Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr Małgorzata Banasiak
adiunkt
Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 13
tel.: +48-56-611-4680
e-mail: malfran@umk.pl

Zainteresowania:
Psychologia rozwoju dziecka, współpraca między szkołą a rodzicami, kształcenie nauczycieli, edukacja i wspomaganie ludzi w okresie późnej dorosłości.
Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:
- magister pedagogiki, UMKw Toruniu, 2003.
- tytuł zawodowy pracownika socjalnego, Szkoła Policealna Pracowników Słuzb Społecznych w Toruniu, 2000.
- magister psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2005.
- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,UMK w Toruniu, 2008.

Terminy konsultacji:
Gagarina 13a, pokój nr 12.

Wtorek 15.00-16.00
Czwartek 15.00-16.00.Bibliografia