Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Aktualności Sekcji Andragogicznej

PODSUMOWANIE XV TORUŃSKIEJ PEDAGOGICZNEJ KONFERENCJI STUDENCKIEJ (PKS) PT. MŁODZI O WYZWANIACH WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Dnia 9 czerwca 2022 roku odbyła się jubileuszowa XV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Młodzi o wyzwaniach współczesnego świata. Organizatorem konferencji była Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów oraz uczestnicy przedmiotu ogólnouniwersyteckiego „Projektowanie ofert edukacyjnych”, a koordynatorem dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk.

W ramach sesji plenarnej oraz trzech sekcji tematycznych: Wyzwania związane z obecnością mediów w życiu młodych, Wyzwania młodych związane z nierównościami społecznymi, Wyzwania młodych związane z rozwojem i edukacją, prelegenci z 7 ogólnopolskich uczelni wyższych, 17 kierunków studiów oraz  7 Wydziałów UMK zaprezentowali aż 26 wystąpień. Była to wyjątkowa okazja do interdyscyplinarnej  wymiany myśli i dyskusji młodych na tematy ich interesujące.

Organizatorzy kierują podziękowania do Pani Prorektor ds. studenckich oraz Pana Dziekana WFiNS za objęcie honorowym patronatem konferencji, do Pana Dziekana WFiNS za sfinansowanie konferencji, do Władz INP za wsparcie przedsięwzięcia oraz firmie Mr. Rabbit za ufundowanie roll-upa konferencji. Dziękujemy moderatorom,  wszystkim uczestnikom oraz licznie zgromadzonej publiczności, która w 146 ankietach ewaluacyjnych, w zdecydowanej większości oceniła poziom merytoryczny konferencji i przygotowanie organizacyjne najwyższymi notami. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!


KOMUNIKAT

Zaproszenie na XV Toruńską Pedagogiczną Konferencję Studencką (PKS) pt. Młodzi o wyzwaniach współczesnego świata, 9 czerwca 2022 roku

 

Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów

oraz uczestnicy przedmiotu ogólnouniwersyteckiego UMK “Projektowanie ofert edukacyjnych”

zapraszają na

XV Toruńską Pedagogiczną Konferencję Studencką (PKS) pt. Młodzi o wyzwaniach współczesnego świata,

która odbędzie się 9 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Instytucie Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK w Toruniu ul. Lwowska 1.

 

Stale zmieniająca się rzeczywistość, podziały społeczne, niestabilna sytuacja geopolityczna wywołują niepewność oraz niepokój wśród młodych ludzi. Nieprzewidywalność współczesnego świata i mnogość wyznawanych wartości stawiają przed młodymi ludźmi szereg wyzwań i konieczność dokonywania trudnych wyborów. W sprostaniu wyzwaniom współczesnego świata pomocne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy, kompetencji i umiejętności. XV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) ma na celu stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany poglądów, zaprezentowania przeprowadzonych badań i analiz dotyczących zróżnicowanych wyzwań, z którymi mierzą się młodzi ludzie oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

W ramach konferencji proponujemy kilka głównych obszarów tematycznych:

Jesteśmy otwarci również na inne propozycje tematyczne dotyczące współczesnych wyzwań młodych ludzi. Do przesyłania abstraktów zapraszamy studentów, doktorantów, absolwentów różnych kierunków studiów, a także wszystkich zainteresowanych, w celu zainicjowania interdyscyplinarnej dyskusji nad zaproponowaną przez nas problematyką.

W celu aktywnego udziału w konferencji należy zarejestrować się za pośrednictwem oficjalnej strony konferencji https://pks.umk.pl oraz przesłać abstrakt do 15 maja 2022 r.

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do biernego udziału, bez konieczności rejestracji.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Zachęcamy do odwiedzania naszych stron na facebooku https://www.facebook.com/PKS.UMK/oraz https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna, na których publikujemy aktualne informacje na temat tegorocznej konferencji.

