Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

mgr Lucyna Śmieszek-Formela
asystent
Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych

e-mail: l_smieszek@umk.pl

Zainteresowania:
- umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci,
- edukacja muzyczna
- choreoterapia,
- muzykoterapia,
- emisja głosu: zaburzenia i profilaktyka.

Terminy konsultacji:
Poniedziałek: 12:00 - 13:00 za pomocą aplikacji Microsoft Teams
czwartek: 16:30 - 17:30

Konsultacje ze studentami w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą się w formie zdalnej (platforma MS Teams) lub w trybie tradycyjnym w pokoju 383, po uprzednim zgłoszeniu drogą mailową. Zgłoszenia powinny być przesyłane najpóźniej do dnia poprzedzającego termin konsultacji.


Bibliografia