Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej

O katedrze

Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej powstała 15 lipca 2020 roku. W jej skład weszły osoby pracujące wcześniej w Katedrze Pedagogiki Szkolnej oraz w Katedrze Podstaw Pedagogiki.

Katedra koordynuje realizację planu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz przedmiotów w zakresie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej na różnych kierunkach studiów w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

Zadania badawcze i dydaktyczne katedry lokują się w dwóch pokrywających się częściowo obszarach: edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz edukacji obywatelskiej, która stanowi nieodłączną jej część.

Obecnie realizowane są następujące tematy badawcze:

  1. Heterotopie obywatelstwa – dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawcze (dr Magdalena Cuprjak, dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK)
  2. Koncepcja obywatelstwa w edukacji szkolnej w Polsce – perspektywa zmian politycznych (dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK)
  3. Standaryzacja polska testu Advanced Measures of Music Audiation (AMMA) Edwina E. Gordona (dr Maciej Kołodziejski, prof. UMK)
  4. Standaryzacja polska testu Am I Musical? Discover your Music Potential. Music Audiation Games (MAG) Edwina E. Gordona (dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK)
  5. Językowy obraz świata w narracjach dzieci (dr Elżbieta Wieczór)
  6. Standardy jakości w placówkach wczesnej opieki i edukacji (dr Elżbieta Wieczór)
  7. Diagnoza rozwojowych zaburzeń koordynacji ruchowej u dzieci 5-6 letnich.  Ocena globalnej koordynacji ruchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (dr Jacek Szmalec).
  8. Tożsamość obywatelska młodzieży w Polsce (dr Magdalena Cuprjak)

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

INTERESARIUSZE I WSPÓŁPRACOWNICY

PRACOWNICY