Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – tekst jednolity

Rodzaje świadczeń z pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

– socjalne (wraz ze zwiększeniem z tytułu zamieszkiwania w DS lub poza nim)
– specjalne(dla osób niepełnosprawnych)
– Rektora (stypendium za wyniki w nauce lub sporcie)
– zapomogi

Strona internetowa Komisji Stypendialnej

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów