Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr Małgorzata Skibińska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Rozwój alfabetyzmu informacyjnego jako zadanie pedagogiki medialnej : zarys problemu.

Tytuł całości: Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej / pod red. Doroty Siemienieckiej i Kamili Majewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 433-446

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata, Zacniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Rozwijanie myślenia komputacyjnego u dzieci wczesnej edukacji.

Tytuł równoległy: Developing computational thinking in children of early childhood education.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2021

Szczegóły: Z. 41 nr 1

Opis fizyczny: S. 39-61, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 40.000


3/43


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Skibińska Małgorzata, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 196 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 163-180.

Punktacja MNiSW: 100.000


4/43


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Interactivity of e-learning and the motivation of learners.

Tytuł całości: E-learning, unlocking the gate to education around the globe : 14th conference reader, Prague, Czech Republic, 20-21 June 2019 / eds. J. Baseda, L. Rohlíková, V. Duffek.

Adres wydawniczy: Prague, Centre for Higher Education Studies : 2019

Opis fizyczny: S. 320-336

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/43


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Sprawcy i ofiary.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 28 nr 7-10

Opis fizyczny: S. 63-70, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


6/43


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Action research as a strategy to develop undergraduates' research tool kit in the light of their experience.

Tytuł równoległy: Badanie w działaniu jako strategia rozwijania warsztatu badawczego licencjatów w świetle ich doświadczeń.

Czasopismo: Lubelski Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 38 z. 4

Opis fizyczny: S. 77-95

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/lrp

Punktacja MNiSW: 40.000


7/43


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Stalking and cyberstalking as a form of violence.

Czasopismo: Society, Integration, Education = Sabiedriba, Integracija, Izglitiba

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 403-413

Uwagi: Proceedings of the International Scientific Conference, May 24th-25th, 2019.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17770/sie

Punktacja MNiSW: 5.000


8/43


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Interactive media in education.

Tytuł całości: ICT in educational design, processes, materials, resources. Vol. 13 / sci. ed. Eunika Baron-Polańczyk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 63-75

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/43


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Forward, Polonia! A review of online educational initiatives for Polish diaspora.

Tytuł równoległy: Marsz Polonia! Przegląd internetowych inicjatyw edukacyjnych na rzecz Polonii.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 35 nr 1

Opis fizyczny: S. 171-194, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


10/43


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Swoboda i nowoczesność : z prof. dr. hab. Bronisławem Siemienieckim, pomysłodawcą pedagogiki medialnej, nowego kierunku studiów na UMK / rozm. przepr. Wioletta Kwiatkowska, Małgorzata Skibińska.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 27 nr 2

Opis fizyczny: S. 26-27, il.


11/43


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Obecność nauczyciela w internetowej społeczności uczącej się.

Tytuł równoległy: The teacher's presence in online learning community.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 27

Opis fizyczny: S. 33-50, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


12/43


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Cultural animation in educational practice : selected activities for students of primary schools in Toruń.

Tytuł równoległy: Animacja kulturalna w praktyce edukacyjnej : wybrane działania na rzecz uczniów toruńskich szkół podstawowych.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 21 no. 3

Opis fizyczny: S. 129-140, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 8.000


13/43


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Selected aspects of self-education of pedagogy students at Nicolaus Copernicus University in Toruń in the context of new media.

Czasopismo: Cognitive Science, New Media, Education

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 75-95, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/CSNME

Punktacja MNiSW: 1.000


14/43


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Pedagogika medialna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako przykład studiów stacjonarnych w formie online.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1 (68)

Opis fizyczny: S. 4-10, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15219/em

Punktacja MNiSW: 15.000


15/43


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: The potential of interactive media and their relevance in the education process.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 6 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-10

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


16/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Uzależnienia od mediów cyfrowych : problem XXI wieku?

Tytuł równoległy: Digital addiction : the problem of the 21st century?

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 5 (266)

Opis fizyczny: S. 3-9, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/43


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Activity of online learners.

Tytuł całości: ICT in educational design, processes, materials, resources. Vol. 10 / sci. ed. Eunika Baron-Polańczyk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 123-137

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Information skills of pedagogy students on example of Nicolaus Copernicus University in Toruń.

Tytuł całości: New technologies in education and communication / ed. by Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 139-155, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z pobytu stypendialnego przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (czerwiec 2016 r.).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 245-

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


20/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej?

Tytuł równoległy: Do digital generations need information education?

Tytuł całości: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji = Education and new technologies in culture, information and communication / red. nauk. Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 49-67, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/43


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Umiejętności informacyjne w kontekście nowej kultury uczenia się.

