Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr Jan Malinowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Turystyka formą aktywności w czasie wolnym : problemy społeczno-pedagogiczne.

Tytuł równoległy: Tourism - activity in free time : socio-pedagogical problems.

Tytuł całości: Aktual'nì problemi psihologìčnoï ta socìal'noï adaptacìï v umovah krizovogo suspìl'stva, zbìrnik materìalìv V Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, 21 kvìtnâ 2020 roku / za zag. red. R. A. Kaleničenka, O. G. L'ovkìnoï.

Adres wydawniczy: Irpìn', Unìversitet Deržavnoï Fìskal'noï Službi Ukraïni : 2020

Opis fizyczny: S. 23-34, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/268


Autorzy: Kempińska Urszula, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Profilaktyka zachowań alkoholowych : aktualny problem pedagogiczny.

Tytuł równoległy: Prevention of alcohol behaviour : current pedagogical problem.

Tytuł całości: Zachowania ryzykowne a zachowania patologiczne / red. nauk. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2020

Opis fizyczny: S. 190-207, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Niewłaściwe odżywianie się jako problem społeczno-pedagogiczny : opinie studentów.

Tytuł równoległy: Improper nutrition as a socio-pedagogical problem : students' opinions.

Czasopismo: Pedagogika Społeczna

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 19 nr 2

Opis fizyczny: S. 99-113, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.35464/1642-672X.PS

Punktacja MNiSW: 20.000


4/268


Autorzy: Kempińska Urszula, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Przemoc wobec kobiet w ciąży : przyczyny, skutki i możliwości wsparcia.

Tytuł równoległy: Violence against pregnant women : causes, effects and possibilities of suppor.

Czasopismo: Seminare

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 41 nr 1

Opis fizyczny: S. 75-86, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21852/sem

Punktacja MNiSW: 20.000


5/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Czas wolny jako narastający problem pedagogiki społecznej XXI wieku : wyzwania dla kształcenia pracowników socjalnych.

Tytuł całości: Socialia 2019, "Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí?" Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Socialia 2019, ktorá sa konala v hoteli Šachtička pri Banskej Bystrici v dňoch 17.-18. októbra 2019 / ved. red. Jolana Hroncová.

Adres wydawniczy: Banská Bystrica, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum : 2019

Opis fizyczny: S. 132-138

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


6/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 4-5 (277-278) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2019

Uwagi: Dwumiesięcznik.
Uwagi: Nr 4-5 (277-278) / red. nauk. Jan A. Malinowski.


7/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Metody słowne w profilaktyce społecznej : z doświadczeń toruńskiej kampanii.

Tytuł równoległy: Verbal methods in social prevention : from the experiences of the Toruń campaign.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 4-5 (277-278)

Opis fizyczny: S. 43-45, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


8/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1 (268) - nr 5-6 (272-273) / red. nacz.. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2018

Uwagi: Dwumiesięcznik.
Uwagi: Nr 2-3 (269-270) / red. nauk. Katarzyna Wasilewska-Ostrowska.
Uwagi: Nr 4 (271) / red. nauk. Jan A. Malinowski.
Uwagi: Nr 5-6 (272-273) / red. nauk. Jan A. Malinowski.


9/268


Autorzy: Kola Anna M., Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z obchodów Tygodnia Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK "W stronę człowieka", (Toruń, 16-22 kwietnia 2018 r.).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 36 nr 2

Opis fizyczny: S. 269-275

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


10/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Meandry nauczycielskiej drogi.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 1 (268)

Opis fizyczny: S. 43

Uwagi: Recenzja książki: Od zapału do wypalenia? : funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej / Jowita Synal, Jolanta Szempruch. Kielce 2017.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


11/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Profilaktyka w świetlicy środowiskowej.

Tytuł równoległy: Forms of prevention's activity in the community center.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 5-6 (272-273)

Opis fizyczny: S. I-VIII, streszcz. ang.

Uwagi: Wkładka metodyczna.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M., Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (262-263) - nr 6 (267) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Uwagi: Dwumiesięcznik.
Uwagi: Nr 1-2 (262-263) / red. nauk. Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.
Uwagi: Nr 3 (264) / red. nauk. Anna Maria Kola.
Uwagi: Nr 4, 5, 6 (265, 266, 267) / red. nauk. Jan A. Malinowski.


13/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży : na przykładzie dwudziestu toruńskich październikowych kampanii profilaktycznych (1988-2017).

Tytuł równoległy: The health and safety of children and youth : twenty years of October Toruń prevention campaign (1988-2017).

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 5 (266)

Opis fizyczny: S. 50-55, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Jubileuszowa XX Toruńska Kampania "Październik - miesiąc wolny od uzależnień".

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 5 (266)

Opis fizyczny: S. 58


15/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Zintegrowane działanie środowiskowe w zakresie profilaktyki uzależnień : osiemnaście lat doświadczeń toruńskiej kampanii.

Tytuł całości: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: S. 9-21

Seria: (Biblioteka "Wychowania Na Co Dzień")

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Alkoreksja wśród młodzieży : profilaktyka, interwencja.

Tytuł równoległy: Drunkorexia among young people : prevention, intervention.

Tytuł całości: Na krawędzi, reperkusje zachowań ryzykownych w relacji do ciała / red. nauk. Paweł Prüfer.

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża : 2016

Opis fizyczny: S. 199-212, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Czas wolny jako przestrzeń pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną niewydolną wychowawczo.

Tytuł całości: Rodzina w pracy socjalnej, pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych / red. nauk. Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: S. 53-64

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/268


Autorzy: Biernat Tomasz, Kuziak Katarzyna, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Rodzina w sytuacjach trudnych i kryzysowych jako podmiot pracy socjalnej : wprowadzenie w problematykę.

Tytuł całości: Rodzina w pracy socjalnej, pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych / red. nauk. Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: S. 9-24

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: 232 s., il., tab.

Seria: (Biblioteka "Wychowania Na Co Dzień")

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M., Kruszewski Tomasz, Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1 (256) - nr 6 (261) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Uwagi: Dwumiesięcznik.
Uwagi: Nr 1 (256) / red. nauk. Katarzyna Wasilewska-Ostrowska.
Uwagi: Nr 2 (257) / red. nauk. Jan A. Malinowski.
Uwagi: Nr 3 (258) / red. nauk. Tomasz Kruszewski.
Uwagi: Nr 4 (259) / red. nauk. Anna Maria Kola.
Uwagi: Nr 5-6 (260-261) / red. nauk. Jan A. Malinowski.


21/268


Autorzy: Biernat Tomasz, Kuziak Katarzyna, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Rodzina w pracy socjalnej : pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych / red. nauk. Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: 384 s., tab.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/268


Autorzy: Biernat Tomasz, Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu nowego modelu pracy socjalnej z rodziną : refleksje wstępne.

Tytuł całości: Rodzina w pracy socjalnej, aktualne wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: S. 9-20

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wesołowska Agata.

Tytuł oryginału: Coaching i tutoring : w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej / pod red. Jana A. Malinowskiego i Agaty Wesołowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: 282 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/268


Autorzy: Biernat Tomasz, Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Rodzina w pracy socjalnej : aktualne wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: 338 s., tab., wykr.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


25/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1 (250) - nr 6 (255) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Uwagi: Dwumiesięcznik.


26/268


Autorzy: Górniewicz Józef, Malinowski Jan Adam, Śliwerski Bogusław.

Tytuł oryginału: Stanisław Kawula : pedagog i "mistrz wsparcia".

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2 (251)

Opis fizyczny: S. 3-8, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Profilaktyczna "dojrzałość" Torunia.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 5 (254)

Opis fizyczny: S. 57-58


28/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Młodzież wobec wyzwań cywilizacyjnych : nowe zadania dla profilaktyki społecznej.

Tytuł całości: Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym, studia, badania, praktyka / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2014

Opis fizyczny: S. 47-56, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/268


Autorzy: Jędrzejko Mariusz, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Zderzenie cywilizacyjno-kulturowe z perspektywy pokoleń : wprowadzenie w problematykę.

Tytuł całości: Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym, studia, badania, praktyka / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2014

Opis fizyczny: S. 13-23, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Czasopiśmiennictwo pedagogiczne formą wsparcia metodycznego praktyk pedagogicznych studentów.

Tytuł całości: Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. T. 3, W poszukiwaniu nowych paradygmatów pedagogicznych praktyk studenckich / pod red. nauk. Macieja Krzemińskiego.

Adres wydawniczy: Włocławek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2014

Opis fizyczny: S. 217-230

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/268


Autorzy: Jędrzejko Mariusz, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym : studia, badania, praktyka / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2014

Opis fizyczny: 446 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1 (244) - nr 6 (249) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2014

Uwagi: Dwumiesięcznik.


33/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Edukacja jutra na wirażu - w zapiskach "Wychowania na co Dzień".

Tytuł całości: XX lat Edukacji jutra, u stóp Giewontu / Kazimierz Denek.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza "Humanitas" : 2014

Opis fizyczny: S. 219-249, il.; streszcz. ang.

Seria: (Monografie Edukacja Jutra)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: W Pomeranii o bezpieczeństwie w środowisku wychowawczym.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2 (245)

Opis fizyczny: S. 46-47


35/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Jubileuszowe Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra".

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 4 (247)

Opis fizyczny: S. 49-50


36/268


Autorzy: Malinowska-Reich Marta, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Październikowe "Tak" dla zdrowego stylu życia w Toruniu.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 5 (248)

Opis fizyczny: S. 51


37/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Osoba uzależniona i jej rodzina podmiotem pracy socjalnej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 5 (248)

Opis fizyczny: S. 49-50

Uwagi: Recenzja książki: Praca z osobą uzależnioną i jej rodziną / Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska. Warszawa 2014.

Punktacja MNiSW: 5.000


38/268


Autorzy: Biernat Tomasz, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: O włączającej i wykluczającej funkcji edukacji : refleksje wprowadzające.

Tytuł całości: Edukacja a włączenie społeczne, konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: S. 7-16

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


39/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna a włączenie społeczne dzieci i młodzieży.

Tytuł całości: Edukacja a włączenie społeczne, konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: S. 113-124

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


40/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Działalność Wandy Szuman : ponadczasowe przesłanie dla pracy socjalnej.

Tytuł całości: Kobiety w pracy socjalnej / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2013

Opis fizyczny: S. 179-189, streszcz. ang.

Seria: (Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 72)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


41/268


Autorzy: Biernat Tomasz, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: 231 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (232-233) - nr 12 (243) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Uwagi: Miesięcznik


43/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Od profilaktyki przeciwalkoholowej do profilaktyki społecznej - jakościowa ewolucja w Toruniu.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 10-11 (241-242)

Opis fizyczny: S. 40-43

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


44/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Refleksja naukowa nad kondycją i perspektywami edukacji przedmiotem tatrzańskiej debaty.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 7-8 (238-239)

Opis fizyczny: S. 46


45/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Profilaktyka zadaniem pomocy społecznej.

Tytuł całości: Praca socjalna w służbie ludziom / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2012

Opis fizyczny: S. 191-200

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (220-221) - nr 12 (231) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2012

Uwagi: Miesięcznik


47/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Toruński model środowiskowej profilaktyki uzależnień : z piętnastoletnich doświadczeń kampanii "Październik - miesiąc wolny od uzależnień".

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 10-11 (229-230)

Opis fizyczny: S. 49-50

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


48/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Edukacja jutra - diagnoza i prognoza : XVIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra", Zakopane, 25-27 czerwca 2012.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 7-8 (226-227)

Opis fizyczny: S. 46


49/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Rola, funkcje i zadania asystenta rodzinnego.

Tytuł równoległy: Roles, functions and tasks of a family assistant.

Tytuł całości: Asystent rodzinny, nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin : od opieki i pomocy do wsparcia = Family assistant : new profession and new service in the family support system : from care and aid to support / red. Arkadiusz Żukiewicz.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2011

Opis fizyczny: S. 37-54

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


50/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (208-209) - nr 12 (219) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2011

Uwagi: Miesięcznik


51/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Profilaktyka uzależnień - podejście kompleksowe : rozmowa z zastępcą prezydenta miasta Torunia Ludwikiem Szubą oraz z Hanną Miller, dyrektorem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia na zakończenie toruńskiej kampanii "Październik - miesiąc wolny od uzależnień" / rozm. przepr. Jan Adam Malinowski.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 10-11 (217-218)

Opis fizyczny: S. 3-5


52/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Alternatywne formy edukacji przedszkolnej dzieci pochodzenia romskiego w Słowacji / Lenka Vavreková ; tł. i oprac. Jan A. Malinowski.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 6 (213)

Opis fizyczny: S. 9-12


53/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Zakopiańska debata o edukacji - perspektywa szans i zagrożeń : XVII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra" Zakopane, 20-22 czerwca 2011.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 7-8 (214-215)

Opis fizyczny: S. 45-46


54/268


Autorzy: Petlák Erich, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Szykanownie elektroniczne : istota problemu i profilaktyka / Jana Hanuliaková, Katarína Hollá, Erich Petlák ; tł. E. Petlák, Jan A. Malinowski.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 7/8 (214-215)

Opis fizyczny: S. 26-30


55/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Społeczno-wychowawczy wymiar niepowodzeń szkolnych jako problem edukacji jutra.

Tytuł całości: Proces kształcenia i jego uczestnicy / red. nauk. Kazimierz Denek [et al.].

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza "Humanitas" : 2010

Opis fizyczny: S. 234-243, streszcz. ang.

Seria: (Edukacja Jutra ;3)


56/268


Autorzy: Kusy Ivan, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Praca socjalna w warunkach penitencjarnych / Peter Papšo ; tł. Ivan Kusy, Jan Adam Malinowski.

