Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracowniczki i pracownicy

dr hab. Wioletta Kwiatkowskadr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 4, Gagarina 13, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4854
e-mail: wkwiatka@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8374-1370

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z: zastosowaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce, metodyką nauczania online, edukacyjnymi zastosowaniami platform e-learningowych, skutecznością dydaktyczną procesu kształcenia na odległość.

Więcej:
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Wioletta-Kwiatkowska
Akademia.edu: academia.edu/WiolettaKwiatkowska1
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QWiJHJgAAAAJ&hl=pl


Terminy konsultacji:
Konsultacje dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23:
piątek w godz. 11.30-12.30
pokój nr XIIA
Instytut Nauk Pedagogicznych
ul. Lwowska 1

Informuję, że przebywam na urlopie wypoczynkowym w terminie:
27-03.03.2023.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy