Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Pracy Socjalnej

Katedra Pracy Socjalnej powstała 1 października 2012 roku i wywodzi się z Katedry Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej. Pierwszym kierownikiem został dr hab. Tomasz Biernat, a inspiracją i wsparciem młodemu zespołowi służył na początku śp. Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowicz. Opracowanie programu studiów 1 i 2 stopnia z pracy socjalnej było ważnym wyzwaniem dla zespołu, podobnie jak organizacja XXIV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w Toruniu. Od 2015 roku katedra rozpoczęła wspólnie z Wydziałem Humanistycznym prowadzenie studiów 2 stopnia, a od 2017 roku oprócz absolwentów studiów licencjackich UMK opuściła pierwsza grupa magistrów pracy socjalnej. Nabór na te studia jest otwarty dla wszystkich absolwentów 1 stopnia, a wyjątkowością studiów jest fakt, iż po 2 latach (na mocy ustawy o pomocy społecznej) można zdobyć nowe kompetencje ale i zawód pracownika socjalnego – czego nie oferują inne pedagogiczne studia 2 stopnia.