Tytuł całości: Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2010

Opis fizyczny: S. 207-214

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.


57/268


Autorzy: Kusy Ivan, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Osoby używające narkotyków jako grupa docelowa w pracy socjalnej / Lenka Vavrinčíková ; tł. Ivan Kusy, Jan Adam Malinowski.

Tytuł całości: Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2010

Opis fizyczny: S. 197-206

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.


58/268


Autorzy: Kusy Ivan, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Kształcenie pracowników socjalnych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy : problemy i perspektywy / Anna Hudecova ; tł. Ivan Kusy, Jan Adam Malinowski.

Tytuł całości: Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2010

Opis fizyczny: S. 187-195

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.


59/268


Autorzy: Kusy Ivan, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Refleksje nad metodami pracy socjalnej w kontekście ich instytucjonalnego, intencjonalnego i interdyscyplinarnego charakteru / Peter Jusko ; tł. Ivan Kusy, Jan Adam Malinowski.

Tytuł całości: Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2010

Opis fizyczny: S. 179-186

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.


60/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (196-197) - nr 12 (207) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2010

Uwagi: Miesięcznik

Punktacja MNiSW: 4.000


61/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Konwencja o Prawach Dziecka z perspektywy dwudziestu lat.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1-2 (196-197)

Opis fizyczny: S. 28


62/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Przyczyny zaniedbań w nauce młodszych uczniów pochodzących z mniej rozwiniętych edukacyjnie rejonów Słowacji : na przykładzie dzieci Romów / Stanislav Cina ; tł. Jan A. Malinowski.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1-2 (196-197)

Opis fizyczny: S. 12-16


63/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Trzynasta edycja toruńskiej kampanii "Październik - miesiąc wolny od uzależnień".

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 10-11 (205-206)

Opis fizyczny: S. 49-50


64/268


Autorzy: Balvín Jaroslav, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie do życia w świecie realnym z wykorzystaniem fikcji : na przykładzie edukacji dzieci romskich / Jaroslav Balvín ; tł. J. Balvín, Jan A. Malinowski.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 4-5 (199-200)

Opis fizyczny: S. VII-XII

Uwagi: Wkładka metodyczna


65/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Ewaluacja i innowacje w edukacji - czyli o kompetencji i odpowiedzialności nauczycieli.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 6 (201)

Opis fizyczny: S. 30-31


66/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: "Edukacja jutra" wyzwaniem dla teorii i praktyki pedagogicznej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 7-8 (202-203)

Opis fizyczny: S. 48-50


67/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego : kierunkowskazy dla edukacji.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 9 (204)

Opis fizyczny: S. 32


68/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Krajoznawstwo szansą na podniesienie efektywności działalności wychowawczej i dydaktycznej szkoły.

Tytuł równoległy: Touring as an opportunity to increase the efficiency of learning and socialisation at school.

Tytuł całości: Edukacja jutra, XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tomorrow = Bildung von Morgen. T. 2 / red. nauk.: Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Wojciech Starościak.

Adres wydawniczy: Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo : 2009

Opis fizyczny: S. 369-376, streszcz. ang., pol.


69/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny : tradycja i nowe wyzwania cywilizacyjno-kulturowe.

Tytuł całości: O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej, praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Denka, Lecha Drożdżyńskiego i Andrzeja Gordona.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo PTTK "Kraj" : 2009

Opis fizyczny: S. 97-105


70/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (184-185) - nr 12 (195) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2009

Uwagi: Miesięcznik

Punktacja MNiSW: 2.000


71/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Ponadobowiązkowa aktywność naukowa studentów : diagnoza i perspektywy rozwoju : studium na przykładzie trzech uczelni.

Tytuł całości: Współobecne dyskursy / red. nauk. Ryszard Borowicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 49-69

Punktacja MNiSW: 3.000


72/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Agresja i przemoc w zachowaniach młodzieży : refleksja nad zjawiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem autodestrukcyjnych doświadczeń alkoholowych.

Tytuł całości: Wybrane aspekty przemocy, diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2009

Opis fizyczny: S. 87-106, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


73/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Środowiskowe konteksty funkcjonowania szkoły w sytuacji zmiany społecznej.

Tytuł całości: Wychowanie w społeczeństwie permanentnego kryzysu, profesorowi Stanisławowi Kawuli w rocznicę urodzin / red. Ryszard Borowicz i Zbigniew Kwieciński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 103-134

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


74/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: O zagrożeniach wychowawczych XXI wieku w Senacie RP.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1-2 (184-185)

Opis fizyczny: S. 37-38


75/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Pożegnanie prof. gen. Elżbiety Zawackiej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1-2 (184-185)

Opis fizyczny: S. 30, il.


76/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Przeciwdziałać uzależnieniom - na przykładzie doświadczeń toruńskich.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 10-11 (193-194)

Opis fizyczny: S. 43-45

Punktacja MNiSW: 2.000


77/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Historia, aktualność i przyszłość pedagogiki społecznej w Polsce.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 6 (189)

Opis fizyczny: S. 33-34


78/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Tatrzańskie Seminarium Naukowe "Edukacja jutra" - piętnasta odsłona.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 7-8 (190-191)

Opis fizyczny: S. 48-50


79/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej.

Tytuł równoległy: After-class and beyond-school activities from the perspective of social and civilization changes.
Tytuł równoległy: Aktivitäten ausserhalb des Unterrichts und ausserhalb der Schule aus der Perspektive des Gesellschaftlichen und Zivilisationswandels.

Tytuł całości: Edukacja jutra, XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tomorrow = Bildung von Morgen. T. 2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Krystyna Zatoń, Anna Kwaśna.

Adres wydawniczy: Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo : 2008

Opis fizyczny: S. 23-29, streszcz. ang., pol.


80/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (172-173) - nr 12 (183) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2008

Uwagi: Miesięcznik


81/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Studenci - uczestnicy kursu pedagogicznego a doświadczenia picia alkoholu.

Tytuł całości: Zjawiska patologiczne wśród studentów / pod red. Teresy Sołtysiak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2008

Opis fizyczny: S. 69-81, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


82/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Akademia GAL IQ pomaga pokonać trudności w nauce.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1-2 (172-173)

Opis fizyczny: S. 44


83/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Toruńska kampania profilaktyczna.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 10-11 (181-182)

Opis fizyczny: S. 53-54


84/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Telewizja a zdrowie i przemoc.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 10-11 (181-182)

Opis fizyczny: S. 51-52

Uwagi: Recenzja książki: Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż. Kraków 2008.


85/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 7-8 (178-179)

Opis fizyczny: S. 16-19


86/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Krajoznawstwo szkolne a budowanie tożsamości z "małą ojczyzną".

Tytuł równoległy: School sightseeing as a way to establish an identity with a "little homeland".

Tytuł całości: Edukacja jutra, XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tomorrow = Bildung von Morgen. T. 2 / red. nauk. Krystyna Zatoń, Tadeusz Koszczyc, Mariusz Sołtysik.

Adres wydawniczy: Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo : 2007

Opis fizyczny: S. 231-236, streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 6.000


87/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Czas wolny w obszarze zainteresowania pedagogiki społecznej okresu transformacji.

Tytuł całości: Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku, przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych / przygot. materiałów wraz z red. nauk. Barbara Kromolicka, Andrzej Radziewicz-Winnicki oraz Monika Noszczyk-Bernasiewicz.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka : 2007

Opis fizyczny: S. 433-442

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


88/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Dzieci i młodzież szkolna w kręgu przemocy.

Tytuł całości: Środowisko - młodzież - zdrowie, pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2007

Opis fizyczny: S. 141-158

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 3.000


89/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Zandecki Aleksander.

Tytuł oryginału: Środowisko - młodzież - zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2007

Opis fizyczny: 255 s., il.

Punktacja MNiSW: 10.000


90/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (160-161) - nr 12 (171) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2007

Uwagi: Miesięcznik


91/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Czas wolny : między twórczym rozwojem a patologią.

Tytuł równoległy: Leisure time : from personal development to pathology.

Tytuł całości: Edukacja jutra, XII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. T. 1 / red. nauk. Kazimierz Denek, Wojciech Starościak, Krystyna Zatoń.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe : 2006

Opis fizyczny: S. 247-253, streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 6.000


92/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (148-149) - nr 12 (159) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2006

Uwagi: Miesięcznik


93/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Marginalizacja społeczna i wykluczenie : zjawiska wpisane w oblicze edukacji szkolnej.

Tytuł całości: Wykluczenie i marginalizacja społeczna, wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2006

Opis fizyczny: S. 165-176

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


94/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wieloaspektowe podejście do profilaktyki uzależnień : od perspektywy lokalnej do europejskiej.

Czasopismo: Nasz Dom Europejski

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 2 nr 7

Opis fizyczny: S. 17-20, il., tab.


95/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Szkoła jako podmiot systemu zintegrowanych działań socjalnych w środowisku lokalnym.

Tytuł całości: Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2005

Opis fizyczny: S. 339-353

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


96/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Kasprzycki Grzegorz.

Tytuł oryginału: Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli : raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2005

Opis fizyczny: 223 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


97/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (136-137) - nr 12 (147) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2005

Uwagi: Miesięcznik


98/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Młodzież a alkohol.

Tytuł całości: Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli, raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2005

Opis fizyczny: S. 52-79, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


99/268


Autorzy: Lachowicz Jan, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Młodzież a narkotyki.

Tytuł całości: Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli, raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2005

Opis fizyczny: S. 80-97, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


100/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Środki psychoaktywne jako niebezpieczeństwo okresu szkolnego - zamiast zakończenia.

Tytuł całości: Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli, raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2005

Opis fizyczny: S. 194-200, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


101/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Założenia metodologiczne projektu oraz charakterystyka badanej zbiorowości studentów.

Tytuł całości: Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli, raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2005

Opis fizyczny: S. 17-29, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


102/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Diagnoza stanu świadomości kandydatów na nauczycieli w zakresie zagrożeń łączących się z niebezpieczeństwem uzależnień i innych zjawisk patologicznych wśród uczniów oraz działania na rzecz budowania kompetencji studentów.

Czasopismo: Auxilium Sociale

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 3-4 (35-36)

Opis fizyczny: S. 371-372


103/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Zaburzenia relacji uczeń-nauczyciel zagrożeniem dla podmiotowości szkolnego procesu edukacyjnego.

Tytuł całości: Edukacja jutra, X Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tomorrow / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo : 2004

Opis fizyczny: S. 347-352

Punktacja MNiSW: 2.000


104/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (124-125) - nr 12 (135) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2004

Uwagi: Miesięcznik


105/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Włocławek : kalendarium dziejów miasta / Bogdan Ziółkowski. Włocławek 2003.

Czasopismo: Pomorze i Kujawy

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 2 (30)

Opis fizyczny: S. 29

Uwagi: RECENZJA


106/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Szkoła w obliczu pogłębiającego się zróżnicowanie statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 9 (132)

Opis fizyczny: S. 27-29

Punktacja MNiSW: 1.000


107/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Nauczyciele o swoim zawodzie : refleksje w wymiarze "edukacji jutra".

Tytuł całości: Edukacja jutra, IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Bildung von Morgen / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego : 2003

Opis fizyczny: S. 327-333

Punktacja MNiSW: 2.000


108/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (112-113) - nr 12 (123) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2003

Uwagi: Miesięcznik


109/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Szkolne krajoznawstwo i turystyka wobec wyzwań współczesności.

Tytuł całości: W kręgu edukacji, nauk pedagogicznych i krajoznawstwa / pod red. Eugeniusza Kameduły, Ignacego Kuźniaka, Eugeniusza Piotrowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Firma Wydawnicza "MS Ag" : 2003

Opis fizyczny: S. 407-411

Punktacja MNiSW: 2.000


110/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Blaski i cienie nauczycielskiej codzienności.

Tytuł całości: Edukacja a życie codzienne. T. 2 / przygot. materiałów do dr. i red. nauk. Andrzej Radziewicz-Winnicki ; przy współudz. Ewy Bielskiej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 30-41

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;2089)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


111/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Środowisko lokalne i regionalne płaszczyzną integracji działań edukacyjno-wychowawczych współczesnej szkoły.

Tytuł całości: Edukacja jutra, VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Wojciech Kojs, Eugeniusz Piotrowski, Tomasz M. Zimny.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Agencja Promocji Nauki i Kultury Menos : 2002

Opis fizyczny: S. 378-384

Punktacja MNiSW: 2.000


112/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1 (100) - nr 12 (111) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2002

Uwagi: Miesięcznik.


113/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Praca socjalna w obszarze działalności szkoły.

Tytuł całości: Wielowymiarowość pracy socjalnej / pod red. nauk. Krzysztofa Frysztackiego, Krzysztofa Piątka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2002

Opis fizyczny: S. 233-245

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Punktacja MNiSW: 2.000


114/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej : raport z badań / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. Olsztyn 2001.

Czasopismo: Auxilium Sociale

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 3-4 (23-24)

Opis fizyczny: S. 147-151

Uwagi: RECENZJA


115/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Środowisko lokalne a uwarunkowania pracy szkoły.

Tytuł całości: Edukacja jutra, VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Agencja Promocji Nauki i Kultury Menos : 2001

Opis fizyczny: S. 389-398

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


116/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Edukacja regionalna w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum.

Tytuł całości: Mała ojczyzna, kultura, edukacja, rozwój lokalny / red. nauk. Wiesław Theiss.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2001

Opis fizyczny: S. 41-50

Punktacja MNiSW: 2.000


117/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (88-89) - nr 12 (99) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2001

Uwagi: Miesięcznik


118/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Region kujawsko-pomorski obszarem aktywnej turystyki.

