Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Stypendia doktoranckie

Zarządzenie JM Rektora w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestnika I roku studiów doktoranckich.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestnika II i wyższych lat studiów doktoranckich.

Do wniosku dla uczestników II i wyższych lat studiów należy dołączyć formularz oceny merytorycznej wniosku, który znajduje się w dokumencie “Kryteria i zasady oceny merytorycznej dla osób ubiegających się o stypendium doktoranckie
Istnieje możliwość zwiększenia stypendium doktoranckiego. Regulacje i wnioski w linkach poniżej.

Akty prawne

Kryteria ubiegania się o stypendium projakościowe.