Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Toruń

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP) (Polish Educational Research Association) jest towarzystwem naukowym skupiającym pracowników naukowych – specjalistów w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania z całej Polski.

Obecnie funkcjonuje ponad dwadzieścia lokalnych oddziałów, w tym w Toruniu przy Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK.

Towarzystwo powstało w 1981 roku, nawiązując do bogatej tradycji stowarzyszeń naukowo-pedagogicznych, działających na ziemiach polskich. Inicjatorami i inspiratorami powstania Towarzystwa byli członkowie Polskiej Akademii Nauk: Profesor Wincenty Okoń i Profesor Bogdan Suchodolski. XII Zjazd Delegatów PTP, który obradował w dniach 5-6 czerwca 2017 roku w Warszawie, wybrał na Przewodniczącą Towarzystwa ponownie prof. dr hab. Joannę Madalińską-Michalak (szczegółowy skład Zarządu Głównego PTP).

Celem Towarzystwa jest udział w rozwoju nauk pedagogicznych, prowadzenie, wspieranie i propagowanie badań w zakresie nauk pedagogicznych oraz popularyzacja ich osiągnięć w kraju i za granicą.

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (European Educational Research Association, EERA) i Światowego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (World Education Research Association, WERA).