Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracowniczki i pracownicy

dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Szabłowska-Zaremba Monika.

Tytuł oryginału: Internet jako przestrzeń relacji społecznych : szanse, ograniczenia, perspektywy / red. nauk. Dorota Siemieniecka, Monika Szabłowska-Zaremba.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo KUL, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: 180 s., tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Z jakimi materiałami do e-learningu pracuje Ci się najciekawiej? Czyli o źródłach informacji wykorzystywanych przez studentów w procesie uczenia się on- i offline w czasie pandemii COVID-19.

Tytuł całości: Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej / pod red. Doroty Siemienieckiej i Kamili Majewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 343-360, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Pedagogika medialna : wizje przyszłości subdyscypliny.

Tytuł całości: Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej / pod red. Doroty Siemienieckiej i Kamili Majewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 523-531

Uwagi: Wywiad z Bronisławem Siemienieckim przeprowadzony 6 marca 2021 roku przez Dorotę Siemieniecką.


4/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej / pod red. Doroty Siemienieckiej i Kamili Majewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: 531 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Schulz Winicjusz.

Tytuł oryginału: Początek nowej ery? Z prof. Dorotą Siemieniecką z Katedry Dydaktyki i Mediów Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK / rozm. przepr. Winicjusz Schulz.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2021

Szczegóły: R. 30 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 18-24, il.


6/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Technologie w edukacji 4.0.

Tytuł równoległy: Digital technology in 4.0 education.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2021

Szczegóły: Nr 34

Opis fizyczny: S. 227-250, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 70.000


7/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Nitka Mateusz, Rice Kerry.

Tytuł oryginału: Creative, instrumental and practical aspects of IT competence teachers.

Tytuł całości: Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, SITE 2020, April 7-10 online / ed. by Denise Schmidt-Crawford.

Adres wydawniczy: Waynesville, NC, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) : 2020

Opis fizyczny: S. 1180-1184

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Skibińska Małgorzata, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 196 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 163-180.

Punktacja MNiSW: 100.000


9/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Narzędzia społecznościowe w nauczaniu : wskazania do praktyki edukacyjnej w sytuacji koronawirusa COVID-19 - raport z badań pilotażowych.

Tytuł całości: Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii / red. nauk. Jakub J. Czarkowski [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki : 2020

Opis fizyczny: S. 177-194, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Communicators in e-learning : recommendations for teaching practice at the times of coronavirus COVID-19 : report from pilot research.

Tytuł równoległy: Komunikatory w zdalnym kształceniu : wskazania dla praktyki edukacyjnej w sytuacji koronawirusa COVID-19 : raport z badań pilotażowych.

Czasopismo: Edukacyjna Analiza Transakcyjna

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 9

Opis fizyczny: S. 189-205, tab., wykr. ; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.16926/eat

Punktacja MNiSW: 20.000


11/100


Autorzy: Hadžialić Sabahudin, Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Visuality and education against the violence within social media.

Czasopismo: International Journal on Global Business Management and Research

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 9 no. 1

Opis fizyczny: S. 65-76, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Barriers against and opportunities for distant higher education in the coronavirus COVID-19 situation.

Czasopismo: International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 7 no. 2

Opis fizyczny: S. 2-14, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5604/01.3001

Punktacja MNiSW: 20.000


13/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Siemieniecki Bronisław.

Tytuł oryginału: Teorie kształcenia w świecie cyfrowym.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2019

Opis fizyczny: 315 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 275-306.

Punktacja MNiSW: 100.000


14/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Virtuality and education : future prospects / ed. by Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2019

Opis fizyczny: 130 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/100


Autorzy: Hadžialić Sabahudin, Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Pokusa manipulacji : z prof. Sabahudinem Hadžialićem, wybitnym specjalistą zajmującym się problematyką etyki mediów społecznościowych / rozm. przepr. Dorota Siemieniecka.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 28 nr 5-6

Opis fizyczny: S. 35-40, il.


