Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Praktyki dla kierunków w INP

Opiekunowie praktyk:

Koordynator wszystkich praktyk w INP: mgr Lucyna Śmieszek-Formela

1. pedagogika I stopnia – mgr Danuta Mackojć

2. pedagogika specjalna – studia 5-letnie jednolite magisterskie – dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK

3. praca socjalna – studia I stopnia – dr Jarosław Przeperski

4. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia 5 – letnie jednolite magisterskie:

5. wychowanie fizyczne i sport – studia II stopnia:

– praktyki ogólnopedagogiczne i metodyczne – dr Dagna Dejna
– praktyki zawodowe – mgr Anna Michalska (UCS)

 

Opinia końcowa opiekuna praktyk

Instrukcje praktyk:

Pedagogika studia I stopnia (3 specjalności)

Pedagogika studia I stopnia – pedagogika szkolna z socjoterapią

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia pięcioletnie jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna – studia pięcioletnie jednolite magisterskie

Praca socjalna

Wychowanie fizyczne i sport (moduł Nauczyciel wychowania fizycznego)

Wychowanie fizyczne i sport (moduł Trener przygotowania merytorycznego/trener odnowy biologicznej)