Liczymy, że tematyka oraz forma konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny XV Toruńskiej
Pedagogicznej Konferencji Studenckiej

dr Anna KławsiućZduńczyk
koordynator konferencji

opiekun Sekcji Andragogicznej SKNP

Program XV PKS (792 KB)

Abstrakty XV PKS (539 KB)

Komunikat XV PKS (768 KB)PROGRAM XIV Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS) pt. Pedagogiczne konsekwencje pandemii, 9 lipca 2021 roku


KOMUNIKAT

Prezentujemy program tegorocznej konferencji PKS wraz z linkami.

Program PKS 2021 (708 KB)

Cała konferencja odbywać się będzie pod linkiem głównym Konferencja PKS 2021 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGEmTsk3KcwsLhMPm7XuMTOkJ1TbZlYdz0wJwWA3-G0U1%40thread.tacv2/1625141003632?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%222609405b-eb3e-42da-adf8-fbef49d8d6c5%22%7d

Jedynie Sekcja: Życie rodzinne w pandemii (równoległa z Sesją plenarną cz. II w godz. 11.30-13.45) odbywać się będzie pod poniższym linkiem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGEmTsk3KcwsLhMPm7XuMTOkJ1TbZlYdz0wJwWA3-G0U1%40thread.tacv2/1625142159605?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%222609405b-eb3e-42da-adf8-fbef49d8d6c5%22%7d

Linki do konferencji będą aktywne 9 lipca 2021r., 15 minut przed planowanymi spotkaniami.

Wszyscy uczestnicy będą mieli wyłączone mikrofony i kamerki. Jeśli ktoś z Państwa zechce zabrać głos, prosimy o „podniesienie ręki”.

Aby uczestniczyć w konferencji wystarczy dołączyć do spotkania w dniu konferencji, bez konieczności logowania się i wysyłania zaproszenia do organizatorów, dzięki czemu bez zakłócania wystąpień prelegentów, w każdym momencie będzie możliwość dołączenia do spotkania, opuszczenia go i przemieszczania się pomiędzy spotkaniami.

Serdecznie zapraszamy!


KOMUNIKAT

XIV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Pedagogiczne konsekwencje pandemii, 9 lipca 2021 roku

Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że nieoczekiwanie zmuszeni zostaliśmy do zmiany dotychczasowego sposobu życia i konieczności dostosowania się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Działania, które zostały podjęte w celu powstrzymania pandemii m. in. wprowadzenie kwarantanny, zdalnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji, pracy zdalnej, zamknięcie placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, obiektów sportowych, a także wprowadzenie wielu innych restrykcji i środków bezpieczeństwa, pociągnęły za sobą określone konsekwencje m.in. edukacyjne, wychowawcze czy społeczne.

Podczas XIV Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS) przyjrzymy się konsekwencjom pandemii z pedagogicznego punktu widzenia. Konferencja ma na celu stworzyć przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów, zaprezentowania przeprowadzonych badań i analiz na temat negatywnych i pozytywnych skutków pandemii.

W ramach konferencji proponujemy kilka głównych obszarów tematycznych:

– edukacja zdalna z perspektywy studenta, nauczyciela, ucznia, rodzica;
– czas wolny w trakcie pandemii;
– życie rodzinne w czasie pandemii;
– różne grupy społeczne w czasie pandemii.

Jesteśmy otwarci również na inne propozycje tematyczne dotyczące pedagogicznych konsekwencji pandemii. Szczególnie interesująca będzie dla nas perspektywa studenta, jednak do przesyłania abstraktów wystąpień zapraszamy wszystkich zainteresowanych podejmowaną przez nas tematyką m.in. doktorantów, doktorów, nauczycieli, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych.

W celu aktywnego udziału w konferencji należy zarejestrować się na stronie https://pks.umk.pl i przesłać abstrakt do 27.06.2021 r. Zapraszamy również do biernego udziału, bez konieczności rejestracji i logowania się. Link do konferencji wraz z programem będzie udostępniony w lipcu. Konferencja będzie miała formę on-line. Udział w konferencji jest bezpłatny!

