Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Praktyki dla kierunku pedagogika

Praktyki – pedagogika sądowniczo-penitencjarna

Praktyki – resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Praktyki – opieka i wsparcie społeczne

Praktyki – pedagogika szkolna z socjoterapią

Praktyki – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Praktyki nauczycielskie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna