Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Pedagogiki Szkolnej

Pracownicy i Doktoranci Katedry Pedagogiki Szkolnej realizują zespołowo projekt badawczy “Podstawy programowe kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna”.

Źródło finansowania: badania statutowe Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

Celem projektu jest identyfikacja, ocena i monitoring zmian w podstawach programowych kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych. W latach 2015-2020 przedmiotem analiz są kompetencje społeczne i obywatelskie.

W ramach projektu opublikowano: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna, pod red. V. Kopińskiej i H. Solarczyk-Szwec, Wyd. UMK 2017.

Tematy badań indywidualnych znajdują się w zakładkach pracowników katedry.