Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów

AKTUALNOŚCI SEKCJI ANDRAGOGICZNEJ – Wejdź i sprawdź 

Strona Sekcji Andragogicznej SKNP UMK na facebooku

polub naszą stronę i bądź na bieżąco z aktualnościami Sekcji


 

Opiekun Sekcji Andragogicznej SKNP:
dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk annakz@umk.pl

Przewodnicząca: Julia Bianga

Członkinie:
lic. Sara Jabłońska
lic. Sandra Lewandowska
lic. Joanna Nakonowska
Elżbieta Grodzka
Nadia Mytlewska

Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów od wielu lat prężnie działa na rzecz rozwoju studentów i propagowania edukacji dorosłych. Powstała w 2002 roku, a jej nazwa oznacza subdyscyplinę pedagogiki zajmującą się edukacją dorosłych. Centralnym punktem zainteresowań andragogiki jest człowiek dorosły, we wszystkich jego fazach – wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Andragogika zajmuje się procesami uczenia się i nauczania, samokształcenia oraz (samo)wychowania osób dorosłych, czyli m.in. odpowiedzią na pytania jak się uczą dorośli, co ich motywuje do nauki, co ich interesuje i rozwija na różnych etapach życia? Współcześnie edukacja dorosłych coraz częściej utożsamiana jest z edukacją całożyciową, a więc trwającą od początku do końca życia jednostki, która realizowana jest w różnych obszarach: formalnym, pozaformalnym i nieformalnym. Uczymy się więc nie tylko na wykładach czy ćwiczeniach, ale jednocześnie biorąc udział w kursach, szkoleniach, a także prowadząc nieformalne rozmowy ze znajomymi, korzystając z Internetu. Sekcja Andragogiczna czerpie inspirację do podejmowanych działań zarówno z założeń edukacji dorosłych, jak i edukacji całożyciowej.

Członkostwo w Sekcji Andragogicznej daje wiele możliwości rozwoju i nabycia doświadczenia zawodowego oraz życiowego. Realizujemy wiele działań, które są efektem pasji, zainteresowań, nieprzeciętnych pomysłów naszych członków. Działamy na wielu płaszczyznach, a do naszych głównych celów zaliczamy:

1. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie kompetencji z zakresu edukacji całożyciowej:

 

  • udział w ogólnopolskich konferencjach, seminariach, warsztatach
  • przygotowywanie publikacji do czasopism naukowych
  • pisanie projektów
  • współpraca z ogólnopolskimi studenckimi kołami naukowymi
  • współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacjami pozarządowym

2. Działalność na rzecz środowiska lokalnego

  • udział w akcjach charytatywnych
  • udział w projektach
  • wolontariat

3. Popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji całożyciowej

  • informowanie o organizowanych warsztatach, konferencjach, seminariach, praktykach, wolontariatach, przedsięwzięciach kulturalnych i innych ciekawych formach rozwoju i konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

Naszym dodatkowym celem jest integracja i możliwość współpracy studentów WNP UMK z różnych kierunków i specjalizacji, dlatego w Sekcji Andragogicznej bardzo mile widziane są osoby o różnych zainteresowaniach, pomysłach, które lubią pracę zarówno indywidualną jak i w zespole, są otwarte na nowe znajomości, lubią dyskutować i wdrażać swoje pomysły w życie. W naszej Sekcji znajdzie się miejsce dla każdego!

Zapraszamy do kontaktu z nami!

dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk annakz@umk.pl

Opiekun Sekcji Andragogicznej SKNP