Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy Katedry Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej

Kierownik - dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK

dr Magdalena Cuprjak
dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK
dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK
mgr Lucyna Śmieszek-Formela
dr Elżbieta Wieczór