Liczymy, że tematyka oraz forma konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzania naszej oficjalnej strony https://pks.umk.pl oraz stron na facebooku: https://www.facebook.com/PKS.UMK/ i https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna, za pośrednictwem których przekazywane będą aktualne informacje na temat konferencji.


Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem na Ukrainie

W dniu 24.10.2019 r. Sekcja Andragogiczna SKNP wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Państwowego Uniwersytetem Humanistycznym w Równem na Ukrainie. W spotkaniu wzięli udział Prorektor UMK, profesor Beata Przyborowska, Prodziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych doktor Adrian Wójcik, v-ce Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych profesor uniwersytetu Violetta Kopińska oraz pracownicy i studenci INP. Jedną z występujących była dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk, która przedstawiła działania naszej Sekcji, zaprosiła gości do udziału w XIV Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS) oraz do współpracy. Spotkanie prowadziła dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK.
Fotorelacja


Sprawozdanie z działalności Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów za rok akademicki 2018/2019
Opiekun: dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Przewodnicząca: mgr Ewelina Romianowska
Członkinie:
lic. Jagoda Chylińska
lic. Małgorzata Kulczak (Cieślik)
Dominika Kwiatkowska
lic. Kamila Lewandowska
lic. Bogusława Nowakowska
Katarzyna Opalińska
mgr Małgorzata Piekarska
lic. Joanna Romianowska
lic. Klaudia Spłocharska
lic. Anna Tarnowska
Anna Wierniewska
lic. Natalia Wójcik

Wszystkie 13 członkinie Sekcji Andragogicznej SKNP w roku akademickim 2018/19 brały czyny udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach naukowych:
– 25 wystąpień na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych,
– 9 posterów na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych,
– 4 warsztaty przeprowadzone na ogólnopolskich konferencjach naukowych,
– 5 udziałów biernych na ogólnopolskich konferencjach naukowych,
– 2 udziały w warsztatach, szkoleniach.

Zrealizowane projekty:
1. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Wielowymiarowość edukacji”, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, 30.05.2019 r.
Oicjalna storna konferencji
PKS – strona na facebooku

2. Udział w 19. Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki
W wyniku konkursu, do programu Festiwalu zakwalifikowały się dwa projekty Sekcja Andragogicznej – warsztaty dla dzieci „Czekaj ja Ci pokaże!” oraz „Podróż po świecie bajek – warsztat komunikacji zespołowej”.
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2

3. Organizacja kiermaszu prac plastycznych uczestników zajęć terapeutycznych PRTON i zbiórki funduszy na rzecz „Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” Środowiskowego Domu Samopomocy w Toruniu, Toruń 30.10.2019
Kiermasz
Uroczyste otwarcie wystawy

4. Zorganizowanie wydarzenia “Moja kariera – spotkanie z coachem”
Moje spotkanie z coachem

Szczegółowe sprawozdanie SA 2018-19 (346 KB)


XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Wielowymiarowość edukacji”
Dnia 30 maja 2019 r. odbyła się XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Wielowymiarowość edukacji”. Organizatorem konferencji była Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów oraz studenci WNP, uczestnicy przedmiotu „Projektowanie ofert edukacyjnych”. Koordynatorem konferencji była dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk.

Konferencja składała się z sesji plenarnej, posterowej, referatowej oraz warsztatowej. W konferencji wzięło udział ponad 160 osób. Wygłoszono 21 referatów, wystawiono 12 posterów oraz przeprowadzonych zostało 6 warsztatów. Gościliśmy przedstawicieli z 10 ogólnopolskich ośrodków naukowych:

– Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Uniwersytetu Gdańskiego
– Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
– Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
– Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
– Akademii Pomorskiej w Słupsku
– Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
– Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
– Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu
– Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
oraz
– Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu
– Prywatnego Przedszkola “Krasnal” w Toruniu
– Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu
– II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu, klasa o specjalności psychologiczno-pedagogicznej.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, a w konferencji uczestniczyła wicekurator, Pani Maria Mazurkiewicz.

