Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Metodycznej nt. Przestrzenie edukacyjno-rozwojowe dziecka i nauczyciela

Tematyka Konferencji dotyczyła trzech obszarów:
- dziecięcy świat wartości
- dziecko w procesie czytania i pisania
- profesjonalny i twórczy nauczyciel - zaciekawiony i zaangażowany uczeń.

więcej informacji

zdjęcie

Podsumowanie XV Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS) pt. Młodzi o wyzwaniach współczesnego świata

Dnia 9 czerwca 2022 roku odbyła się jubileuszowa XV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Młodzi o wyzwaniach współczesnego świata. Organizatorem konferencji była Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów oraz uczestnicy przedmiotu ogólnouniwersyteckiego „Projektowanie ofert edukacyjnych”, a koordynatorem dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk.

więcej informacji

zdjęcie

Wyprawa na Barbarkę

W ramach praktyki śródrocznej wychowawczo - dydaktycznej Panie Studentki II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z Panią mgr Lucyną Śmieszek - Formela wybrały się do pobliskiego toruńskiego lasu na Barbarce. Wycieczka miała charakter przygotowawczy do aktywności poza placówką przedszkolną. Studentki przygotowały stacje zadaniowe, wykorzystując odpowiednie miejsca w lesie oraz różne materiały. Panie wykonały piękne kompozycje z darów lasu, przygotowały zadania terenowe oraz relaksacyjne, aby poczuć tę bliskość z przyrodą. Zwrócona również została uwaga na bezpieczeństwo w tego typu miejscach: przygotowanie listy obecności, apteczki oraz sprawdzenie rozkładu autobusu. Z pewnością duże znaczenie miała sama, wspólna podróż komunikacją miejską.

zdjęcie

Wartościowy świat - projekt w edukacji wczesnoszkolnej

Studenci III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej pod kierunkiem dr Elżbiety Wieczór zrealizowali projekt w edukacji wczesnoszkolnej pt. Wartościowy świat. Projektem objęliśmy wszystkie oddziały klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu (10 klas).

więcej informacji

zdjęcie

Dzień edukacji przez zabawę

W Instytucie Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK w dniu 20 maja 2022 roku studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej pod opieką dr Doroty Grabowskiej-Pieńkosz zorganizowali wydarzenie pt. "Dzień edukacji przez zabawę" (edycja II). Tego rodzaju inicjatywa miała na celu popularyzację nauki i promocję umiejętności studentów w środowisku toruńskich szkół i przedszkoli. W sumie studenci przeprowadzili 11 warsztatów, w których wzięło udział ponad 250 uczniów.

zdjęcie

Wsparcie dla Ukrainy

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W tych tragicznych i trudnych chwilach jesteśmy myślą z wszystkim ofiarami bezprawnej i niesprowokowanej wojny toczonej przez Rosję przeciw Ukrainie. Mamy poczucie, że odwaga i determinacja ukraińskich obrońców w nierównej walce, jak nigdy realizuje tak bliskie Polakom ideały walki „za wolność Waszą i naszą”. Dziękujemy!
Dziękuję też wszystkim za rozmaite inicjatywy pomocowe i zapewniam o ich wsparciu. Proszę jednocześnie o ich koordynację z ogólnopolskimi organizacjami pomocowymi i charytatywnymi, tak, aby możliwie najefektywniej wesprzeć potrzebujących.

więcej informacji

zdjęcie

Pedagogiczne SOS

Rusza projekt Pedagogiczne SOS.

Jest on formą wsparcia osób studiujących i pracujących w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

Pedagogiczne SOS powstało, aby wspierać przede wszystkim studentki i studentów z INP w sytuacjach dla nich trudnych. Sytuacje takie mogą być związane z chorobą, życiem osobistym, stratą osoby bliskiej, zmianą w życiu zawodowym czy problemami podczas studiowania.

Zapraszamy na stronę projektu!

zdjęcie

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy!

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy psychiatrycznej lub wsparcia psychologicznego pamiętaj, że: 

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK.  Jego celem jest wykorzystanie zasobów i możliwości uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia odnalazł właściwą pomoc.

Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferowana jest również pomoc psychiatryczna, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona doktorska mgr Ewy Dziwosz.

Przewodniczący Rady Akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt poinformować o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Dziwosz.

Obrona odbędzie się w formie hybrydowej 28. czerwca 2022r. o godz. 15.00

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Publiczna obrona doktorska mgr mgr. Czesława Toboły

Przewodniczący Rady Akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt poinformować o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Czesława Toboły.

Obrona odbędzie się w formie zdalnej 7. lipca 2022r. o godz. 10.00

więcej informacji

Archiwum