Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Komisja ds. studiów doktoranckich

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

Członkowie:

Prof. dr hab. Piotr Błajet

Prof. dr hab. Jacek Błeszyński

Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki

Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz

Mgr Marta Giziewska – przedstawiciel doktorantów