Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Współczucie jako umiejętność interpersonalna osób pomagających profesjonalnie.

Tytuł równoległy: Compassion as an interpersonal skill for professional helpers.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2021

Szczegóły: Z. 41 nr 1

Opis fizyczny: S. 231-250, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 40.000


2/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Providing support and spiritual care to people with chronic diseases.

Tytuł równoległy: Wsparcie i opieka duchowa w relacji z chorym przewlekle.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 46

Opis fizyczny: S. 147-166, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 40.000


3/42


Autorzy: Brożek Beata, Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Łabuś-Centek Marta, Damps-Konstańska Iwona, Ratajska Anna, Jassem Ewa, Larkin Philip, Krajnik Małgorzata.

Tytuł oryginału: Dignity Therapy as an aid to coping for COPD patients at their end-of-life stage.

Czasopismo: Advances in Respiratory Medicine

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 87 no. 3

Opis fizyczny: S. 135-145

Uwagi: [Wcześniejszy tytuł czasopisma: Pneumonologia i Alergologia Polska]

Uwagi: 10.5603/ARM

Punktacja MNiSW: 40.000


4/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Krajnik Małgorzata.

Tytuł oryginału: Expectations and self-care of family members in palliative care : the analysis of needs and workshop plan.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 29

Opis fizyczny: S. 91-110, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 70.000


5/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Kompetencje i umiejętności pedagoga w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Tytuł równoległy: Guidance counsellor's competences and skills in work with socially maladjusted youth.

Tytuł całości: Resocjalizacja nieletnich, aktualne dylematy instytucji resocjalizacyjnych / pod red. Pawła Witka.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 237-251, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Kowalczyk Małgorzata H., Deka Renata, Drzewiecka Julia, Karpińska Agnieszka, Kotlenga Anita, Mackojć Danuta.

Tytuł oryginału: Wielowymiarowość oddziaływań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2018

Opis fizyczny: 199 s.

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 100.000


7/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Samotność osób starszych i czynniki ją warunkujące.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 1 (119)

Opis fizyczny: S. 70-80, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 12.000


8/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Superwizja i grupy Balinta jako formy rozwoju zawodowego i wsparcia osób pomagających profesjonalnie w opiece paliatywnej.

Tytuł całości: Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe, studia z pedagogiki opiekuńczej / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Opis fizyczny: S. 211-222

Punktacja MNiSW: 20.000


9/42


Autorzy: Kustra Czesław, Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Bandura Agnieszka.

Tytuł oryginału: Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe : studia z pedagogiki opiekuńczej / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Opis fizyczny: 336 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H., Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją : podstawy teoretyczne i metodologiczne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 239 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 100.000


11/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie cierpieniu i śmierci : opowiadania i bajki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2017

Opis fizyczny: 190 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 100.000


12/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wypalanie się i koszty emocjonalne rodzin w trakcie opieki nad chorym u kresu życia.

Tytuł całości: Rodzina w pracy socjalnej, pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych / red. nauk. Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: S. 203-212

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


13/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Poczucie straty po śmierci pacjenta wśród pracowników opieki paliatywnej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 147, [24] s., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 135-147.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Doświadczenie choroby, cierpienia i straty : kontekst psychopedagogiczny.

Czasopismo: Edukacja Humanistyczna (Szczecin)

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (35)

Opis fizyczny: S. 89-99, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


15/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wypalanie się i koszty emocjonalne pracowników w relacji z osobą przewlekle chorą i umierającą.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (256)

Opis fizyczny: S. 39-43

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/42


Autorzy: Krakowiak Piotr, Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Włączanie wymiaru duchowego w działania pracowników socjalnych przez adaptację narzędzia do badania potrzeb duchowych FICA.

Tytuł całości: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. T. 1 / red. Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Kontrast : 2015

Opis fizyczny: S. 55-68, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe" dedykowanej działalności naukowej i badawczej prof. zw. dr. hab. Zdzisława Dąbrowskiego, (Toruń, 20.11.2015).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 229-232

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


18/42


Autorzy: Krakowiak Piotr, Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Faith and Belief, Importance, Community, Address in Care spiritual history tool by C. M. Puchalski as an instrument for an interdisciplinary team in patient care.

Czasopismo: Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration : journal for mental changes

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 21 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 117-133

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/pepsi

Punktacja MNiSW: 9.000


19/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Bandura Agnieszka.

Tytuł oryginału: Efekt Lucyfera / Philip Zimbardo. Warszawa 2012.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 3 (109)

Opis fizyczny: S. 293-297

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 12.000


20/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wsparcie oczekiwane przez pracowników opieki paliatywnej w kontekście poczucia straty po śmierci pacjentów.

Tytuł równoległy: Support expected by employees of palliative care in the context of the sense of loss after the death of patients.