16/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Sprawcy i ofiary.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 28 nr 7-10

Opis fizyczny: S. 63-70, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


17/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Stan pedagogiki medialnej w Polsce : mapy pól badań podejmowanych w ośrodkach akademickich.

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 42

Opis fizyczny: S. 247-294, tab.

Uwagi: 10.2478/rp

Punktacja MNiSW: 20.000


18/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Stalking and cyberstalking as a form of violence.

Czasopismo: Society, Integration, Education = Sabiedriba, Integracija, Izglitiba

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 403-413

Uwagi: Proceedings of the International Scientific Conference, May 24th-25th, 2019.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17770/sie

Punktacja MNiSW: 5.000


19/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Siemieniecki Bronisław.

Tytuł oryginału: Technologie edukacyjne we współczesnej dydaktyce : zarys problemu.

Tytuł równoległy: Educational technologies in contemporary didactics : an outline of problems.

Tytuł całości: Edukacyjne konteksty współczesności, z myślą o przyszłości / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2018

Opis fizyczny: S. 635-645, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


20/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Interactive media in education.

Tytuł całości: ICT in educational design, processes, materials, resources. Vol. 13 / sci. ed. Eunika Baron-Polańczyk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 63-75

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


21/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Cognitive Science, New Media, Education. Vol. 4-5 / [ed. in chief Dorota Siemieniecka].

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University : 2018

Uwagi: Półrocznik.

Uwagi: 10.12775/CSNME


22/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Siemieniecki Bronisław.

Tytuł oryginału: Cyberspace in the perspective of cognitive pedagogy.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 54 no. 4

Opis fizyczny: S. 169-179

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/tner

Punktacja MNiSW: 15.000


23/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Cognitive Science, New Media, Education. Vol. 2-3 / [ed. in chief Dorota Siemieniecka].

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University : 2017

Uwagi: Półrocznik.

Uwagi: 10.12775/CSNME


24/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Selected aspects of self-education of pedagogy students at Nicolaus Copernicus University in Toruń in the context of new media.

Czasopismo: Cognitive Science, New Media, Education

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 75-95, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/CSNME

Punktacja MNiSW: 1.000


25/100


Autorzy: Siemieniecki Bronisław, Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Memory of professor Harald Nilsen.

Czasopismo: Cognitive Science, New Media, Education

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 9-11

Uwagi: 10.12775/CSNME


26/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: The potential of interactive media and their relevance in the education process.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 6 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-10

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


27/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Selected Polish e-learning initiatives popularising free access to knowledge.

Tytuł równoległy: L'e-learning per l'accesso libero alla conoscenza esperienze in Polonia.

Czasopismo: Studium Educationis

Rocznik: 2017

Szczegóły: A. 18 no. 1

Opis fizyczny: S. 53-64, streszcz. wł.

Uwagi: Tytuł tomu: Scuola, democrazia e merito.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


28/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: E-learning and multimedia in the educational and creative application.

Tytuł całości: ICT in educational design, processes, materials, resources. Vol. 11 / sci. ed. Eunika Baron-Polańczyk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 69-83, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


29/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Selection of information in the context of media in education.

Tytuł całości: Le vie della pedagogia, tra linguaggi, ambiente e tecnologie : atti del Convegno Internazionale "The streets of pedagogy between languages, enviroments and technology", Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni culturali, Turismo Università di Macerata, 14-15 novembre 2014 / a cura di Piero Crispiani e Sara Pellegrini.

Adres wydawniczy: Macerata, Eum, Edizioni Università di Macerata : 2016

Opis fizyczny: S. 87-97

Punktacja MNiSW: 5.000


30/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: The Indian experiment hole in the wall : on alternative educational paths with computer.

Tytuł całości: New technologies in education and communication / ed. by Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 59-73

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


31/100


Autorzy: Bratland Erik, Siemieniecka Dorota, Siemieniecki Bronisław.

Tytuł oryginału: Knowledge, ICT and education : a variety of perspectives.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2016

Opis fizyczny: 166 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 25.000


32/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Cognitive Science, New Media, Education. Vol. 1 / [ed. in chief Dorota Siemieniecka].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Uwagi: Półrocznik.

