Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr Anna Kławsiuć-Zduńczykdr Anna Kławsiuć-Zduńczyk
adiunkt
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: p. 11
tel.: 56 611-31-00
e-mail: annakz@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3487-5115

Zainteresowania:
edukacja dorosłych, całożyciowe uczenie się (formalne, pozaformalne, nieformalne), poradnictwo całożyciowe, rynek pracy, emigracja zarobkowa, społeczeństwo obywatelskie, edukacja obywatelska dorosłych

Terminy konsultacji:
- wtorki: 8.40 - 9.40
- czwartki: 13.05 - 14.05Bibliografia