Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Interesariusze INP

Interesariuszami INP są instytucje, z którymi wydział współpracuje w zakresie organizacji konferencji, wystaw, szkoleń, projektów edukacyjnych i socjalnych, praktyk studenckich, warsztatów tematycznych, seminariów, wizyt studyjnych, wolontariatu, imprez okolicznościowych.

Współpraca z interesariuszami jest istotnym elementem łączenia teorii z praktyką, tj. zdobywania przez studentów wiedzy i umiejętności w ramach zajęć na uczelni i wykorzystywania ich w działaniach w ramach instytucji.

Lista podmiotów, z którymi współpracujemy.