Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Uroczysta wydziałowa inauguracja roku!

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na uroczystą wydziałową inaugurację roku akademickiego 2020/21, która odbędzie się w Auli uniwersyteckiej (ul. Gagarina 11) 2 października. 

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną inauguracja została podzielona na kilka spotkań: 

  • o godz. 13.00 dla kierunków: Socjologia, Medioznawstwo, Studia nad Nauką i Technologią oraz Psychologia
  • o godz. 14.30 dla kierunków: Architektura informacji, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kognitywistyka oraz Filozofia i MISH-S
  • o godz. 16.00 dla kierunków: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Praca socjalna, Wychowanie fizyczne i sport

Prosimy o przybycie w maseczkach, z dokumentem tożsamości i własnym długopisem. Po każdym ze spotkań studenci będą podpisywać dokument ślubowania i odbierać legitymacje studenckie.

zdjęcie

Plany zajęć

 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

OG (57 KB)

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

E-KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA NOWOTWORY W LOGOPEDII

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu- Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
– Katedra Podstaw Pedagogiki

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział w Toruniu

oraz  Podyplomowe Studia w zakresie Neurologopedii

wraz z  Logopedycznym Kołem Naukowym UMK

zapraszają Państwa do udziału w E-Konferencji  Nowotwory w logopedii - 17 października 2020 roku
w ramach IX Logopedycznej Konferencji Naukowej

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację pandemii serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji w systemie zdalnym, z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Szczegóły dotyczące konferencji

zdjęcie

Dr Jan Malinowski w Zespole do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informujemy, że dr Jan Malinowski uchwałą nr 35/1457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego został  powołany do Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030.

Gratulujemy!

zdjęcie

Komunikat Dziekana

Drodzy Studenci, 

 Zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów i pracowników Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK informuje o warunkach i organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

  1. ZAJĘCIA ZDALNE

W związku z sytuacją epidemiczną Władze Uniwersytetu podjęły decyzję o zdalnej realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dla wszystkich lat i stopni studiów, z wyjątkiem tych zajęć, których charakter uniemożliwia realizację w formie kształcenia na odległość.

Po dokonaniu analizy oferty dydaktycznej na semestr zimowy 2020/21 realizowanej przez Instytuty  na naszym Wydziale, Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych  zdecydował o realizacji zajęć wyłącznie w formie zdalnej.

więcej informacji

zdjęcie

VII Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

Dnia 11 września 2020 roku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań” organizowana przez Sekcję Resocjalizacji. W tym roku Konferencja miała odmienną od poprzednich lat formułę, odbyła się ona online za pośrednictwem programu Microsoft Teams. Stanowiła okazję do wymiany doświadczeń praktyków i naukowców, którzy na co dzień zajmują się działalnością resocjalizacyjną.

więcej informacji

zdjęcie

Uczeni/one z INP UMK w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Po ukonstytuowaniu się nowego KNP PAN nasz instytut jest reprezentowany przez następujące osoby.

 

Członkowie KNP z wyboru na kadencję 2020-2024:

Prof. Krzysztof Rubacha

Prof. Władysława Szulakiewicz

 

Wybrane przez zgromadzenie KNP PAN członkinie sekcji:

Dr Magdalena Cuprjak – Sekcja Metodologii Badań Pedagogicznych

Dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK – Sekcja Historii Pedagogiki

Prof. Beata Przyborowska – Sekcja Pedagogiki Szkolnej

Dr hab. Dorota Siemieniecka – Sekcja Pedagogiki Medialnej, prof. UMK

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec – Sekcja Andragogiki

 

Wybrani przez zgromadzenie KNP PAN przewodniczący i sekretarze sekcji:

Dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK – sekretarz Sekcji Historii Pedagogiki

Prof. Krzysztof Rubacha - przewodniczący Sekcji Metodologii Badań Pedagogicznych

Prof. Władysława Szulakiewicz – przewodnicząca Sekcji Historii Pedagogiki

 

Wybrani przewodniczący komisji KNP PAN

Prof. Krzysztof Rubacha – przewodniczący Komisji ds. Czasopism i Wydawnictw

Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz - członkini Komisji ds. Wspierania Doktorantów i Habilitantów

więcej informacji

zdjęcie

Artykuł prof. Jarosława Horowskiego

Artykuł dra hab. Jarosława Horowskiego, prof. UMK pt. Education for Self-Forgiveness as a Part of Education for Forgiveness ukazał się w czasopiśmie "Journal of Philosophy of Education", wydawanym przez Philosophy of Education Society of Great Britain. Zgodnie z wykazem MNiSW publikacja w tym czasopiśmie oceniana jest na 100 punktów.

Gratulujemy!

 

Link do artykułu.

zdjęcie

Semestr zimowy z kształceniem zdalnym

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

więcej informacji

Archiwum