Czasopismo: Medycyna Paliatywna

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 7 nr 2

Opis fizyczny: S. 122-129, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


21/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Poczucie straty po śmierci pacjenta doświadczane przez pracowników opieki paliatywnej : badania jakościowe.

Czasopismo: Medycyna Paliatywna w Praktyce

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 1-8

Punktacja MNiSW: 3.000


22/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Winch Bożena.

Tytuł oryginału: Wartość dotyku.

Tytuł całości: Edukacja terapeutyczna w hospicjum / red. nauk. Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Teresa Łącka.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Hospicjum "Światło" : 2013

Opis fizyczny: S. 93-111

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Łącka Teresa.

Tytuł oryginału: Edukacja terapeutyczna w hospicjum / red. nauk. Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Teresa Łącka.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Hospicjum "Światło" : 2013

Opis fizyczny: 194 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/42


Autorzy: Kustra Czesław, Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym : stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: 328 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


25/42


Autorzy: Kustra Czesław, Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Self care as an aim of andragogical interactions.

Czasopismo: Journal of Educational Review

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 6 no. 2

Opis fizyczny: S. 183-187

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


26/42


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wsparcie społeczne w chorobie nowotworowej.

Tytuł równoległy: Social support in neoplastic disease.

Czasopismo: Psychoonkologia

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 17 nr 4

Opis fizyczny: S. 1-7, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Ogólnopolska Sieć Akademii Walki z Rakiem : powstanie, cele, działanie.

Tytuł całości: Akademia Walki z Rakiem, wsparcie społeczne / red. nauk. Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Małgorzata Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 11-23

Uwagi: Bibliogr.


28/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Umiejętności interpersonalne i etyka pomagania chorym przewlekle.

Tytuł całości: Akademia Walki z Rakiem, wsparcie społeczne / red. nauk. Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Małgorzata Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 206-232

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/42


Autorzy: Rębiałkowska-Stankiewicz Małgorzata, Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Akademia Walki z Rakiem : wsparcie społeczne / red. nauk. Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Małgorzata Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: 287 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Miłość i gniew : koszty emocjonalne rodzin w kontekście opieki nad bliskim chorym.

Czasopismo: Medycyna Paliatywna w Praktyce

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 6 nr 1

Opis fizyczny: S. 14-18

Punktacja MNiSW: 4.000


31/42


Autorzy: Majewska Kamila, Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Płeć psychologiczna a zdolność widzenia przestrzennego : badanie studentów (tekst przed recenzją).

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 177-189, tab.

Uwagi: Tekst po recenzji s. 195-212.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej : badania w działaniu w latach 2002-2010 / Piotr Krakowiak. Gdańsk 2012.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 496-500

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


33/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wsparcie dziecka w sytuacji choroby i śmierci osoby znaczącej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1-2 (220-221)

Opis fizyczny: S. 19-23

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata, Łącka Teresa.

Tytuł oryginału: Przemoc i jej mechanizmy w związkach partnerskich.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 229-242, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


35/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wielowymiarowość cierpienia / pod red. nauk. Józefa Binnebesela, Jacka Błeszyńskiego, Zbigniewa Domżała. Łódź 2010.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 280-285

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


36/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. Toruń 2011.

Czasopismo: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 53 nr 9

Opis fizyczny: S. 58-60

Uwagi: RECENZJE


37/42


Autorzy: Kustra Czesław, Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Samotroska jako cel oddziaływań andragogicznych.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: S. 122-130, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


38/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata, Reniecka Edyta.

Tytuł oryginału: Negatywne aspekty opieki i wsparcia w kontekście syndromu wyuczonej bezradności.

Tytuł całości: Chore dziecko - chora rodzina, holistyczna opieka nad terminalnie chorym dzieckiem i jego rodziną : materiały konferencyjne, Gdańsk, 15-16.10.2010 r.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 13-18

Uwagi: Bibliogr.


39/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Choroba jako cierpienie wszechogarniające.

Tytuł całości: Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej / red. Józef Binnebesel [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2010

Opis fizyczny: S. 38-46

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;10)


40/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Poczucie straty i uczucia utajone w pracy z pacjentem terminalnie chorym.

Czasopismo: Medycyna Paliatywna w Praktyce

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 4 nr 1

Opis fizyczny: S. 1-4

Punktacja MNiSW: 6.000


41/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wypalenie zawodowe w pracy z terminalnie chorym pacjentem.

Czasopismo: Medycyna Paliatywna w Praktyce

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 4 nr 4

Opis fizyczny: S. 154-158

Punktacja MNiSW: 6.000


42/42


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Rola pedagoga i psychologa w pracy z pacjentem umierającym w domu.

Czasopismo: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 6 nr 2

Opis fizyczny: S. 85-95, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.