ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Doktoranci

mgr Agnieszka Karpińska

mgr Mateusz Smieszek