Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr Anna Kola
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 355
tel.: 56 611 48 57
e-mail: amkola@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6208-8701

Zainteresowania:
Praca socjalna, projekt socjalny, zarządzanie projektem, socjologia edukacji (szkoły wyższej), uniwersytet, studia doktoranckie, pedagogika społeczna, jakość kształcenia, edukacja globalna, edukacja międzykulturowa, badania ewaluacyjne, ewaluacja działań projektowych, III sektor, NGO, ruchy społeczne, dyscyplinaryzacja i instytucjonalizacja nauki, socjologia nauki, naukoznawstwo

Terminy konsultacji:
W dniach 28.09 - 10.11 i 01.12-20.12 przebywam na urlopie. Proszę o kontakt drogą mailową.Dyżury zdalne - platforma Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae8cc47bc38514d578c58b9a23175d0c5%40thread.tacv2/conversations?groupId=ddab42ae-52b7-4cb7-8847-2334f4913fea&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Bibliografia