Uwagi: 10.12775/CSNME


33/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Siemieniecki Bronisław, Rice Kerry, Kelly Phil.

Tytuł oryginału: Crossing borders : an exploration of educational technology in the U.S. and Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 304 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


34/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: New technologies in education and communication / ed. by Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 267 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


35/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Koncepcje i nurty dydaktyki w perspektywie edukacji przyszłości.

Tytuł całości: Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej, zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek i Łukasza Wróbla.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział : 2016

Opis fizyczny: S. 27-32, tab.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;11)

Punktacja MNiSW: 4.000


36/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Siemieniecki Bronisław.

Tytuł oryginału: The horizons of cognitive pedagogy.

Czasopismo: Society, Integration, Education = Sabiedriba, Integrācija, Izglitiba

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 231-240

Uwagi: Proceedings of the International Scientific Conference, May 27th-28th, 2016.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17770/sie

Punktacja MNiSW: 4.000


37/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Od konsumentów do twórców informacji.

Tytuł równoległy: From consumers to creators of information.

Tytuł całości: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji = Education and new technologies in culture, information and communication / red. nauk. Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 35-48, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


38/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Humans and the media : selected areas of interdependence.

Tytuł całości: ICT in educational design, processes, materials, resources. Vol. 8 / sci. ed. Eunika Baron-Polańczyk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 115-126

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


39/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / red. nauk. Dorota Siemieniecka.

Tytuł równoległy: Education and new technologies in culture, information and communication.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 522 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Siemieniecki Bronisław.

Tytuł oryginału: Horyzonty pedagogiki kognitywistycznej.

Czasopismo: Kognitywistyka i Media w Edukacji

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 16 nr 1

Opis fizyczny: S. 9-18, streszcz. ang.


41/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Selected aspects of didactics from the cognitivist perspective.

Tytuł całości: ICT in educational design, processes, materials, resources. Vol. 6 / sci. ed.: Eunika Baron-Polańczyk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 103-116

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


42/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Karwasz Grzegorz.

Tytuł oryginału: Internetowa tożsamość : czyli o kreowaniu własnego ID.

Tytuł całości: Oblicza Internetu, sieciowe dyskursy : (roz)poznawanie cyfrowego świata / red. nauk.: Marek Sokołowski.

Adres wydawniczy: Elbląg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej : 2014

Opis fizyczny: S. 23-30

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Status praktyczny konektywizmu.

Tytuł całości: Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 2 / red. nauk. Wioletta Danilewicz, Wiesław Theiss.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2014

Opis fizyczny: S. 331-344

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


44/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty dydaktyki w ujęciu kognitywistyki.

Tytuł całości: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, poznanie, komunikacja i działanie : mechanizmy integrujące i separujące : Szczecin, 25-27.09.2014 : abstrakty / red. Agnieszka Aloksa, Kinga Kowalczyk-Purol.

Adres wydawniczy: Szczecin, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk : 2014

Opis fizyczny: S. 43-45

Uwagi: Bibliogr.


45/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium pt. "Media in contemporary didactics", (Toruń, 23.10.2014).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 183-186

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


46/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: The PBL projects assisted by ICT : selected creative aspects.

Tytuł całości: ICT in educational design, processes, materials, resources. Vol. 3 / sci. ed.: Eunika Baron-Polańczyk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 143-158, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


47/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Status teoretyczny konektywizmu.

Czasopismo: Kognitywistyka i Media w Edukacji

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 14 nr 2

Opis fizyczny: S. 7-24, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


48/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Między rzeczywistością szkolną a Problemami kształcenia i pracy nauczycieli.

Tytuł całości: Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 21-36

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


49/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Designing didactic systems : selected aspects of the computer-aided project method.

