Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Praktyki dla kierunków w INP

Opiekunowie praktyk:

1. pedagogika I stopnia:

– pedagogika  – specjalności: sądowniczo-penitencjarna, resocjalizacja i profilaktyką społeczna – dr Joanna Cukras-Stelągowska
– pedagogika – specjalność pedagogika szkolna z socjoterapią – dr Iwona Murawska

2. pedagogika specjalna – studia 5-letnie jednolite magisterskie – dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK

3. praca socjalna – studia I stopnia – dr Jarosław Przeperski

4. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia 5 – letnie jednolite magisterskie:

– praktyki śródroczne wychowawczo-dydaktyczne w przedszkolu – mgr Lucyna Śmieszek- Formela
– praktyki śródroczne wychowawczo-dydaktyczne – dr Emilia Aksamit
– praktyki śródroczne ogólnopedagogiczne – dr Jacek Szmalec

5. wychowanie fizyczne i sport – studia II stopnia:

– praktyki ogólnopedagogiczne i metodyczne – dr Lidia Wiśniewska-Nogaj
– praktyki zawodowe – mgr Krzysztof Wasilkiewicz (UCS)

 

Opinia końcowa opiekuna praktyk

Instrukcje praktyk:

Pedagogika studia I stopnia (3 specjalności)

Pedagogika studia I stopnia – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika studia I stopnia – pedagogika szkolna z socjoterapią

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia pięcioletnie jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna – studia pięcioletnie jednolite magisterskie

Praca socjalna

Wychowanie fizyczne i sport