Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Projekty naukowe i dydaktyczne Katedry Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej

Heterotopie obywatelstwa – dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawcze”, projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18

Nr projektu badawczego: 2019/35/B/HS6/01365

Przyznane środki finansowe w wysokości 1 124 280 zł.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-09-15

Data zakończenia realizacji projektu: 2024-09-14

Kierowniczka projektu: dr hab. Helena Ostrowicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Członkinie zespołu badawczego: dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK, dr Magdalena Cuprjak