Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Dyrekcja

 

Dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK

Z-ca Dyrektora Instytutu

Sprawy kształcenia

Konsultacje dla pracowników:

poniedziałek 11.15-13.00

p. AX

 

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Z-ca Dyrektora Instytutu

Sprawy organizacyjne i naukowe

Konsultacje dla pracowników:

w terminie ustalonym mailowo

p. A X

 

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

Dyrektor Instytutu

p. A VII