Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr Anna Kola
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 355
tel.: 56 611 48 57
e-mail: amkola@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6208-8701

Zainteresowania:
Praca socjalna, projekt socjalny, zarządzanie projektem, socjologia edukacji (szkoły wyższej), uniwersytet, studia doktoranckie, pedagogika społeczna, jakość kształcenia, edukacja globalna, edukacja międzykulturowa, badania ewaluacyjne, ewaluacja działań projektowych, III sektor, NGO, ruchy społeczne, dyscyplinaryzacja i instytucjonalizacja nauki, socjologia nauki, naukoznawstwo

Terminy konsultacji:
Dyżury zdalne - platforma Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae8cc47bc38514d578c58b9a23175d0c5%40thread.tacv2/conversations?groupId=ddab42ae-52b7-4cb7-8847-2334f4913fea&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

poniedziałek - 12.00-13.00
wtorek 10.30-11.15

Z uwagi na sytuację pandemii wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu umówienia spotkania.

Uwaga! Z powodów służbowych dyżur w dniu 26.04 zostaje odwołany. Uprzejmie proszę o wiadomości mailowe lub przez Teams.


Bibliografia