Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 385
tel.: 56 611-48-43
e-mail: mhkowalczyk@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7950-998X

Terminy konsultacji:
W semestrze zimowym 2020/21 konsultacje dla studentów odbywać się będą:

wtorki od godz 15.00 do 16.00.

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej, w trybie synchronicznym w aplikacji Teams

Bibliografia