Tytuł całości: ICT in educational design, processes, materials, resources. Vol. 1 / sci. ed.: Eunika Baron-Polańczyk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 101-116, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


50/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia studentów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: 497 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


51/100


Autorzy: Bratland Erik, Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Young people's digital everyday life and education : new forms of self-formation, learning and digital literacy / eds. Erik Bratland, Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: 149 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


52/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Twórczość człowieka - pomiędzy realnością a wirtualnością.

Tytuł całości: Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury / pod red. Beaty Bilickiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 75-112

Seria: (Scripta Theologica Thoruniensia ;24)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Research on leisure time of digital era students.

Tytuł całości: Young people's digital everyday life and education, new forms of self-formation, learning and digital literacy / eds. Erik Bratland, Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 15-42, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


54/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Siemieniecki Bronisław, Nilsen Harald, Bratland Erik.

Tytuł oryginału: Język nowej komunikacji.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 179 s., il.

Uwagi: Książka również w j. norw.: Språk i medier. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. 177 s.

Punktacja MNiSW: 12.000


55/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: The project method in student education : selected aspects of research on creativity and processes of finding, processing and presenting information in the context of it.

Tytuł całości: Towards a better school, international perspectives / sci. ed. Elżbieta Perzycka.

Adres wydawniczy: Boise, Educational Research Consulting : 2010

Opis fizyczny: S. 71-87, tab.

Uwagi: Bibliogr.


56/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych - media i kultura.

Tytuł równoległy: Cognitivistic areas of pedagogical research - media and culture.

Tytuł całości: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej i 20-lecia powstania Toruńskiego Ośrodka Badań nad Edukacją Informatyczną i Medialną / red. W. Kwiatkowska, A. Siemińska-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 331-347, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


57/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: The role of the media in creative development of early childhood.

Tytuł całości: International view on, teacher education, educational technology, motivation/divergent thinking/readiness, special educational needs / eds.: Anna Watola & Harald Nilsen.

Adres wydawniczy: Nesna, Høgskolen i Nesna : 2009

Opis fizyczny: S. 41-47, il.

Seria: (Fredrikke ;4)

Uwagi: Bibliogr.


58/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Idealny program do tworzenia testów? Kryteria do oceny oprogramowania przeznaczonego do e-learning.

Tytuł całości: Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 208-212, tab.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.


59/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Education in the age of modern information technology in relation to a theory by Jürgen Habermas.

Tytuł całości: Laeringsstøttende bruk av Moodle / eds.: Elsa Løfsnes og Beata Godejord.

Adres wydawniczy: Nesna, Høgskolen i Nesna : 2009

Opis fizyczny: S. 23-28

Seria: (Fredrikke ;7)

Uwagi: Bibliogr.


60/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: 240 s., il.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


61/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Możliwości zastosowań programu Power Point w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych a twórczość indywidualna nauczyciela.

Tytuł całości: Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 122-139, il.; streszcz. ang.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


62/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Wychowanie państwowe - wartość ponadczasowa czy przeżytek?

Tytuł całości: Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 133-138

Uwagi: Bibliogr.


63/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Przechwytywanie, edycja i tworzenie filmu z wykorzystaniem oprogramowania Pinnacle Studio.

Tytuł całości: Edukacja czytelnicza i medialna, skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych / pod red. Wioletty Kwiatkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 191-214, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Punktacja MNiSW: 1.000


64/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Internet jako narzędzie psychomanipulacji sekt.

Tytuł całości: Media w edukacji - szanse i zagrożenia / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 249-256

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.


65/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Creative use of multimedia technology in teacher's work.

Tytuł całości: The teacher for the knowledge society, with contributors from Argentina, Norway, Poland and USA / ed. Harald Nilsen & Elżbieta Perzycka.

Adres wydawniczy: Nesna, Høgskolen i Nesna : 2008

Opis fizyczny: S. 63-70

Seria: (Fredrikke ;3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


66/100


Autorzy: Janio Jarosław, Górnikiewicz Jacek, Perzycka Elżbieta, Pollard Constance, Pollard Richard, Siemieniecka Dorota, Watoła Anna.

Tytuł oryginału: Priorities in educational technology research : a Delphi study from Poland.