Czasopismo: Pomorze i Kujawy

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 5-6 (18-19)

Opis fizyczny: S. 21-23, il.


119/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Cienie i szarości nauczycielskiego dnia codziennego.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 9 (96)

Opis fizyczny: S. 3-8

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


120/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Edukacja środowiskowa wyzwaniem dla szkoły i samorządu terytorialnego.

Tytuł całości: Edukacja jutra, VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Agencja Promocji Nauki i Kultury Menos : 2000

Opis fizyczny: S. 100-110

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


121/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (76-77) - nr 12 (87) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2000

Uwagi: Miesięcznik


122/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Dewiacja i patologia udziałem młodzieży.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 1-2 (76-77)

Opis fizyczny: S. 41-42


123/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Sobierajski Paweł.

Tytuł oryginału: Toruńskie inicjatywy na rzecz trzeźwości : rozmowa ze Zbigniewem Fiderewiczem, przewodniczącym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / rozm. przepr. Jan Adam Malinowski, Paweł Sobierajski.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 10-11 (85-86)

Opis fizyczny: S. 3-5

Uwagi: a


124/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Nauczyciel jako dobry wychowawca.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 12 (87)

Opis fizyczny: S. 7-11

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


125/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: O edukację regionalną i środowiskową w kształcącej i wychowującej szkole "jutra".

Tytuł całości: Edukacja jutra, V Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Agencja Promocji Nauki i Kultury Menos : 1999

Opis fizyczny: S. 201-210

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


126/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Rola krajoznawstwo w edukacji kulturalnej.

Tytuł całości: Edukacja kulturalna w życiu człowieka, praca zbiorowa / pod red. Dzierżymira Jankowskiego.

Adres wydawniczy: Kalisz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Pedagogiczno-Artystyczny : 1999

Opis fizyczny: S. 293-296

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


127/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wartości edukacji regionalnej i krajoznawczej w reformowanej szkole.

Tytuł całości: Oświata na wirażu, [IV Tatrzańskie Seminarium Naukowe] / red.: Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Andrzej Wiśniewski : 1999

Opis fizyczny: S. 119-124

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


128/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Mielczarek Jolanta.

Tytuł oryginału: Samorząd terytorialny a szkoła wiejska : wzajemne odniesienia.

Tytuł całości: Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem. T. 2 / pod red. Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak i Andrzeja Radziewicza-Winnickiego przy współpr. Andrzeja Czerkawskiego.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 1999

Opis fizyczny: S. 43-48

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;1784/2)

Punktacja MNiSW: 2.000


129/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (64-65) - nr 12 (75) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 1999

Uwagi: Miesięcznik


130/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Toruń - spacer przez wieki.

Czasopismo: Pomorze i Kujawy

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 3 (4)

Opis fizyczny: S. 22-24, il.


131/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Uniwersytet, któremu patronuje Mikołaj Kopernik.

Czasopismo: Pomorze i Kujawy

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 3 (4)

Opis fizyczny: S. 32-34, il.


132/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna "Łuba".

Czasopismo: Pomorze i Kujawy

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 5 (6)

Opis fizyczny: S. 29-31, il.


133/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Woziwoda : ścieżka przyrodniczo-leśna w dolinie Brdy.

Czasopismo: Pomorze i Kujawy

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 6 (7)

Opis fizyczny: S. 18-21, il.


134/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wanda Szuman Honorowy Obywatel Torunia.

Czasopismo: Pomorze i Kujawy

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 6 (7)

Opis fizyczny: S. 22-25, il.


135/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Helena Radlińska - życie i spuścizna : w 120. rocznicę urodzin.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 12 (75)

Opis fizyczny: S. 31-32

Uwagi: Recenzja książki: Radlińska / Wiesław Theiss. Warszawa 1997.


136/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: The consequences of social cultural and educational to rural and local communities.

Tytuł całości: Educational democratization in Poland, tradition and post-communist transformation / ed. by Danuta Krystyna Marzec and Andrzej Radziewicz-Winnicki.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1998

Opis fizyczny: S. 143-149

Punktacja MNiSW: 6.000


137/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Społeczność lokalna wobec problemu sieroctwa społecznego.

Tytuł całości: Sieroctwo społeczne, przyczyny, objawy, skutki i sposoby jego zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Pedagogiki i Pracy Socjalnej WSHE we Włocławku, 6 kwietnia 1998 roku / pod red. Teresy Sołtysiak.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : 1998

Opis fizyczny: S. 101-107

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


138/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (52-53) - nr 12 (63) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 1998

Uwagi: Miesięcznik


139/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (40-41) - nr 12 (51) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 1997

Uwagi: Miesięcznik


140/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wsparcie społeczno-kulturalne w wiejskich środowiskach lokalnych.

Tytuł całości: Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia, praca zbiorowa / pod red. Ewy Kantowicz.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Studium Kształcenia Ustawicznego "Glob" : 1997

Opis fizyczny: S. 76-81

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


141/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Edukacja leśna dzieci i młodzieży szkolnej fundamentem edukacji leśnej społeczeństwa.

Tytuł całości: Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa = Current problems in forestry education / red. Krzysztof Będkowski.

Adres wydawniczy: Rogów, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie : 1997

Opis fizyczny: S. 88-93, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


142/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wkraczając w nowy rok...

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1-2 (40-41)

Opis fizyczny: S. 3

Uwagi: a


143/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Mała ojczyzna - skarbnicą kultury : rozmowa z Witoldem Chmielewskim, dyrektorem Akademii Małych Ojczyzn Fundacji Kultury / rozm. przepr. Jan Adam Malinowski.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1-2 (40-41)

Opis fizyczny: S. 4-6

Uwagi: a


144/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Ekologia na co dzień...

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1-2 (40-41)

Opis fizyczny: S. I

Uwagi: Wkładka metodyczna

Uwagi: a


145/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Biblioteka "Wychowania na co Dzień".

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3 (42)

Opis fizyczny: S. 39

Uwagi: a


146/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Edukacja przyrodniczo-leśna w pracy leśników : (refleksje pokongresowe).

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 7-8 (46-47)

Opis fizyczny: S. 27-29

Uwagi: a


147/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Leśna szkoła edukacji przyrodniczej : (rzecz o Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie).

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 9 (48)

Opis fizyczny: S. 23-26

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


148/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Animacja kulturalno-społeczna w wiejskich środowiskach lokalnych : wybrane zagadnienia.

Tytuł całości: Poradnik dla liderek wiejskich.

Adres wydawniczy: Przysiek, [s.n.] : 1996

Opis fizyczny: S. 23-28

Uwagi: Bibliogr.


