Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Struktura

Katedra Dydaktyki i Mediów

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej

Katedra Pedagogiki Szkolnej

Katedra Podstaw Pedagogiki

Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej