Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Przedstawiciele doktorantów

Mgr Marta Giziewska – przedstawiciel doktorantów w Komisji ds. studiów doktoranckich

Mgr Martyna Lewandowska – przedstawiciel doktorantów WFiNS w Radzie Doktorantów UMK

Mgr Danuta Mackojć – przedstawiciel doktorantów do Rady Dyscypliny