149/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (28-29) - nr 12 (39) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 1996

Uwagi: Miesięcznik


150/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wsparcie społeczno-kulturalne w wiejskich ośrodkach lokalnych.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 10-11 (37-38)

Opis fizyczny: S. 21-23

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


151/268


Autorzy: Sobczak Marzena, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Zakład Doskonalenia Zawodowego w poszukiwaniu nowych form kształcenia : rozmowa z prezesem Zarządu Stanisławem Kijewskim oraz Andrzejem Sieradzkim z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu / rozm. przepr. Marzena Sobczak i Jan Adam Malinowski.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 4-5 (31-32)

Opis fizyczny: S. 45-47

Uwagi: a


152/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Turystyka jako przekraczanie granic : pedagogiczne aspekty zjawiska.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 6 (33)

Opis fizyczny: S. 21-23

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


153/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Pętla przemocy.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 9 (36)

Opis fizyczny: S. 3-6

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


154/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Turystyka jako przekraczanie granic : pedagogiczne aspekty zjawiska.

Tytuł całości: Demokracja a wychowanie, materiały przedzjazdowe / red. Józef Górniewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : 1995

Opis fizyczny: S. 118

Uwagi: a


155/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 10-11 (25-26) - nr 12 (27) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 1995

Uwagi: Miesięcznik


156/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wczesnoszkolna edukacja krajoznawcza dzieci.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 1995

Szczegóły: Z. 21

Opis fizyczny: S. 73-84

Punktacja MNiSW: 1.000


157/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Młodzież społecznie niedostosowana.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 1 (16)

Opis fizyczny: S. 38

Uwagi: Recenzja książki: Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja / Aleksander Makowski. Warszawa 1994

Uwagi: a


158/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Olubiński Andrzej.

Tytuł oryginału: Wchodzimy w trzeci rok.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 10-11 (25-26)

Opis fizyczny: S. 3

Uwagi: a


159/268


Autorzy: Malinowska Janina, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Tańczące "Kaszubskie Nuty".

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 10-11 (25-26)

Opis fizyczny: S. 31-32


160/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Problemy wieku młodzieńczego.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 12 (27)

Opis fizyczny: S. 29

Uwagi: Recenzja książki: Młodzieńczość : trud istnienia / Côte-Jallade Marie-Françoise. Gdańsk 1995

Uwagi: a


161/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Rozważania nie tylko o teorii wychowania fizycznego.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 2 (17)

Opis fizyczny: S. 29

Uwagi: Recenzja książki: Rozważania o wychowaniu : wykłady z teorii wychowania fizycznego / Andrzej Pawłucki. Gdańsk 1994

Uwagi: a


162/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Krajoznawstwo w edukacji wczesnoszkolnej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 4-5 (19-20)

Opis fizyczny: S. 20-22

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


163/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Skurzewska Jolanta, Staniszewska Danuta.

Tytuł oryginału: Przejawy dysfunkcjonalności wychowawczej turystyki u młodzieży uczącej się.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 20

Opis fizyczny: S. 83-99

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


164/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Uczestnicy procesu edukacyjnego.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 134-137

Uwagi: Sprawozdanie z III Toruńskiej Konferencji Dydaktycznej, 25-26.10.1993

Uwagi: a


165/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: W kręgu mitów i stereotypów / red. Krzysztof Borowczyk, Piotr Pawełczyk. Poznań, Toruń 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 151-152

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


166/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Edukacja i Dialog. 1994 nr 1.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 157

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


167/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Szkoła jako organizacja / Roman Schulz. Toruń 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 155

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


168/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Kształcenie i wychowanie w Republice Federalnej Niemiec / Adelheit Busch [i in.]. Toruń 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 153

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


169/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Informatyka w szkole : poradnik dyrektora i nauczyciela : praca zbiorowa. Wrocław 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 156

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


170/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Historia psychologii polskiej w autobiografiach. Cz. 1 / pod red. Teresy Rzepy. Poznań 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 153-154

Uwagi: a


171/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Forum Oświatowe. 1994 nr 1.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 158

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


172/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Edukacja Dorosłych. 1993 nr 1.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 156-157

Uwagi: a


173/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie w kontekście teoretycznym / red. Andrzej Tchorzewski. Bydgoszcz 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 154

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


174/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. 1993 nr 3.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 158

Uwagi: a


175/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Edukacyjne problemy tożsamości w mniejszościach i diasporach.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 2/3

Opis fizyczny: S. 172-175

Uwagi: Sprawozdanie z konferencji "Edukacyjne problemy tożsamości w mniejszościach i diasporach", Rabka, 24-27.02.1994 r.

Uwagi: a


176/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. Gdańsk, Toruń 1994

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 2/3

Opis fizyczny: S. 198-199

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


177/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Przemiany oświaty : szkice o ideach i praktyce edukacyjnej / Tadeusz Lewowicki. Rzeszów 1994.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 2/3

Opis fizyczny: S. 198

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


178/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Twórczość pedagogiczna : elementy teorii i badań / Roman Schulz. Warszawa 1994.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 2/3

Opis fizyczny: S. 198

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


179/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Synektyka a zdolności twórcze / Wiesława Limont. Toruń 1994.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 2/3

Opis fizyczny: S. 198

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


180/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Dylematy teorii wychowania.

Czasopismo: News - Nowości Oświaty

Rocznik: 1993-1994, 1994

Szczegóły: nr 12/1 (16/17)

Opis fizyczny: S. 35

Uwagi: Recenzja książki: Stare i nowe dylematy teorii wychowania / Józef Górniewicz. Toruń 1993


181/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Odznaka Orlego Lotu - nową honorową odznaką PTTK.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1-2 (4-5)

Opis fizyczny: S. 43

Uwagi: a


182/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: SKKT bez krajoznawstwa.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1-2 (4-5)

Opis fizyczny: S. 8-10

Uwagi: a


183/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Młodzież o gorących sercach.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 11-12 (14-15)

Opis fizyczny: S. 32-33

Uwagi: a


184/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Czerwcowe dni.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 6 (9)

Opis fizyczny: S. 3

Uwagi: a


185/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Stare i nowe problemy pedagogiki społecznej : (refleksje na marginesie nowego podręcznika pedagogiki społecznej).

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 6 (9)

Opis fizyczny: S. 33-34

Uwagi: W związku z książką: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. Warszawa 1993

Uwagi: a


186/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wakacje, wakacje ...

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 7-8 (10-11)

Opis fizyczny: S. 3

Uwagi: a


187/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Obraz młodego pokolenia Polaków.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 7-8 (10-11)

Opis fizyczny: S. 31

Uwagi: Recenzja książki: Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce (5-20 lat) : raport. Warszawa 1993

Uwagi: a


188/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie komunikacyjne rozmowa z Czesławem Nosewiczem z Zarządu Fundacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego / rozm. przepr. Jan Adam Malinowski.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 9 (12)

Opis fizyczny: S. 30

Uwagi: a


189/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Żegnajcie wakacje - witaj szkoło!

