Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracowniczki i pracownicy

dr Anna Kławsiuć-Zduńczykdr Anna Kławsiuć-Zduńczyk
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 363, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 46 61
e-mail: annakz@umk.pl
www: https://www.pedagogika.umk.pl/student/studenckie-kola-naukowe/sekcja-andragogiczna-sknp/
ORCID: 0000-0003-3487-5115

Zainteresowania:
edukacja dorosłych, całożyciowe uczenie się (formalne, pozaformalne, nieformalne), poradnictwo całożyciowe, rynek pracy, emigracja zarobkowa, edukacja obywatelska dorosłych

Terminy konsultacji:
Wtorki godz. 13.05 – 15.05 (tygodnie nieparzyste)
Czwartki godz. 13.30 - 14.30

Opiekun Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów
https://www.pedagogika.umk.pl/student/studenckie-kola-naukowe/sekcja-andragogiczna-sknp/
Koordynator Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS)
https://pks.umk.pl/pages/main_page/
https://www.facebook.com/PKS.UMK
Opiekun studentów realizujących program kariery dwutorowej

Zobacz profil w Bazie Wiedzy