Konferencja sfinansowana została ze środków Pana Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dra hab. Piotra Petrykowskiego, prof. UMK, Jego Magnificencji Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej, prof. dra hab. Andrzeja Sokalę oraz prywatnych sponsorów: DiM SERWIS Rypin, Budzik Coffee oraz Willa Olivia w Chłapowie.

Serdecznie podziękowania składamy prelegentom za inspirujące wystąpienia, uczestnikom za owocną pracę podczas warsztatów oraz ciekawe dyskusje podczas sesji referatowych i posterowej, a także wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego ważnego wydarzenia studenckiego, wpisującego się od wielu lat w tradycję Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

Organizatorzy konferencji

Skrót fotorelacji
Strona PKS na facebooku
Oficjalna strona konferencji


XIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej Hospicjum 2019

Członkinie Sekcji Andragogicznej SKNP – mgr Ewelina Romianowska, mgr Joanna Romianowska oraz Dominika Kwiatkowska wzięły czynny udział w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej Hospicjum 2019, XVII Ogólnopolskim Forum Onkologii i Psychoonkologii, I Ogólnopolskim Forum Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa Ratowniczego. Gratulujemy!


Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości

Dnia 17 maja 2019 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”.
Doktorantka WNP mgr Ewelina Romianowska i mgr Joanna Romianowska – studentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką uzależnień, członkinie Sekcji Andragogicznej SKNP, wygłosiły referat „Społeczno-kulturowe uwarunkowania rodziny osoby starszej wobec podejmowanej przez nią aktywności twórczej, przeciwdziałającej ageizmowi”. Gratulujemy!👏


Drugi dzień 19. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki z Sekcją Andragogiczną

Dnia 26 kwietnia 2019 r. w ramach XIX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki członkinie Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów – Małgorzata Kulczak, Kamila Lewandowska, Jagoda Chylińska oraz Katarzyna Opalińska pod opieką dr Anny Kławsiuć-Zduńczyk, przeprowadziły dwa warsztaty pt. „Podróż po świecie bajek – warsztat komunikacji zespołowej”.🧸🧚‍♀️👑 Na WNP UMK przybyły dzieci z przedszkola „Słoneczko”🌞w Toruniu oraz z przedszkola „Pod klonowym listkiem”🍁 w Łysomicach. Przedszkolaki przeniosły się do świata bajek, w którym musiały pokonać szereg trudności, do rozwiązania których potrzebna była kreatywność, dobra komunikacja i niezawodna współpraca. Podczas wykonywania kolejnych zadań, nie zabrakło momentów zaskoczenia, a przede wszystkim wspaniałej zabawy 🤹‍♀️🎨🍭🎈
Drugi dzień warsztatów – fotorelacja


19. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Dnia 25 kwietnia 2019 roku, w ramach 19. edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów w składzie: Bogusława Nowakowska, Klaudia Spłocharska, Małgorzata Piekarska, Anna Wierniewska, Ewelina Romianowska oraz Natalia Wójcik pod opieką dr Anny Kławsiuć-Zduńczyk, przeprowadziła dwa warsztaty zatytułowane „Czekaj, ja Ci pokażę!”😼🐇. Z tej okazji Wydział Nauk Pedagogicznych miał przyjemność gościć dzieci z toruńskich przedszkoli, „Jaś i Małgosia”👫 oraz „Słoneczko”🌞. Podczas warsztatów, z pomocą bajkowych postaci, najmłodsi zostali wprowadzeni do świata emocji i komunikacji niewerbalnej. Dzieci miały okazję nie tylko rozpoznawać rodzaje emocji towarzyszących wszystkim na co dzień w różnych sytuacjach, ale także ich doświadczyć poprzez udział w wielu kreatywnych zabawach. Na koniec warsztatu każdy z uczestników zajęć otrzymał upominki w postaci zabawek stworzonych z balonów, słodkości oraz pamiątkowych dyplomów. 😁🙃😏🍭🎉🎈🤩
Fotorelacja z warsztatów


Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien

Dnia 6 kwietnia 2019 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim odbyła się II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. “Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”, podczas której referaty wygłosiły członkinie Sekcji Andragogicznej: Ewelina Romianowska, Joanna Romianowska, Katarzyna Opalińska oraz Dominika Kwiatkowska. Gratulujemy!


