Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pomoc materialna

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów UMK

Strona internetowa Komisji Stypendialnej


Członkowie Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych


Godziny dyżuru Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

Lwowska 1,  dziekanat pokój AV