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 9 (12)

Opis fizyczny: S. 3

Uwagi: a


190/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Pedagogiczne aspekty działalności szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 17

Opis fizyczny: S. 85-101

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


191/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Społeczny odbiór zawodu i pracy nauczyciela : (studium empiryczne).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 19

Opis fizyczny: S. 93-126

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


192/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Turystyka i krajoznawstwo okresu przełomu a implikacje kulturowo-edukacyjne.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1 (3)

Opis fizyczny: S. 25-35

Uwagi: Toż ang.: Tourism in the period of transition : cultura and educational implications. W: Cultur and Education 1992-1993 S. 57-63 [https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3110].

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


193/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Pedagogika i dydaktyka w ujęciu Kazimierza Sośnickiego / Stanisław Nalaskowski. Toruń 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 108-109

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


194/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Kształcenie dla innowacji pedagogicznych / pod red. Romana Schulza. Toruń 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 107-108

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


195/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Emancypacja, asymilacja, antysemityzm : Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku / red. Zenon Hubert Nowak. Toruń 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 109-110

Uwagi: a


196/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wiejska przestrzeń rekreacyjna / Maciej Drzewiecki. Warszawa 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 104-106

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


197/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu adekwatnej teorii edukacji.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 92-94

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


198/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Słownik psychologów polskich / pod red. Elwiry Kosnarewicz, Teresy Rzepy, Ryszarda Stachowskiego. Poznań 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 111

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


199/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny. T. 49 1992 nr 1-2.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 110-111

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


200/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 17. Toruń 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 28

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


201/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Droga do samorealizacji czyli w poszukiwaniu tożsamości / Józef Górniewicz, Krzysztof Rubacha. Toruń 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 172-173

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


202/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Edukacja polityczna w nowej Europie / pod red. Czesława Mojsiewicza. Toruń, Poznań 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 171-172

Uwagi: a


203/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Ewolucja tożsamości pedagogiki : (Zjazd Pedagogiczny, Warszawa-Rembertów 10-12 luty 1993 r.).

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 141-146

Uwagi: a


204/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Intuicja w badaniach psychologicznych / Teresa Rzepa. Poznań 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 173

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


205/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Politicus : biuletyn Instytutu Studiów Politycznych PAN. 1992 nr 3-4.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 84

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


206/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Szkoła - instytucja, system, rozwój / Roman Schulz. Toruń 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 170-171

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


207/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Uniwersytet na Pomorzu.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 151-153

Uwagi: a


208/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 19. Toruń 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 78

Uwagi: a


209/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Faszyzm w Gdańsku (1930-1945) / Edward Cichy. Toruń 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 164

Uwagi: a


210/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Problemy edukacji obywatelskiej w procesie przemian ustrojowych. Toruń, Poznań 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 162-163

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


211/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Rzeczypospolitej pole bezpieczeństwa / Janusz Stefanowicz. Warszawa 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 163-164

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


212/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Spory o edukację : dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach : zbiór / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego i Lecha Witkowskiego. Warszawa 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 161-162

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


213/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu drogi ku innej edukacji.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 143-146

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


214/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: 45 minut : prawie cała historia pewnej lekcji / Krzysztof Kruszewski. Warszawa 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 166-167

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


215/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Niemiecka polityka narodowościowa w Prusach Zachodnich w latach 1900-1914 w świetle polskiej prasy pomorskiej / Jacek Banach. Toruń, Gdańsk 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 167-168

Uwagi: a


216/268


Autorzy: Górniewicz Józef, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Stałość i zmienność w naukach pedagogicznych.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 142-145

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


217/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Stare i nowe dylematy teorii wychowania : materiały z konferencji naukowej / pod red. Józefa Górniewicza. Toruń 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 166

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


218/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. 1993 nr 1-2.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 168

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


219/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Nieobecne dyskursy. Cz. 3 / pod red. Zbigniewa Kwieciński. Toruń 1993.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 165

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


220/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Mielczarek Jolanta.

Tytuł oryginału: Alkohol zagraża młodzieży.

Czasopismo: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 33 nr 9

Opis fizyczny: S. 146-150

Uwagi: a


221/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Dzieci i młodzież na wakacjach.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1-2 (1-2)

Opis fizyczny: S. 27-29

Uwagi: a


222/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3 (3)

Opis fizyczny: S. 31

Uwagi: a


223/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Samodoskonalenie młodzieży.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3 (3)

Opis fizyczny: S. 29-30

Uwagi: Recenzja książki: Praca młodzieży nad sobą : z teorii i praktyki / Maria Dudzikowa. Warszawa 1993

Uwagi: a


224/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Seminarium organizatorów turystyki młodzieży szkolnej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3 (3)

Opis fizyczny: S. 33-34

Uwagi: a


225/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 15-16. Toruń 1991.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 103

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


226/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Masoneria - wielka niewiadoma ? Studium z dziejów tzw. tajnych towarzystw w Europie nowożytnej ( XVIII-XX w.) / Jerzy Wojtowicz. Toruń 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 101-102

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


227/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Humanizm i podmiotowość w wychowaniu : na przykładzie szkolnych systemów wychowania / Stanisław Nalaskowski. Toruń 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 102-103

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


228/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja / Stanisław Kawula. Olsztyn 1991.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 143-144

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


229/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Nieobecne dyskursy. Cz. 2 / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego. Toruń 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 144-145

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


230/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: O wartościach i celach kształcenia.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 133-134

Uwagi: a


231/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Reasekuracja polskiego interesu narodowego i racji stanu w myśli politycznej II Rzeczypospolitej / red. Andrzej Wojtas. Toruń 1991.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 142-143

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


232/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka / Józef Górniewicz. Toruń 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 145-146

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


233/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Dydaktyczne. T. 1. Toruń 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 146-147

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


234/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z 18. Toruń 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 147-148

Uwagi: a


235/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Krajoznawstwo w zainteresowaniach członków szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych w Grudziądzu.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 1992

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 155-174

Punktacja MNiSW: 1.000


236/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Kraeznavstvo v robotì včitelâ nacìonal'noï školi.

Tytuł całości: Učitel' nacìonal'noï školi, tezi naukovo-praktičnoï konferencìï.

Adres wydawniczy: Ternopìl' : 1991

Opis fizyczny: S. 119-122


237/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Działalność studenckich kół naukowych oraz jej uwarunkowania w świetle literatury przedmiotu.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 15

Opis fizyczny: S. 39-51

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


238/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Organizacja studencka wobec życia intelektualnego młodzieży akademickiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 16

Opis fizyczny: S. 63-85

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


239/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK : poradnik metodyczny / Edward Maleta, Jerzy Raczek. Warszawa 1990.

Czasopismo: Nowa Szkoła

Rocznik: 1991

Szczegóły: R. 47 nr 5

Opis fizyczny: S. 312-314

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


240/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Szkolny klub turystyczny jako animator aktywności poznawczej dzieci i młodzieży.

