Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Pomoc materialna

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów, regulamin oraz wzory druków do pobrania, znajdują się na stronie Samorządu Studenckiego UMK.


Członkowie Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych WKS WNP

Burlikowska Aleksandra – przewodnicząca, e-mail: 253064@stud.umk.pl

Ewa Berent – członek, e-mail: 267947@stud.umk.pl

Angelika Kalinowska – członek, e-mail: 268123@stud.umk.pl

Małgorzata Durszlewicz – członek e-mail: gosiadur@umk.pl


Wydziałowa Komisja Stypendialna WNP w semestrze letnim 2017/18 będzie dyżurować w

poniedziałek 9.30-10.30

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Lwowska 1, pokój 339 II piętro

tel. 611-31-31


Zarządzenie JM Rektora Nr 146 z dnia 12 września 2017 r.
treść
załącznik nr 1
załącznik nr 3
załącznik nr 5
załącznik nr 6