Na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK 20.11.2018 odbyła się I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Współczesne problemy pracy socjalnej, organizowana przez Katedrę Pracy Socjalnej WNP oraz Sekcję Pracy Socjalnej SKNP. Sekcja Andragogiczna SKNP UMK godnie reprezentowana była przez Małgorzatę Piekarską, która wygłosiła referat pt. “Wykluczenie społeczne osób ze spektrum autyzmu”. Serdecznie gratulujemy! 😊


Coaching na WNP

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Sekcja Andragogiczna SKNP UMK oraz Pracownia Rozwoju Coachingu działającą przy Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki UKW w Bydgoszczy, dnia 15.11.2018r. na Wydział Nauk Pedagogicznych UMK zorganizowały wydarzenie Moja Kariera – spotkanie z coachem. Coaching grupowy i indywidualny dla studentów WNP UMK przeprowadzili Anita Orzechowska, Łukasz Brzeziński oraz Michał Lubomski, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie, inspirację do działania, a także popularyzację wiedzy na temat idei coachingu.

Fotorelacja z coachingu grupowego


Przewodnicząca Sekcji Andragogicznej SKNP najlepszą absolwentką WNP UMK!

W gronie najlepszych absolwentów 2017/18 na UMK w Toruniu, znalazła się przewodnicząca naszej Sekcji Andragogicznej SKNP UMK, mgr Ewelina Romianowska! Jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy! 🤗🎉

Najlepsi absolwenci UMK 2017/18


Jubileuszowa wystawa 40-lecia istnienia Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (PRTON) oraz kiermasz prac plastycznych uczestników zajęć terapeutycznych

W ramach jubileuszowej wystawy 40-lecia istnienia Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (PRTON) Sekcja Andragogiczna SKNP zorganizowała kiermasz prac plastycznych uczestników zajęć terapeutycznych.

W dniu 30.10.2018 na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbył się wernisaż zbiorowej wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby i ceramiki uczestników Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman. Wystawa, wraz z towarzyszącym jej kiermaszem prac, nosiła tytuł „Niezwykli twórcy” i ilustrowała artystyczny zapis 40 lat funkcjonowania Pracowni, założonej przez dr art. Kw. II. st. Andrzeja Wojciechowskiego, zainspirowanego myślą pedagogiczną torunianki – Wandy Szuman. Wydarzenie kulturalne zainicjowane przez Panią Kierownik ŚDS „Pracownia” mgr Barbarę Jacek, było współorganizowane przez Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością, Katedrę Pracy Socjalnej oraz Katedrę Teorii Wychowania WNP UMK.

Wernisaż wystawy rozpoczęła część oficjalna, odbywająca się w sali Rady Wydziału, w której zabrali głos: Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr hab. Piotr Petrykowski, Prof. UMK, Prodziekan dr hab. Agnieszka Wałęga, Prof. UMK, założyciel PRTON (emerytowany profesor UMK) – dr art. Kw. II st. Andrzej Wojciechowski. Wystąpieniem retrospektywnym, wspartym prezentacją multimedialną podzieliła się Kierownik ŚDS, mgr Barbara Jacek. Założenia kiermaszu prac omówiła jego inicjatorka mgr Ewelina Romianowska, natomiast kierunek dalszej współpracy z PRTON, w ramach projektów studenckich, wskazała dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk. Na uroczystości obecni byli Koledzy i Koleżanki akademicy, doktoranci oraz studenci WNP UMK kierunków: pedagogiki, pedagogiki specjalnej i pracy socjalnej. Wśród zaproszonych Gości podczas wydarzenia obecni byli Autorzy artefaktów – dorośli uczestnicy PRTON, którzy również zabierali głos w podczas części oficjalnej.
Kiermasz wytworów wzbudził duże zainteresowanie społeczności akademickiej, studentów i wykładowców, a organizatorki z Sekcji Andragogicznej zebrały 770 złotych dla PRTON.
Fotorelacja z kiermaszu i z wystawy
Fotorelacja z uroczystego otwarcia wystawy


