Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Katedra Teorii Wychowania

Katedra Teorii Wychowania powstała 1 września 2015 roku z przekształcenia Katedry Filozofii Wychowania. Jej założycielem i obecnym kierownikiem jest dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK. Katedrę tworzy zespół: dr Joanna Cukras-Stelągowska, dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk, dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK, dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK, ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK, dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK oraz em. prof. zw dr hab. Bronisław Siemieniecki.

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry oscylują wokół tematów dotyczących m.in. teorii wychowania, społeczno-kulturowych uwarunkowań przebiegu procesu wychowania, tożsamości kulturowej, edukacji regionalnej i międzykulturowej, pedagogiki religii, pedagogiki opiekuńczej, rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa pedagogicznego, biografistyki, historii edukacji XIX i XX wieku, wychowania moralnego w ujęciu pedagogiki neotomistycznej, wychowania do przebaczenia, wychowania do samotności, socjologii tożsamości i współczesnych procesów etnicznych na styku kultur, kultury żydowskiej: kapitału kulturowego i transmisji dziedzictwa kulturowego, edukacji dorosłych, koncepcji całożyciowego uczenie się, poradnictwa całożyciowego, edukacji obywatelskiej dorosłych oraz pedagogiki medialnej, w szczególności teorii konstruktywistyczno – kognitywistycznej.

PRACOWNICY

CZASOPISMA