Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracowniczki i pracownicy

dr Magdalena Cuprjak
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 343, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-46-82
e-mail: mcuprjak@umk.pl
www: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/kmbp-wnp
ORCID: 0000-0002-0927-4927

Zainteresowania:
Metodologia badań nad edukacją, szczególnie metody jakościowe (badania etnograficzne, metodologia teorii ugruntowanej GT). Badania nad młodzieżą - szeroko pojęte funkcjonowanie młodzieży oraz konstruowanie tożsamości w kontekście kultury ponowoczesnej.

Obecnie biorę udział w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 18 Grant Narodowego Centrum Nauki nr 2019/35/B/HS6/01365), pt.:
"Heterotopie obywatelstwa. Dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawcze" (https://heterotopie.obywatelstwa.ukw.edu.pl/)

Pełnię funkcje:
- członkini Sekcji Metodologii Badań Pedagogicznych KNP PAN: https://smbppnk.wixsite.com/smbp
- przewodnicząca toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (https://www.pedagogika.umk.pl/ptp/)Terminy konsultacji:
W semestrze letnim 2023/2024 r. zapraszam na konsultacje we wtorki w godz. 12.00-13.00 oraz w środy w godz. 13.00-14.00.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy