest wykorzystanie zasobów i możliwości uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia odnalazł właściwą pomoc.

Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferowana jest również pomoc psychiatryczna, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Więcej informacji

Archiwum