Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Interesariusze INP

Interesariuszami INP są instytucje, z którymi instytut współpracuje w zakresie organizacji konferencji, wystaw i szkoleń, opracowywania projektów edukacyjnych i socjalnych, organizacji praktyk studenckich, warsztatów tematycznych, seminariów i wizyt studyjnych, wprowadzania wolontariatu, przygotowywania imprez okolicznościowych.

Współpraca z interesariuszami jest istotnym elementem łączenia teorii z praktyką, tj. zdobywania przez studentki i studentów wiedzy oraz umiejętności w ramach zajęć na uczelni i wykorzystywania ich w działaniach instytucji.

Interesariusze konsultują z pracownikami instytutu programy i plany studiów oraz sposoby realizacji efektów uczenia się.

Lista podmiotów, z którymi współpracujemy.