Czasopismo: International Journal of Technology, Knowledge and Society

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 5-18, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


67/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Narzędzia pomiaru postaw twórczych w badaniach pedagogicznych.

Tytuł całości: Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, Oficyna Wydawnicza CDiDN : 2007

Opis fizyczny: S. 143-146, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


68/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Aktywność twórcza - wykorzystanie metody projektów w konstruowaniu systemów kształcenia.

Tytuł całości: Edukacja informacyjna, neomedia w dydaktyce i działaniach wychowawczo-opiekuńczych / red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka.

Adres wydawniczy: Szczecin, ZAPOL : 2007

Opis fizyczny: S. 339-343

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


69/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Ability and creative attitude with style of using the electronic media.

Tytuł całości: ICT in educational context, exchanging knowledge between Czech, Norway and Poland / eds.: Dorota Siemieniecka-Gogolin, Harald Nilsen.

Adres wydawniczy: Nesna, Høgskolen i Nesna : 2007

Opis fizyczny: S. 38-46

Seria: (Fredrikke ;14)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


70/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota, Nilsen Harald.

Tytuł oryginału: ICT in educational context : exchanging knowledge between Czech, Norway and Poland / eds.: Dorota Siemieniecka-Gogolin, Harald Nilsen.

Adres wydawniczy: Nesna, Høgskolen i Nesna : 2007

Opis fizyczny: 53 s.

Seria: (Fredrikke ;14)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 10.000


71/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Technologia informacyjna a twórczość.

Tytuł całości: Pedagogika medialna, podręcznik akademicki. [T.] 2 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2007

Opis fizyczny: S. 84-108

Punktacja MNiSW: 6.000


72/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Internet w edukacji.

Tytuł całości: Pedagogika medialna, podręcznik akademicki. [T.] 2 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2007

Opis fizyczny: S. 109-120

Punktacja MNiSW: 6.000


73/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Siemińska-Łosko Agnieszka.

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty Siemienieckiej, Agnieszki Siemińskiej-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2007

Opis fizyczny: 307 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 10.000


74/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Siemińska-Łosko Agnieszka.

Tytuł oryginału: Technologia informacyjna w pracy dydaktycznej i innowacyjnej nauczyciela.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2007

Opis fizyczny: 152 s., il.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


75/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Twórczość i media - obszary oddziaływań.

Tytuł całości: Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty Siemienieckiej, Agnieszki Siemińskiej-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2007

Opis fizyczny: S. 197-208, streszcz. ang.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


76/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Media i twórczość - stan badań.

Tytuł całości: Informatyczne przygotowanie nauczycieli, kompetencje i standardy kształcenia / [oprac.] Jacek Migdałek, Maria Zając.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej : 2006

Opis fizyczny: S. 343-354, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


77/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Komputer narzędziem edukacyjnym : możliwości z zastosowań multimediów strumieniowych w nauczaniu.

Tytuł całości: Komputer i multimedia w pracy nauczyciela / [red. Elżbieta Perzycka].

Adres wydawniczy: Szczecin, Oficyna Wydawnicza Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli : 2006

Opis fizyczny: S. 43-47

Seria: (Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji ;3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


78/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Twórczość nauczycieli w kontekście mediów : stan badań w polskiej pedagogice.

Tytuł całości: Nauczyciel jutra / pod red. Elżbiety Perzyckiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 215-237, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


79/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Nauczyciel dorosłych dla społeczeństwa informacyjnego.

Tytuł całości: Nauczyciel jutra / pod red. Elżbiety Perzyckiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 259-281

Punktacja MNiSW: 6.000


80/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Możliwości rozwijania aktywności twórczej w nauczaniu i uczeniu się plastyki realizowanej z pomocą komputera.

Tytuł całości: Trendy ve vzdělávání 2006, technika a informační technologie : mezinárodní vědecko-odborná konference konaná pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc., 20.-21. června 2006 / [ed. Miroslav Chráska].

Adres wydawniczy: Olomouc, Votobia : 2006

Opis fizyczny: S. 307-310, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


81/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Specyfika procesu nauczania przez Internet a twórczy nauczyciel.

Czasopismo: Pedagogika mediów

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 1-2

Opis fizyczny: S. 94-103

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


82/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Kształcenie medialne w programie edukacyjnym określanym jako twórczy : wyniki badań jakościowych nad postawą i zdolnościami twórczymi nauczycieli w kontekście mediów.

Czasopismo: Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 111-115, tab.

Punktacja MNiSW: 1.000


83/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów.

Tytuł równoległy: Creative attitude and the style of using electronic media.

Tytuł całości: Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 335-345

Seria: (Dylematy Edukacji Artystycznej ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


84/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Media w nauczaniu i wychowaniu.

Tytuł całości: Komputer w edukacji, 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 23-24 września 2005 / red. nauk. Janusz Morbitzer.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej : 2005

Opis fizyczny: S. 253-259, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


85/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Portal edukacyjny Scholaris jako przykład komputerowego wspomagania kształcenia (CAI) w nauczaniu na odległość.

Tytuł całości: Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2005

Opis fizyczny: S. 113-119

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


86/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Mado : 2005

Opis fizyczny: 214 s., il.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


87/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów : wnioski z badań.

Tytuł całości: Komputer w edukacji, 14 ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków, 1-2 października 2004 / red. nauk. Janusz Morbitzer.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej : 2004

Opis fizyczny: S. 203-207

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


88/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Postawa i zdolności twórcze a styl użytkowania elektronicznych mediów przez nauczycieli : komunikat z badań.

Tytuł równoległy: Ability and creative attitude of teachers and the style of using electronic media : research report.

Tytuł całości: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2004

Opis fizyczny: S. 117-128, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


89/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: XVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Międzyzdroje 2002.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 1 (43)

Opis fizyczny: S. 144-147


90/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Język internetu : nowa forma komunikacji.

Czasopismo: Psychologia Rozwojowa

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 8 nr 5

Opis fizyczny: S. 93-102, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


91/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Media a twórczość.

Tytuł całości: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2002

Opis fizyczny: S. 76-81

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


92/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Technologia informacyjna a twórczy nauczyciele.

Tytuł całości: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2002

Opis fizyczny: S. 247-253

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Toż wyd.: 2003.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


93/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Przemoc w internecie.

Czasopismo: Psychologia Rozwojowa

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 7 nr 4

Opis fizyczny: S. 34-39

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


94/100


Autorzy: Siemieniecka-Gogolin Dorota.

Tytuł oryginału: Język internetu.

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 83-93, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


95/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Język internetu.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów

Rocznik: 2002

Szczegóły: Z. 6

Opis fizyczny: S. 101-110

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


96/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Dialog w internecie : blaski i cienie.

Czasopismo: Psychologia Rozwojowa

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 6 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 217-224

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


97/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Nowe kierunki w kształceniu na odległość : internet w ofensywie.

Tytuł całości: Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji, materiały z konferencji naukowej, Ciechocinek 1999 / pod red. Bronisława Siemienieckiego, Aleksandry Skarbińskiej, Jaremy Sykulskiego.

Adres wydawniczy: Suwałki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej : 2000

Opis fizyczny: S. 197-210

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


98/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Informator o studiach podyplomowych w Polsce / oprac. Dorota Siemieniecka.

Czasopismo: Amicus : niezależna szkoła w Polsce

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 2 nr 4

Opis fizyczny: S. 5-30, tab.


99/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Nauczyciel szkoły dla dorosłych : (zadania, wizje, opinie) / Halina Marszałek. Toruń 1996.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1995-1996, 1997

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 374-375

Uwagi: RECENZJA


100/100


Autorzy: Siemieniecka Dorota.

Tytuł oryginału: Kształcenie dorosłych w Świdwinie / Elżbieta Wielgosz. Toruń 1996.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1995-1996, 1997

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 375-376

Uwagi: RECENZJA