Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Teorii Wychowania

Katedra Teorii Wychowania powstała 1 września 2015 roku z przekształcenia z Katedry Filozofii Wychowania. Jej założycielem i obecnym kierownikiem jest dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych. Katedrę tworzy zespół: dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK, pełniąca funkcję Prodziekana ds. dydaktycznych WNP, dr hab. Jarosław Horowski, dr Joanna Cukras-Stelągowska, dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk oraz doktorantka mgr Ewelina Wesołek.

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry oscylują wokół tematów dotyczących kapitału kulturowego i transmisji dziedzictwa kulturowego w tym dziedzictwa kultury chrześcijańskiej i żydowskiej, edukacji religijnej, edukacji międzykulturowej, rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa pedagogicznego, edukacji dorosłych oraz społeczeństwa obywatelskiego.