Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Fundusz pomocy materialnej

STAWKI STYPENDIÓW – DOKTORANCI w roku akademickim 2020/2021

UWAGA w roku akademickim 2020/2021
Stypendium socjalne jest przyznawane odrębnymi decyzjami na semestr zimowy (na okres do 5 m-cy, nie dłużej niż do m-ca lutego) i na semestr letni (na okres do 4 m-cy, nie dłużej niż do m-ca czerwca).

Stypendium socjalne:

1. Stypendium socjalne w semestrze zimowym wynosić będzie:
Poziom dochodu
0 – 686,40 zł
Wysokość stypendium – 350 zł

2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym wynosić będzie:
Poziom dochodu
0 – 686,40 zł
Wysokość stypendium – 500 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosić będzie:
Stopień niepełnosprawności Wysokość stypendium
znaczny – 700 zł
umiarkowany – 600 zł
lekki – 500 zł

Stypendium rektora dla doktorantów wynosić będzie: 1150 zł, przyznaje się na 9 miesięcy.