Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracowniczki i pracownicy

dr Anna Kola
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 355, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 48 56
e-mail: amkola@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6208-8701

Zainteresowania:
Praca socjalna, projekt socjalny, zarządzanie projektem, socjologia edukacji (szkoły wyższej), uniwersytet, studia doktoranckie, pedagogika społeczna, jakość kształcenia, edukacja globalna, edukacja międzykulturowa, badania ewaluacyjne, ewaluacja działań projektowych, III sektor, NGO, ruchy społeczne, dyscyplinaryzacja i instytucjonalizacja nauki, socjologia nauki, naukoznawstwo

Terminy konsultacji:
Dyżury

UWAGA! W dniach 03-04.04 nie odbędą się zajęcia dydaktyczne oraz dyżyr.

wtorki - 10.15 - 11.15 (Bielany, pokój 355)
środy - 10.30 - 11.30 (Harmonijka, pokój 101) - poza środami, gdy odbywają się spotkania z prodziekanami

Istnieje możliwość spotkania online w innych, umówonych terminach. Uprzejmie proszę wówczas o uprzedni kontakt mailowy.Zobacz profil w Bazie Wiedzy