Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Dyrekcja

Dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK

Z-ca Dyrektora Instytutu

Sprawy kształcenia

Konsultacje dla pracowników:

poniedziałek 11.15-13.00

p. AX

 

Dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK

Z-ca Dyrektora Instytutu

Sprawy organizacyjne i naukowe

Konsultacje dla pracowników:

wtorek 8.00-9.30
(w terminach posiedzeń Rady Dyscypliny) 9.30-11.00

p. A X

 

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

Dyrektor Instytutu

Konsultacje dla pracowników

Poniedziałki 12.00-14.00

( 9.03; 23.03; 6.04; 20.04; 4.05; 18.05; 8.06; 15.06)

Wtorki 13.00-15.00

(10.03; 7.04; 5.05; 9.06)

Środy  9.00-11.00

(11.03; 25.03; 8.04; 22.04; 13.05; 20.05; 10.06; 17.06)

p. A VII