Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Katedra Teorii Wychowania

Katedra Teorii Wychowania powstała 1 września 2015 roku z przekształcenia Katedry Filozofii Wychowania. Jej założycielem i kierownikiem był dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK.  W 2021 roku funkcję kierownika Katedry objął  dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK. Skład Katedry tworzy zespół: dr Joanna Cukras-Stelągowska, dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk, dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK, dr hab. Jarosław Horowski. Do niedawna Katedrę tworzyli również  dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK oraz em. prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki.

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry oscylują wokół tematów dotyczących m.in. teorii wychowania i wychowania moralnego, społeczno-kulturowych uwarunkowań przebiegu procesu wychowania, pedagogiki religii, rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa pedagogicznego, biografistyki, historii edukacji XIX i XX wieku, tożsamości kulturowej, edukacji regionalnej i międzykulturowej, procesów etnicznych na styku kultur, kapitału kulturowego i transmisji dziedzictwa kulturowego, edukacji dorosłych, koncepcji całożyciowego uczenie się, poradnictwa całożyciowego, edukacji obywatelskiej dorosłych.

PRACOWNICY

CZASOPISMA

SEKCJA ANDRAGOGICZNA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PEDAGOGÓW

XV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Młodzi o wyzwaniach współczesnego świata, 9.06.2022 r.