Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych

W polu zainteresowań Katedry Metodologii Badań Pedagogicznych są szeroko pojęte badania nad edukacją, prowadzone w strategii ilościowej oraz jakościowej. Badamy współczesne orientacje badawcze w naukach społecznych, metody zbierania oraz analizy danych ilościowych i jakościowych.

Założycielem i Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Krzysztof Rubacha.