Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Izabela Symonowicz-Jabłońska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela.

Tytuł oryginału: Wychowawcze implikacje czarownicy - niezwykłej kobiety - w świetle założeń pedagogiki emancypacyjnej.

Tytuł równoległy: Educational implications of a witch character - an extraordinary woman in the context of emancipatory pedagogy.

Czasopismo: Lubelski Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 39 z. 2

Opis fizyczny: S. 73-89, tab., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/lrp

Punktacja MNiSW: 20.000


2/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela.

Tytuł oryginału: Praca z uczniem zdolnym : skuteczne motywowanie versus wspieranie : studium przypadku.

Tytuł całości: Od inspiracji ku przyszłości, wybrane zagadnienia współczesnej edukacji / red. nauk. Kinga Kuszak, Remigiusz Chęciński.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2019

Opis fizyczny: S. 458-483

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela.

Tytuł oryginału: Warsztaty badawcze w edukacji międzykulturowej : perspektywa autoedukacyjna.

Tytuł równoległy: The research workshops of intercultural education : an auto-education perspective.

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 3 (106)

Opis fizyczny: S. 190-202, srtreszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela.

Tytuł oryginału: Czarownica w ujęciu pedagogiki emancypacyjnej : na przykładzie analizy literatury dziecięcej.

Tytuł całości: Jak dorobić się skrzydeł, 20-lecie Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu / red. Ilona Glatzel.

Adres wydawniczy: Toruń, Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie : 2018

Opis fizyczny: S. 163-182

Punktacja MNiSW: 5.000


5/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela, Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne i obywatelskie na etapach edukacyjnych.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 115-131, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela.

Tytuł oryginału: Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 207 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 185-204.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela, Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Budowanie kapitału społecznego w świetle analizy podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Czasopismo: Problemy Wczesnej Edukacji

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 12 nr 4

Opis fizyczny: S. 106-117, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


8/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela.

Tytuł oryginału: Szkoła dla życia : przewodnik po współczesnych uniwersytetach ludowych : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Maliszewskiego. Wieżyca, Grzybów 2016.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 433-438

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


9/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu "straconych" autorytetów.

Czasopismo: Problemy Wczesnej Edukacji

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 11 nr 1

Opis fizyczny: S. 163-166

Uwagi: Recenzja książki: Inspiracje pedagogią freinetowską. T. 1, Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz / pod red. Aleksandry Semenowicz, Hanny Solarczyk, Agaty Szwech. Toruń 2014.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


10/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela.

Tytuł oryginału: Biografie i uczenie się / red. Elżbieta Dubas, Joanna Stelmaszczyk.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 428-434

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


11/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela.

Tytuł oryginału: Rozważania wokół księgi jubileuszowej profesora Józefa Półturzyckiego.

Tytuł równoległy: Deliberations about the anniversary book of professor Józef Półturzycki.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 49-55

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


12/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela.

Tytuł oryginału: Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne?

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 84-90

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


13/13


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela.

Tytuł oryginału: Elementy baśniowości we współczesnym filmie.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 7

Opis fizyczny: S. 151-159

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000