Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Zarządzenie Rektora UMK dotyczące praktyk zawodowych doktorantów

ZARZĄDZENIE Nr 136 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2013 r.
dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich.