Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Historii Myśli Pedagogicznej

Katedra Historii Myśli Pedagogicznej została utworzona z dniem 1 września 2013.
Kierunki działalności naukowo-badawczej:
– biografistyka pedagogiczna
– myśl pedagogiczna
– metodologia badań historyczno-pedagogicznych
– pedeutologia historyczna
Obecny skład Katedry:
prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz- kierownik
dr Joanna Falkowska- adiunkt
dr Dorota Grabowska-Pieńkosz- adiunkt