Członkinie Sekcji Andragogicznej na studiach doktoranckich

Trzy członkinie Sekcji Andragogicznej SKNP, tegoroczne absolwentki, dostały się na studia doktoranckie na WNP UMK, na których w tym roku były tylko cztery miejsca! Serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu przewodniczącej Sekcji Andragogicznej Ewelinie Romianowskiej, Martynie Lewandowskiej oraz Sandrze Lesiakowskiej! Brawo! Życzymy dalszych sukcesów! 🤗🤗🤗


Podsumowanie działalności  Sekcji Andragogicznej SKNP w roku akademickim 2017/18

Dnia 20 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów w roku akademickim 2017/18. Co udało nam się zrobić w minionym roku:

Był to również dzień pożegnań. Spośród jedenastu osób należących do Sekcji Andragogicznej pięć pożegnałyśmy: przewodniczącą Ewelinę Romianowską, Martynę Lewandowską, Małgorzatę Piekarską, Sandrę Lesiakowską oraz Ewelinę Mechułę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za niezwykłe zaangażowanie, kreatywność, współpracę, skuteczność działania i wspaniałą atmosferę, która charakteryzowała nasz zespół.

Życzę dalszych sukcesów naukowych i życiowych!

dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Opiekun Sekcji Andragogicznej SKNP

Fotorelacja z podsumowania roku akademickiego 2017/18

Sprawozdanie SA 2016-17 (145 KB)


Podsumowanie XII Toruńskiej Pedagogicznej  Konferencji  Studenckiej (PKS) Od wykluczenia do włączenia. Podróż poprzez różne obszary życia społecznego

Dnia 29 maja 2018 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się XII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) Od wykluczenia do włączenia. Podróż poprzez różne obszary życia społecznego. Organizatorami konferencji byli studenci WNP UMK, uczestnicy fakultatywnego przedmiotu Projektowanie ofert edukacyjnych oraz Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. Koordynatorem konferencji była dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk. Organizatorzy przygotowali osiem wystąpień, pięć warsztatów oraz trzy postery. Konferencja odniosła frekwencyjny sukces. W sesji plenarnej wzięło udział ponad 140 osób, w części warsztatowej ponad 80 osób. W anonimowych ankietach ewaluacyjnych za najciekawsze uznano wystąpienie Anny Bujakowskiej Seksualność osób niepełnosprawnych. Uznanie słuchaczy zyskał również wykład Martyny Lewandowskiej Formy włączania seniorów do życia społecznego oraz ex aequo Eweliny Mechuły Zaburzenia integracji sensorycznej jako bariera w procesie adaptacji dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie warsztaty uzyskały najwyższe noty i pochlebne komentarze. Wysoko oceniono również organizację konferencji oraz zdecydowana większość osób odpowiedziała, że konferencja spełniła ich oczekiwania.
Finansowo konferencję wsparł Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej prof. dr hab. Andrzej
Sokala oraz prywatni sponsorzy: DIM Serwis Sp. z o.o. i Budzik Coffee.
Konferencja po raz szósty objęta została honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli konferencję oraz uczestnikom, którzy tak licznie wzięli w niej udział.
Więcej informacji i fotorelacji znajduje się na stronie Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej https://www.facebook.com/PKS.UMK/ oraz na stronie PKS www.pks.umk.pl


PlakatPKS2018 (1,40 MB)

Zapraszamy na XII Toruńską Pedagogiczną Konferencję Studencką (PKS) Od wykluczenia do włączenia. Podróż poprzez różne obszary życia społecznego, która odbędzie się dnia 29.06.2018 r. Wszelkie informacje znajdują się na stronie konferencji www.pks.umk.pl

Fotorelacja – skrót
PKS – strona na facebooku
Strona www konferencji