Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów

1) Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Zarządzenie główne

2) Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 1

3) Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 2

4) Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną doktoranta

Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 3

5) Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 4

6) Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 5

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

7) Wniosek o przyznanie zapomogi

Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 6