Czasopismo: Biuletyn Informacyjny / Instytut Turystyki

Rocznik: 1990

Szczegóły: R. 18 nr 4

Opis fizyczny: S. 65-76


241/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Metodologičeskie problemy naučno-techničeskogo tvorčestva. Riga 1988.

Czasopismo: Życie Szkoły Wyższej

Rocznik: 1990

Szczegóły: R. 38 nr 10

Opis fizyczny: S. 123-130

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


242/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Udział studentów w konferencjach i konkursach naukowych.

Czasopismo: Dydaktyka Szkoły Wyższej

Rocznik: 1989

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 57-72.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


243/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Znakowane szlaki piesze województwa toruńskiego i włocławskiego / tekst Andrzej Czyżewski, Andrzej Urbański, Irena Pietruszczak. Bydgoszcz 1988.

Czasopismo: Jantarowe Szlaki

Rocznik: 1989

Szczegóły: R. 32 nr 2

Opis fizyczny: S. 59-61

Uwagi: RECENZJA


244/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Współczesne problemy edukacji krajoznawczej dzieci i młodzieży.

Czasopismo: Nauczyciel i Wychowanie

Rocznik: 1989

Szczegóły: nr 1-2 (175-176)

Opis fizyczny: S. 154-159


245/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Krajoznawstwo a twórcza edukacja dzieci i młodzieży.

Czasopismo: Nowa Szkoła

Rocznik: 1989

Szczegóły: R. 45 nr 8

Opis fizyczny: S. 484-490

Uwagi: a


246/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Poznajemy Ojcowiznę.

Czasopismo: Problemy Oświaty na Wsi

Rocznik: 1989

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 254-256

Uwagi: Klima Fr.,L., Poznajemy Ojcowiznę : zadania krajoznawcze dla młodzieży wiejskiej. Warszawa, 1987

Uwagi: a


247/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Problemy turystyki i krajoznawstwa w pracach magisterskich z zakresu pedagogiki.

Tytuł całości: Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, seminarium, Gdańsk, 30.11-2.12.1988 : materiały.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Turystyki : 1988

Opis fizyczny: S. 8-13


248/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki młodzieży studenckiej / pod red. Jana A. Malinowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Turystyki : 1988

Opis fizyczny: S. 5-6

Uwagi: a


249/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Uwagi końcowe.

Tytuł całości: Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki młodzieży studenckiej / pod red. Jana A. Malinowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Turystyki : 1988

Opis fizyczny: S. 198-200

Uwagi: a


250/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wdrażanie do aktywności turystyczno-krajoznawczej.

Tytuł całości: Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki młodzieży studenckiej / pod red. Jana A. Malinowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Turystyki : 1988

Opis fizyczny: S. 27-38

Punktacja MNiSW: 2.000


251/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki młodzieży studenckiej / pod red. Jana A. Malinowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Turystyki : 1988

Opis fizyczny: 200 s.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 5.000


252/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Zainteresowanie studentów ponadobowiązkową aktywnością naukową.

Czasopismo: Dydaktyka Szkoły Wyższej

Rocznik: 1988

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 85-107.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


253/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Poziom ponadobowiązkowej aktywności naukowej studentów i jego uwarunkowania.

Czasopismo: Dydaktyka Szkoły Wyższej

Rocznik: 1988

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 3-29, wykr., streszcz. ang.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


254/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Rocznik Grudziądzki. T. 9. Grudziądz 1985.

Czasopismo: Jantarowe Szlaki

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 31 nr 2

Opis fizyczny: S. 50-51

Uwagi: RECENZJA


255/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Ponadobowiązkowa aktywność naukowa jako wartość realizowana w środowisku studenckim.

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 1988

Szczegóły: T. 32 nr 2

Opis fizyczny: S. 185-197

Punktacja MNiSW: 6.000


256/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Wakacyjne wędrówki młodzieży szkolnej / Kazimierz Denek. Warszawa 1985.

Czasopismo: Nowa Szkoła

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 44 nr 1

Opis fizyczny: S. 59-61

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


257/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-1985 / Jan Bełkot. Toruń 1986.

Czasopismo: Życie Szkoły Wyższej

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 36 nr 1

Opis fizyczny: S. 137-142

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


258/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Ponadobowiązkowa aktywność naukowa młodzieży akademickiej jako przedmiot analiz empirycznych i rozważań teoretycznych.

Czasopismo: Dydaktyka Szkoły Wyższej

Rocznik: 1987

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 17-37., streszcz. ang.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


259/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki (Toruń, 8-10 maja 1986 r.).

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 1987

Szczegóły: T. 31 nr 2

Opis fizyczny: S. 229-233


260/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Poradnik dla organizatorów wycieczek szkolnych / Kazimierz Denek. Warszawa 1985.

Czasopismo: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Rocznik: 1987

Szczegóły: R. 27 nr 7

Opis fizyczny: S. 336-337

Uwagi: RECENZJA


261/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Studencki ruch naukowy.

Czasopismo: Życie Szkoły Wyższej

Rocznik: 1987

Szczegóły: R. 35 nr 6

Opis fizyczny: S. 73-84

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


262/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Mecenat uczelni wyższych nad studencką aktywnością naukową.

Czasopismo: Życie Szkoły Wyższej

Rocznik: 1987

Szczegóły: R. 35 nr 7/8

Opis fizyczny: S. 95-111

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


263/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Resort szkolnictwa wyższego a studencki ruch naukowy.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 1986

Szczegóły: Z. 12

Opis fizyczny: S. 51-75

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


264/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Konflikt, wychowanie, twórczość, Toruń, 14-16 stycznia 1986 r.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 1986

Szczegóły: nr 3 (15)

Opis fizyczny: S. 153-156

Uwagi: a


265/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Poradnik dla organizatorów wycieczek szkolnych / Kazimierz Denek. Warszawa 1985.

Czasopismo: Jantarowe Szlaki

Rocznik: 1986

Szczegóły: R. 29 nr 3

Opis fizyczny: S. 58

Uwagi: RECENZJA


266/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Utracona szansa samorozwoju intelektualnego.

Czasopismo: Warsztat : studencki miesięcznik teoretyczno-polityczny

Rocznik: 1986

Szczegóły: nr 3 (33)

Opis fizyczny: S. 58-73


267/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Studenčeskoe naučnoe dviženie v Pol'še.

Tytuł równoległy: Student scientific movement in Poland.

Czasopismo: Sovremennaâ Vysšaâ Škola

Rocznik: 1983

Szczegóły: nr 4 (44)

Opis fizyczny: S. 55-60, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


268/268


Autorzy: Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Studencki ruch naukowy / J. Dziechciarz, J. Godula. Warszawa 1979.

Tytuł równoległy: Studenčeskoe naučnoe dviženie v Pol'še.

Czasopismo: Sovremennaâ Vysšaâ Škola

Rocznik: 1980

Szczegóły: nr 4 (32)

Opis fizyczny: S. 150-154

Uwagi: RECENZJA