Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 348
tel.: +48-56-611-4848
e-mail: dittab@umk.pl
www: http://www.pedagogika.umk.pl
ORCID: 0000-0002-2761-2897

Zainteresowania:
Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie życia, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych. Kompetencje/umiejętności społeczne są uznawane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społecznego jednostki.
1/ Kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością w zakresie aktywności zawodowej
2/ Duchowość osób z niepełnosprawnością intelektualną
3/ Intymność osób z NI

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 będą odbywać się:

1/ w poniedziałki od 8.00. - 9.30. w dziekanacie na ul. Lwowska 1;

2/ (po wcześniejszym umówieniu mailowym) w aplikacji TEAMS.Bibliografia