Tytuł całości: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym, teoria i praktyka. T. 1 / pod red. nauk. Hanny Batorowskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją : 2015

Opis fizyczny: S. 195-206, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 222 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 199-219.

Punktacja MNiSW: 20.000


23/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Zasady dydaktyczne a mózgowe mechanizmy uczenia się w kontekście kształtowania umiejętności informacyjnych.

Tytuł całości: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, poznanie, komunikacja i działanie : mechanizmy integrujące i separujące : Szczecin, 25-27.09.2014 : abstrakty / red. Agnieszka Aloksa, Kinga Kowalczyk-Purol.

Adres wydawniczy: Szczecin, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk : 2014

Opis fizyczny: S. 46

Uwagi: Bibliogr.


24/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Edukacja i dialog w epoce cyfrowości.

Tytuł całości: Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 245-268, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


25/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Umiejętności informacyjne gimnazjalistów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: 292 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. [281]-292.

Punktacja MNiSW: 20.000


26/43


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych.

Tytuł całości: Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Emilii Musiał i Ireny Pulak.

Adres wydawniczy: Kraków, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej : 2011

Opis fizyczny: S. 182-198

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Scratch - myśl, propaguj, dziel się.

Tytuł całości: Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 105-116, il.; streszcz. ang.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Web 2.0 - nowy model nauczania-uczenia się?

Tytuł całości: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, nowe wyzwania edukacyjne / pod red. Jacka Migdałka i Anny Stolińskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2011

Opis fizyczny: S. 285-293, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Kluczowe umiejętności w społeczeństwie informacyjnym.

Tytuł równoległy: Key skills in information society.

Tytuł całości: Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 229-238, abstr. ang.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.


30/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Naukowy rodowód własny - jubileuszowe refleksje.

Tytuł równoległy: Scientific own lineage - jubilee reflection.

Tytuł całości: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej [...] / red. W. Kwiatkowska, A. Siemińska-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 89-100, abstr. ang.


31/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Edutainment jako metoda edukacji przyszłości (teraźniejszości).

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 57-65, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


32/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Rola nowoczesnych technologii w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Tytuł całości: Edukacja informacyjna, neomedia w społeczeństwie wiedzy / red. nauk. Kazimierz Wenta, Elżbieta Perzycka.

Adres wydawniczy: Szczecin, ZAPOL : 2009

Opis fizyczny: S. 303-312

Uwagi: Bibliogr.


33/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wiki jako przykład zbiorowej edycji informacji w sieci komputerowej.

Tytuł całości: Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 209-214, streszcz. ang.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)


34/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wychowanie informacyjne w odniesieniu do teorii Kazimierza Sośnickiego.

Tytuł całości: Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 158-165

Uwagi: Bibliogr.


35/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Kształcenie umiejętności medialnych z perspektywy globalnej kultury medialnej : kluczowe pytania programu CML MediaLit Kit.

Tytuł całości: Współczesne problemy kształcenia na odległość / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 165-172, tab.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.


36/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Oprogramowanie open source w praktyce edukacyjnej.

Tytuł całości: Edukacja czytelnicza i medialna, skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych / pod red. Wioletty Kwiatkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 87-115, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


37/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Kształtowanie umiejętności informacyjnych metodą WebQuest.

Tytuł całości: Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 42-53, il.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


38/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Otwarte zasoby edukacyjne : wyzwanie edukacji XXI wieku.

Tytuł całości: Postępy e-edukacji, praca zbiorowa / pod red. zespołu Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej : 2008

Opis fizyczny: S. 74-83, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


39/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Kształcenie umiejętności medialnych z perspektywy globalnej kultury medialnej : kluczowe pytania programu CML MediaLit Kit.

Tytuł całości: Współczesne problemy kształcenia na odległość / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 155-162, tab.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)


40/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Znak, znaczenie, kontekst w teorii informacji : określenie terminów.

Czasopismo: Kognitywistyka i Media w Edukacji

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 8 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 58-66, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


41/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Umiejętności informacyjne jako podstawa funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Czasopismo: Silva Rerum : biuletyn Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 10-11

Opis fizyczny: S. 18-27, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


42/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Rola oprogramowania open source w kształceniu umiejętności informacyjnych uczniów.

Tytuł całości: Informatyczne przygotowanie nauczycieli, kompetencje i standardy kształcenia / [oprac.] Jacek Migdałek, Maria Zając.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej : 2006

Opis fizyczny: S. 376-383

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


43/43


Autorzy: Skibińska Małgorzata, Zacniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Stan wykorzystania technologii informacyjnej w procesie dokształcania i samokształcenia nauczycieli w edukacji na odległość.

Tytuł całości: Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2005

Opis fizyczny: S. 75-89, tab.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000