Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Wałęgadr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 361
tel.: +48-56-611-4669
e-mail: awalega@umk.pl
www: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/ktw-wnp
ORCID: 0000-0001-9585-5965

Zainteresowania:
biografistyka, historia edukacji XIX i XX wieku, czasopiśmiennictwo pedagogiczne

Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

W formie mailowej: adres: awalega@umk.pl lub poprzez czaty zespołów zajęciowych na platformie Teams

Konsultacje z połączeniem video: czwartki 15.30-16.30 online na platformie Teams, proszę jednak o wcześniejsze zgłaszanie potrzeby takich konsultacji drogą mailową ( za pośrednictwem poczty UMK).Bibliografia