Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów

Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów od wielu lat prężnie działa na rzecz rozwoju studentów i propagowania edukacji dorosłych. Powstała w 2002 roku, a jej nazwa oznacza subdyscyplinę pedagogiki zajmującą się edukacją dorosłych. Centralnym punktem zainteresowań andragogiki jest człowiek dorosły, we wszystkich jego fazach – wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Andragogika zajmuje się procesami uczenia się i nauczania, samokształcenia oraz (samo)wychowania osób dorosłych, czyli m.in. odpowiedzią na pytania jak się uczą dorośli, co ich motywuje do nauki, co ich interesuje i rozwija na różnych etapach życia? Współcześnie edukacja dorosłych coraz częściej utożsamiana jest z edukacją całożyciową, a więc trwającą od początku do końca życia jednostki, która realizowana jest w różnych obszarach: formalnym, pozaformalnym i nieformalnym. Uczymy się więc nie tylko na wykładach czy ćwiczeniach, ale jednocześnie biorąc udział w kursach, szkoleniach, a także prowadząc nieformalne rozmowy ze znajomymi, korzystając z Internetu. Sekcja Andragogiczna czerpie inspirację do podejmowanych działań zarówno z założeń edukacji dorosłych, jak i edukacji całożyciowej.

Członkostwo w Sekcji Andragogicznej daje wiele możliwości rozwoju i nabycia doświadczenia zawodowego oraz życiowego. Realizujemy wiele działań, które są efektem pasji, zainteresowań, nieprzeciętnych pomysłów naszych członków. Działamy na wielu płaszczyznach, a do naszych głównych celów zaliczamy:

1. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie kompetencji z zakresu edukacji całożyciowej:

  • udział w ogólnopolskich konferencjach, seminariach, warsztatach
  • przygotowywanie publikacji do czasopism naukowych
  • pisanie projektów
  • współpraca z ogólnopolskimi studenckimi kołami naukowymi
  • współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacjami pozarządowym

2. Działalność na rzecz środowiska lokalnego

  • udział w akcjach charytatywnych
  • udział w projektach
  • wolontariat

3. Popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji całożyciowej

  • informowanie o organizowanych warsztatach, konferencjach, seminariach, praktykach, wolontariatach, przedsięwzięciach kulturalnych i innych ciekawych formach rozwoju i konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

Naszym dodatkowym celem jest integracja i możliwość współpracy studentów WNP UMK z różnych kierunków i specjalizacji, dlatego w Sekcji Andragogicznej bardzo mile widziane są osoby o różnych zainteresowaniach, pomysłach, które lubią pracę zarówno indywidualną jak i w zespole, są otwarte na nowe znajomości, lubią dyskutować i wdrażać swoje pomysły w życie. W naszej Sekcji znajdzie się miejsce dla każdego! Zapraszamy do kontaktu z nami!

Opiekun Sekcji Andragogicznej SKNP:
dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk annakz@umk.pl

Przewodnicząca: mgr Ewelina Romianowska ewrom@doktorant.umk.pl
Członkowie:
lic. Jagoda Chylińska
Karolina Janus
lic. Małgorzata Kulczak (Cieślik)
Dominika Kwiatkowska
lic. Kamila Lewandowska
lic. Aneta Michalska
lic. Bogusława Nowakowska
Katarzyna Opalińska
mgr Małgorzata Piekarska
lic. Klaudia Spłocharska
lic. Anna Tarnowska
Anna Wierniewska
lic. Natalia Wójcik

AKTUALNOŚCI SEKCJI ANDRAGOGICZNEJ

Strona Sekcji Andragogicznej SKNP UMK na facebooku