Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Struktura

Katedra Dydaktyki i Mediów

Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej

Katedra Historii Nauk Pedagogicznych

Katedra Pedagogiki Funkcjonalnej

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej

Katedra Pedagogiki Szkolnej

Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej

Katedra Teorii Wychowania