Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Komisja Stypendialna Doktorantów

Skład orzekający komisji stypendialnej doktorantów
na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych część Bielany: