Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji

Problemy badawcze
Praca badawcza w Katedrze Dydaktyki i Mediów w Edukacji koncentruje się na zagadnieniach związanych z projektowaniem, realizacją i ocenianiem całego procesu nauczania – uczenia się wspieranego mediami (środki audiowizualne, telewizja, komputery oraz inne elementy hardware’u i oprogramowania dydaktycznego) w celu osiągnięcia możliwie najefektywniejszej odmiany kształcenia.
Szczególnym punktem zainteresowania badawczego katedry jest:
Analiza i ocena różnych aspektów uczenia się medialnego, kompleksowość stosowania mediów w kształceniu, problemy technologii informacji.
Optymalizacja procedur projektowania i realizacji zajęć dydaktycznych,
Problemy edukacyjnego wykorzystania komputerów, m.in. humanistyczne aspekty zastosowania komputerów w kształceniu, komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna, zastosowanie multimediów w edukacji, ocena pedagogiczna programów edukacyjnych, monitoring dydaktyczny.